Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2017-03-24

Jakie konsekwencje powoduje naruszenie przepisów o płacy minimalnej przysługującej pracującym na zlecenie

Od 1 stycznia 2017 r. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę utraciła charakter aktu prawnego obejmującego sprawy wyłącznie z zakresu prawa pracy i weszła w obszar dotychczas regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego. W wyniku tych zmian na podmioty zatrudniające zleceniobiorców i samozatrudnionych został nałożony przede wszystkim obowiązek zapewnienia tym osobom minimalnej stawki godzinowej. Jego realizacja ma być egzekwowana przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, które zapowiadają liczne kontrole w tym zakresie.

Naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, ze względu na konsekwencje, jakie się z tym wiążą, można podzielić na:

● formalne naruszenia przepisów skutkujące obowiązkiem przywrócenia przez przedsiębiorcę lub inny podmiot podlegający ww. ustawie stanu zgodnego z prawem,

● naruszenia przepisów skutkujące obowiązkiem wypłacenia uprawnionej osobie należnego wynagrodzenia lub wyrównania zaniżonego wynagrodzenia, podlegające odpowiedzialności wykroczeniowej,

● naruszenia zmierzające do omijania przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych, podlegające odpowiedzialności karnej.

Organem uprawnionym do kontroli przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia oraz o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Formalne naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Znowelizowana ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nakłada na zleceniodawców obowiązki o charakterze formalnym dotyczące:

● ustalenia wynagrodzenia zleceniobiorcy lub wykonującego usługi w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (w 2017 r. - 13 zł),

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00