Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok SN z dnia 15 września 2011 r., sygn. II UK 22/11

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący)

SSN Zbigniew Hajn

SSA Jolanta Frańczak (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Wioletty W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

z udziałem zainteresowanego Tomasza K.

o odsetki od zasiłku macierzyńskiego,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 15 września 2011 r.,

skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w P.

z dnia 31 sierpnia 2010 r., oddalił skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 20 czerwca 2008 r. uzupełnioną decyzjami z dnia 25 czerwca i 7 listopada 2008 r. oraz decyzją z dnia 30 grudnia 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. przyznał wnioskodawczyni Wiolecie W. prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres od 5 kwietnia 2001 r. do 3 października 2001 r. w łącznej kwocie 40.438,58 zł oraz odmówił prawa do wypłaty odsetek od zasiłku macierzyńskiego w kwocie 31.444,00 złotych żądanej przez wnioskodawczynię oraz w kwocie 38.048,68 zł wyliczonej tytułem odsetek przez organ rentowy. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podniósł, że duplikaty dokumentów dotyczących ustalenia prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego otrzymał w dniu 20 marca 2008 r. i zasiłek ten, po skompletowaniu dokumentów oraz złożeniu wyjaśnień przez pracodawcę wnioskodawczyni, został wypłacony w dniu 30 kwietnia 2008 r.

Sąd Rejonowy w P. - Sąd Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 2 października 2009 r. oddalił odwołanie wnioskodawczyni wniesione od powyższej decyzji.

Sąd Rejonowy ustalił, że wnioskodawczyni Wioletta W. zawarła z zainteresowanym Tomaszem K. w dniu 15 lipca 2000 r. umowę o pracę na okres próbny, a następnie od dnia 1 września 2000 r. umowę o pracę na czas nieokreślony i z tego tytułu podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. W okresie od 2 listopada 2000 r. do 7 kwietnia 2001 r. wnioskodawczyni była niezdolna do pracy z powodu ciąży. W kwietniu 2001 r. przedłożyła pracodawcy w celu ustalenia wymiaru urlopu macierzyńskiego: skrócony odpis aktu urodzenia - w dniu 5 kwietnia 2001 r. - syna Michała Wiśniewskiego, oświadczenie, iż syn jest jej drugim dzieckiem a także, że mąż nie będzie korzystał z zasiłku porodowego oraz macierzyńskiego. Pismem z dnia 12 kwietnia 2001 r. pracodawca udzielił Wiolecie W. urlopu macierzyńskiego w okresie od 5 kwietnia do 3 października 2001 r., a w raportach miesięcznych dla osoby ubezpieczonej ZUS RUMA wskazywał, że przebywa na urlopie macierzyńskim. Dokumentów związanych z urodzeniem dziecka oraz niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego pracodawca nie przedłożył organowi rentowemu, a wnioskodawczyni tej okoliczności organowi rentowemu samodzielnie nie zgłaszała. Z ustaleń Sądu Rejonowego wynikało również, że decyzją z dnia 5 kwietnia 2001 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. wyłączył wnioskodawczynię z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z dniem 1 sierpnia 2000 r. oraz stwierdził, że nie ma prawa do zasiłku chorobowego od dnia 7 grudnia 2000 r. do nadal. W odwołaniu od powyższej decyzji Wioletta W. domagała się jej uchylenia oraz wypłaty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Po rozpoznaniu odwołania, Sąd Okręgowy w P. - Sąd Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 7 września 2004 r., zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego i ustalił, że Wioletta W. podlega ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu od 1 sierpnia 2000 r. do 30 czerwca 2003 r., a apelację organu rentowego oddalił Sąd Apelacyjny w P. wyrokiem z dnia 5 lipca 2006 r. W dniu 5 października 2007 r. Sąd Najwyższy w sprawie II UK 51/07 oddalił skargę kasacyjną wywiedzioną od wyroku Sądu Apelacyjnego przez organ rentowy. W styczniu 2008 r. organ rentowy powiadomił pełnomocnika wnioskodawczyni, iż dokonał na jej rzecz wypłaty zasiłku chorobowego wraz z odsetkami, ale nie dokonał wypłaty zasiłku macierzyńskiego z uwagi na brak niezbędnych dokumentów. Sąd pierwszej instancji ustalił, że duplikaty wymaganych dokumentów zostały przesłane przez pracodawcę do organu rentowego w dniu 20 marca 2008 r. mimo, iż pracodawca twierdził, że oryginały dokumentów zostały przesłane w 2001 r., ale żadnego dowodu na potwierdzenie tej okoliczności nie przedłożył. W tej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. w dniu 30 kwietnia 2008 r. wypłacił wnioskodawczyni zasiłek macierzyński w kwocie 40.438,58 zł bez odsetek.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00