Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2017-01-10

Jak ująć w księgach rachunkowych trwałą utratę wartości środka trwałego

PROBLEM

W związku ze zmianą technologii produkcji jednostka przestała używać środka trwałego. W chwili obecnej nie jest podjęta decyzja co do dalszego jego wykorzystania (prawdopodobnie zostanie on przeznaczony do sprzedaży). Z wyceny rzeczoznawcy wynika, że wartość rynkowa tego urządzenia wynosi 300 000 zł. Jest ona niższa niż wartość netto maszyny wynikająca z ksiąg rachunkowych. Czy w związku z tym należy na dzień bilansowy dokonać odpisu aktualizującego doprowadzającego środek trwały do wartości niższej? Czy fakt zaprzestania używania środka trwałego powoduje konieczność zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych? Jeżeli można dalej dokonywać odpisów amortyzacyjnych, to czy jednostka powinna ustalić nowe kwoty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych?

RADA

Zaprzestanie używania środka trwałego w wyniku zmiany technologii produkcji świadczy o występowaniu dużego prawdopodobieństwa, że ten środek trwały nie przyniesie w znacznej części przewidywanych korzyści ekonomicznych. W związku z tym jednostka powinna dokonać odpisu aktualizującego jego wartość. Fakt, że jednostka zaprzestała używania środka trwałego w prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi podstawy do wyksięgowania go z ewidencji i zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych zarówno dla celów bilansowych, jak i w większości przypadków dla celów podatkowych. Po aktualizacji wartości środka trwałego jednostka powinna dokonać dla celów rachunkowych ponownego wyznaczenia wartości odpisów amortyzacyjnych. Podstawą ich ustalenia jest wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości. Szczegóły - w uzasadnieniu.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00