Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2008 r., sygn. VI SA/Wa 2214/07

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś - Dębecka (spr.) Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Protokolant Monika Staniszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi T. W. na uchwałę Rady Miasta W. z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie wyboru ławników oddala skargę

Uzasadnienie

Uchwałą [...] Rady [...] z dnia [...] października 2007 r. podjętą na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 160 § 1, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.- u.s.p.) dokonano wyboru 88 ławników Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w [...].

T. W. (skarżący) w dniu [...] czerwca 2007 r. zgłosił swoją kandydaturę na ławnika, załączając komplet wymaganych zgodnie z w/w przepisami dokumentów:

1. kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego,

2. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

3. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

4. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

5. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Uchwałą Nr [...] z dnia [...] marca 2007 r. Rada [...] powołała Zespół opiniujący kandydatury na ławników sądów powszechnych. Protokoły z pierwszych sześciu posiedzeń Zespołu zostały opublikowane w BlP, pozostałe zostały utajnione ze względu na ochronę danych osobowych kandydatów.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00