Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 marca 2008 r., sygn. I SA/Gl 963/07

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Madej, Sędzia NSA Anna Wiciak (spr.), Asesor WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek, Protokolant asyst. sędz. Iwona Dybkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2008 r. sprawy ze skargi F. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz skarżącego kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy - na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] nr [...] w sprawie odmowy F.L. stwierdzenia nadpłaty wraz z odsetkami w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. oraz uznania wynikającego z zeznania PIT - 37 podatku w wysokości [...] zł za podatek należny.

Uzasadniając rozstrzygnięcie Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, iż w dniu 24 marca 2006 r. podatnik złożył w Drugim Urzędzie Skarbowym w B. zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym 2005, w którym wykazał dochód w wysokości [...] zł, podatek należny w kwocie [...] zł oraz kwotce do zapłaty w wysokości [...] zł.

Wnioskiem z dnia 16 lutego 2007 r. podatnik wystąpił do organu o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, załączając oznaczony jako "korekta" druk zeznania podatkowego PIT - 37, w którym wykazał dochód w wysokości [...] zł, podatek należny w wysokości [...] zł oraz kwotę nadpłaty w wysokości [...] zł. Uzasadniając wniosek wskazał, iż nadpłata za rok podatkowy 2005 powstała wskutek opodatkowania rekompensat pieniężnych otrzymywanych za pełnienie obowiązków ławnika w Sądzie Rejonowym w B., które to rekompensaty zostały zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) - w dalszej części uzasadnienia określana skrótem "updof". Dla poparcia tego poglądu podatnik odwołał się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 3358/2005, w uzasadnieniu którego Sąd stwierdził, że rekompensata pieniężna przysługująca ławnikowi nie pozostającemu w stosunku pracy za pełnienie obowiązków ławnika jest tożsama co do istoty z pojęciem diety, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 updof i jako taka podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00