Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 25.02.2019, sygn. 0114-KDIP3-3.4011.581.2018.3.JM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-3.4011.581.2018.3.JM

Obowiązki płatnika

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 14 grudnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 stycznia 2019 r. (data nadania 24 stycznia 2019 r., data wpływu 30 stycznia 2019 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 16 stycznia 2019 r. Nr 0114-KDIP3-3.4010.630.2018.2.JG, 0114-KDIP3-3.4011.581.2018.1.JM (data nadania 16 stycznia 2019 r., data doręczenia 21 stycznia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sfinansowaniem świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników jest:

  • nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za czas: urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub z części dnia pracy,
  • prawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sfinansowaniem świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. Nr 0114-KDIP3-3.4010.630. 2018.2.JG, 0114-KDIP3-3.4011.581.2018.1.JM (data nadania 16 stycznia 2019 r., data doręczenia 21 stycznia 2019 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 22 stycznia 2019 r. (data nadania 24 stycznia 2019 r., data wpływu 30 stycznia 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Z. (dalej Z) jest związkiem rewizyjnym w rozumieniu art. 240 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Z. prowadzi działalność na podstawie przepisów ww. ustawy oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Związek posiada na terenie Kraju 7 delegatur dla realizacji swoich zadań wobec banków spółdzielczych. Zgodnie ze Statutem Z. realizuje swoje cele przez:

    close POTRZEBUJESZ POMOCY?
    Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00