Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 01.06.2020, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.66.2020.3.MK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.66.2020.3.MK

w zakresie zastosowania art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 lutego 2020 r. (data wpływu 18 lutego 2020 r.), uzupełnionym 20 maja 2020 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy w związku z dokonaniem płatności na rachunek inny niż ujęty w Wykazie, w okolicznościach uzasadniających nałożenie sankcji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop, Spółka jest zobowiązana do składania Zawiadomienia po każdym zleceniu płatności na ten sam rachunek czy też
    • w części dotyczącej płatności dokonywanych w tym samym oraz w różnych dniach jest prawidłowe,
    • w pozostałej części jest nieprawidłowe,
    (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
  • czy w związku z dokonaniem płatności na rachunek inny niż ujęty w Wykazie, w okolicznościach uzasadniających nałożenie sankcji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop Spółka, dla uniknięcia tych sankcji, może złożyć Zawiadomienie przed dniem zlecenia płatności na taki rachunek jest nieprawidłowe, (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
  • czy w przypadku złożenia Zawiadomienia generowanego i wysyłanego w ramach ustalonego procesu zgłaszania płatności, w odniesieniu do płatności na rachunek widniejący już w Wykazie, w przypadku jego późniejszego usunięcia z Wykazu, Spółka uniknie sankcji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop jest nieprawidłowe, (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
  • czy w przypadku gdy Spółka otrzyma od Banku lub SKOKu potwierdzenie - w dowolnej formie - że dany rachunek nie stanowi rachunku rozliczeniowego w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, bo jest to rachunek gospodarki własnej lub rachunek cesyjny, Spółka dokonując płatności na taki rachunek nie poniesie negatywnych konsekwencji przewidzianych w art. 15d ust. 1 pkt 2 updop, mimo iż rachunek ten nie będzie ujawniony w Wykazie (pytanie oznaczone we wniosku nr 8).
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00