Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 08.05.2015, sygn. IPTPB1/4511-153/15-4/MD, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB1/4511-153/15-4/MD

Płatnik ekwiwalenty za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął do tutejszego Organu za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 11 marca 2015 r. (identyfikator poświadczenia ePUAP UPP4255023), uzupełnionym pismami z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r. i 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. wpłynął za pośrednictwem platformy ePUAP ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu 13 marca 2015 r. wpłynęła za pośrednictwem Poczty Polskiej potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia pełnomocnictwa Wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (data nadania 11 marca 2015 r.). Następnie w dniu 16 marca 2015 r., także za pośrednictwem Poczty Polskiej, wpłynęły do tutejszego Organu kserokopia pełnomocnictwa Wnioskodawcy, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz wydruk z KRS (data nadania 13 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. dystrybucja surowców chemicznych. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powierza telefony komórkowe osobom, z którymi łączy Ją stosunek pracy. Telefony te są wykorzystywane przez pracowników przy wykonywaniu zadań służbowych na rzecz Spółki. Na dzień złożenia wniosku Spółka ponosi zarówno koszt zakupu i utrzymania aparatów telefonicznych udostępnianych pracownikom, jak i koszt wykonywanych za pomocą tych aparatów połączeń.

Spółka zamierza zmienić dotychczasową praktykę w tym zakresie i wprowadzić możliwość używania przez pracowników telefonów komórkowych (aparatów telefonicznych), będących ich własnością, do celów służbowych (dalej: Telefony). Rozwiązanie to będzie dobrowolne dla pracownika i poprzedzone zawarciem z nim odpowiedniej umowy, w której pracownik wyrazi zgodę na umożliwienie Spółce wykorzystywania jego prywatnego Telefonu do celów służbowych. W przypadku wyrażenia takiej zgody:

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00