Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2015-06-30

Konsekwencje nieskorzystania przez wykonawcę z prawa do wyjaśnienia SIWZ

Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sąd Najwyższy uznał, że wykonawca powinien być aktywny w wyjaśnianiu nieprecyzyjnych zapisów specyfikacji przetargu. Prawo nie przewiduje automatycznej odpowiedzialności zamawiającego nawet, gdy ten nieprecyzyjnie określił warunki przetargu. Brak aktywności wykonawcy w wyjaśnieniu SIWZ może powodować jego porażkę przed sądem w sporze o kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; dalej: upzp). Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00