Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. II FSK 807/13

 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Sędzia NSA Anna Dumas (sprawozdawca), Sędzia NSA Jerzy Rypina, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B.H. i K.H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gl 440/12 w sprawie ze skargi B.H. i K.H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od B.H. i K.H. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

II FSK 807/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 440/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę B. H. i K. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2012 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 21 grudnia 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w C. określił skarżącym zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w innej wysokości niż wynikająca ze złożonego przez nich, skorygowanego zeznania o wysokości wspólnych dochodów osiągniętych w 2005 r. Organ stwierdził, że wynagrodzenie finansowane w części ze środków bezzwrotnej pomocy unijnej, w związku z zatrudnieniem K. H. przy realizacji kontraktu "Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady [...], odcinek [...]", nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f."), ponieważ wypłaty tego wynagrodzenia nie były dokonywane ze specjalnie wydzielonego rachunku do gromadzenia środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, tylko z rachunku bieżącego pracodawcy.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00