Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2024-06-21

Stawka minimalna dla zleceniobiorców w pytaniach i odpowiedziach

Kiedy trzeba wypłacić minimalne wynagrodzenie za wykonanie zlecenia

Strony umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, nie mają pełnej dowolności przy ustalaniu wynagrodzenia. Obowiązuje ich bowiem minimalna stawka godzinowa. Ma ona zastosowanie nie tylko do osób, które nie prowadzą działalności, lecz także do samozatrudnionych, a więc osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami. Minimalna stawka obecnie wynosi 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. będzie to 28,10 zł.

Stawka minimalna nie odnosi się jednak do wszystkich umów. Nie obejmuje np. tych, w których wynagrodzenie określono prowizyjnie, o ile są spełnione dodatkowe warunki wskazane w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu dotyczące swobody wyboru miejsca i czasu wykonywania usług. Nie będzie także dotyczyć umów zawieranych przez zleceniodawcę-osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przepisy o stawce minimalnej nie narzucają jednak obowiązku ustalenia wynagrodzenia godzinowego. Dowolność sposobu wyrażenia wynagrodzenia jest bardzo duża, istotne jest jedynie to, aby w przeliczeniu na godziny wykonywania usług zleceniobiorca nie zarobił kwoty niższej niż obowiązująca w chwili wykonywania usługi stawka minimalna. Dlatego też ustawodawca wprowadził obowiązek potwierdzania liczby godzin świadczenia usług i przechowywania takich potwierdzeń, ale nie przybliżył w żaden sposób ich konstrukcji.

Przepisy ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2270; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1667; dalej: u.m.w.p.) nie ustanawiają jedynie najniższej kwoty, która należna jest za godzinę realizacji usług. Zawierają także inne regulacje z tym związane, które w istotny sposób wpływają na współpracę stron, w tym także swobodę zleceniobiorcy, tj.:

  • zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej przez zleceniobiorcę i zakaz przeniesienia tego prawa na inną osobę,
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00