Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok SN z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. II PK 87/14

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

SSA Bohdan Bieniek

w sprawie z powództwa J. P. przeciwko A. L. P. Spółka z o.o. w W. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 24 lutego 2015 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 31 października 2013 r.,

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w W. VII Wydział Pracy wyrokiem z dnia 31 października 2013 r., po rozpoznaniu apelacji powoda J. P. od wyroku Sądu Rejonowego /.../ X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lipca 2013 r. oddalającego powództwo przeciwko A. L. P. Spółki z o.o. w W. o odszkodowanie, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził na rzecz powoda kwotę 21.000 zł oraz uchylił orzeczenie o kosztach zastępstwa prawnego zawarte w wyroku Sądu pierwszej instancji, a także zasądził od pozwanej na rzecz powoda 30 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W pozwie powód domagał się kwoty 21.000 zł tytułem odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, twierdząc, że wskazane w nim przyczyny były nieprawdziwe. Sąd Rejonowy ustalił, że według oświadczenia woli pracodawcy z dnia 3 sierpnia 2012 r. przyczyną wypowiedzenia powodowi umowy o pracę, była niezadowalająca, utrzymująca się w dłuższym okresie czasu jakość pracy powoda wynikająca z: 1/ najniższego w regionie d. wskaźnika Penetracji Value za 1 cykl w 2012 r. (styczeń-kwiecień) i 3 cykl w 2011 r. (wrzesień-grudzień) w większości kluczowych produktów linii GP/CNS. Indeks penetracji to wskaźnik, który porównuje udział danego produktu w jego rynku na poziomie regionalnym z udziałem tego samego produktu w jego rynku na poziomie krajowym, w tej samej jednostce czasu. Wyniki powoda przedstawiały się następująco: W 1 cykl w 2012 r. Betaserc - 88,21%/116,68% (ostatnia pozycja), Klacid Uno - 49,26%/101,66% (ostatnia pozycja), Klacid Ped - 99,10%/102,44% (ostatnia pozycja), Phlebodia - 67,66%/96,99% (przedostatnia pozycja). W 3 cykl w 2011 r. Betaserc - 89,25%/l 14,84% (ostatnia pozycja), Klacłd Uno - 65,52%/l 02,91% (ostatnia pozycja), Klacid Pęd - 98,91%/101,80% (przedostatnia pozycja); 2/ niskiej realizacji celów sprzedażowych. Po 1 cyklu 2012 r. realizacja celu aktywnie promowanych produktów u powoda wynosiła 65%, podczas gdy średnia w regionie d. i całym kraju wynosi 81%. Pracownik ma również bardzo słabe udziały w rynku w danym okresie w porównaniu do pozostałych pracowników regionu d. w kluczowych produktach linii GP/CNS, które wynoszą odpowiednio: Klacid Uno - 6,8%/14,1% /13,8% (ostatnia pozycja w regionie), Klacid Ped - 85,3%/88,1%/86% (ostatnia pozycja w regionie), Betaserc - 30,9%/40,8%/35% (ostatnia pozycja w regionie), Phlebodia - 4,9%/7,l%/7,3% (przedostatnia pozycja w regionie); 3/ najniższej w regionie dolnośląskim pozycji w rankingu za 2011 r. wśród wszystkich przedstawicieli GP/CNS na 59 osób oraz bardzo niskiego 45 miejsca za cykl 1 2012 r. (styczeń - kwiecień); 4/ bardzo niskiego stopnia realizacji zamówień w aptekach w Polsce w 1 cyklu w 2012 r. Realizacja tego celu była najważniejszym wskaźnikiem efektywności pracy przedstawiciela w cyklu 1 (styczeń - kwiecień 2012 r.), a w przypadku powoda realizacja zamówień w aptekach przedstawiała się następująco: Klacid Uno - 8%, Betaserc - 29%, Phlebodia -12%, Disnemar - 12%.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00