Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2024-07-01
Data publikacji: 2024-07-01

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę a wpłaty do PPK

Uczestnicy PPK mogą obniżyć wpłatę do PPK, jeżeli ich wynagrodzenie nie przekracza 1,2 - krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego, od 1 lipca 2024 roku limit ten wynosi 5160 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta od 1 lipca 2024 r. >>>

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. i świadczenia od niego zależne >>>

Obniżenie wpłaty do PPK - zmiana limitu

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o PPK wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić poniżej 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 lipca po raz drugi w tym roku wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do 30 czerwca płaca minimalna wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca jest to 4300 zł.

Z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK (do nie mniej niż 0,5%) może skorzystać tylko taki uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu. Do końca czerwca br. 120% płacy minimalnej wynosiło 5090,40 zł, a od 1 lipca wzrosło do 5160 zł.

Ważne

Zatem od 1 lipca 2024 r. z uprawnienia do obniżenia wpłaty podstawowej do PPK może korzystać uczestnik PPK, który w miesiącu otrzymuje wynagrodzenie nie większe niż kwota 5160 zł brutto (4300 zł × 120%). 

Deklaracja o obniżeniu wpłaty podstawowej

Deklarację obniżenia wpłaty podstawowej uczestnik PPK, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczyło kwoty limitu. Obniżona wpłata podstawowa - w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK - obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez niego tej deklaracji, uwzględnionej przez podmiot zatrudniający.

Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej złożonej przez uczestnika PPK w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika - osiągane w tym podmiocie - przekracza kwotę limitu. Podmiot zatrudniający co do zasady ma wiedzę o wynagrodzeniu wypłacanym tylko przez niego i na tej podstawie uwzględnia lub nie deklarację złożoną mu przez uczestnika PPK. Jeżeli uczestnik PPK jest zatrudniony w kilku podmiotach, sam powinien zsumować swoje wynagrodzenia osiągane z różnych źródeł, aby sprawdzić, czy nie przekracza limitu. 

Jeżeli uczestnik PPK, nawet tylko w jednym miesiącu i w jednym podmiocie zatrudniającym, skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, mimo że nie ma do tego uprawnienia, nie otrzyma dopłaty rocznej za ten rok. Zweryfikuje to Polski Fundusz Rozwoju na podstawie informacji otrzymanych z ZUS.

Źródło: www.mojeppk.pl

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00