Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2016-06-30

Sprzedaż nieruchomości firmowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja

Nieruchomości to najbardziej wartościowy składnik firmowego majątku. Trudności w rozliczeniu transakcji związanych z ich udziałem biorą się jednak nie tyle z ich wartości, ile z konieczności jednoczesnego uwzględnienia przepisów prawa podatkowego, bilansowego oraz cywilnego.

Podatnicy, którzy dokonują zbycia nieruchomości zaliczonych do środków trwałych, uzyskują przychód z działalności gospodarczej. Zasada ta nie dotyczy przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności m.in. budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (art. 14 ust. 2c updof). Zbycie wymienionych nieruchomości nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej. Przychód uzyskany z tego tytułu stanowi przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof, czyli przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. W artykule omawiamy zasady zbywania firmowych nieruchomości, których skutkiem jest powstanie przychodu z działalności gospodarczej.

1. Moment powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży firmowej nieruchomości należy wyznaczać na zasadach ogólnych określonych przez art. 12 ust. 3a updop oraz art. 14 ust. 1c updof. Powstaje on w dniu wydania rzeczy, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przy czym przez wydanie rzeczy (nieruchomości) należy rozumieć czynność związaną z przeniesieniem prawa własności. Zgodnie z art. 155 § 1 i art. 158 Kodeksu cywilnego umowę sprzedaży nieruchomości, której skutkiem jest przeniesienie własności nieruchomości, uważa się za dokonaną pod datą zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Z tego powodu dla celów podatku dochodowego datę sprzedaży nieruchomości wyznacza data sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Innymi słowy, w dniu sporządzenia tego aktu powstaje przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00