Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2019-12-31

Przewodnik po zmianach w podatkach i rachunkowości 2020

I. PODATKI

Ordynacja podatkowa

1. Zmiany od 1 stycznia 2020 r.

+ Identyfikacja podatników na portalu podatkowym

Zmiana wprowadzona z dniem 1 stycznia 2020 r. w art. 3f § 1 Ordynacji podatkowej w sensie formalnym dopuszcza możliwość stosowania nowych środków elektronicznej identyfikacji podatników, płatników, inkasentów, następców prawnych i osób trzecich - w przypadku korzystania przez nich z usług świadczonych w portalu podatkowym.

Technicznie - jak czytamy w uzasadnieniu - MF wyjaśnia, że:

MF

W brzmieniu art. 3f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dokonuje się zmiany mającej na celu dopuszczenie możliwości stosowania środków identyfikacji elektronicznej, wydanych w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w portalu podatkowym, w celu uwierzytelniania podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Według przepisów obowiązujących dotychczas identyfikacja podatnika na portalu wymagała użycia:

● kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo

● profilu zaufanego e-PUAP.

Od 1 stycznia 2020 r. dopuszczalnymi środkami identyfikacji elektronicznej podatników (płatników, inkasentów, osób trzecich i następców prawnych) są:

● kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online,

● profil zaufany,

● profil osobisty,

● inny środek identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

KOMENTARZ: Podatnicy oraz inne podmioty korzystające z usług portalu podatkowego zyskali nowe narzędzia dokonywania identyfikacji. Nowością jest tutaj przede wszystkim profil osobisty zapisany wewnątrz e-dowodu.

Profil osobisty to zapisany w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia. Dzięki tym danym administracja publiczna może jednoznacznie zidentyfikować osobę korzystającą z usługi internetowej. Prawdziwość tych danych potwierdza certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia, zamieszczony w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00