Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. II OSK 2803/12

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Mazur /spr./ Sędziowie: Sędzia NSA Maciej Dybowski Sędzia NSA del. Leszek Kiermaszek Protokolant: starszy inspektor sądowy Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Rady Miejskiej w Nowem od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2012 r. sygn. akt II SA/Bd 1298/11 w sprawie ze skargi W.T. na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego od W.T. na rzecz Gminy Nowe w całości.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Bd 1298/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu skargi W.T. na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2011 r., nr XI/68/11 w przedmiocie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu w punkcie 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, w punkcie 2. stwierdził, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

Wskazaną uchwałą Rada Miejska w Nowem, na podstawie art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm., dalej jako "p.u.s.p."), pozostawiła bez dalszego biegu zgłoszenie W.T. jako kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu złożone przez obywateli w dniu 29 czerwca 2011 r. W § 1 ust. 1 uchwały organ stwierdził, że lista osób zgłaszających kandydata na ławnika zawiera następujące błędy: 1) na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika osoba zapisana pod liczbą porządkową 31 nie posiada czynnego prawa wyborczego na terenie Gminy Nowe, 2) na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika pod liczbami porządkowymi nr 24 i 36 błędny numer PESEL. W ust. 2 § 1 uchwały Rada Miejska w Nowem pozostawiła bez dalszego biegu zgłoszenie W.T., uznając je za niespełniające wymogów formalnych ze względu na brak wymaganej ilości 50 osób zgłaszających kandydata, których prawidłowe dane zostały zamieszczone na liście dołączonej do zgłoszenia.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00