Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2016 r., sygn. II FSK 3497/13

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b/ u.p.d.o.f. może być jedynie taki podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b/ u.p.d.o.f. może być jedynie taki podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. Zwolnieniem, o którym mowa, nie mogą zostać objęte dochody pracowników zatrudnianych przez beneficjenta środków pomocowych.

Teza od Redakcji

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędziowie: NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka (spr.), WSA del. Jolanta Sokołowska, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 80/13 w sprawie ze skargi B. S. i A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2013 r., I SA/Gl 80/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę B. S. i A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozstrzygnięcie to zapadło w następującym, przyjętym przez Sąd pierwszej instancji, stanie faktycznym:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w J. decyzją z dnia 4 lipca 2012 r., nr [...] określił B. i A. małżonkom S. (dalej: "skarżący") wysokość zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. w wysokości 18.198 zł. Postępowanie podatkowe w niniejszej sprawie zostało wszczęte w związku z wnioskiem podatników z lutego 2012 r. o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. Korygując zeznanie PIT-36 podatnicy wskazali, że płatnik - J. [...] S.A. Oddział w Polsce nie zastosował zwolnienia ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00