Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2010 r., sygn. II SA/Wa 769/10

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.) Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski Sędzia WSA Janusz Walawski Protokolant Monika Michnik - Misterek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi E. M., R. R. i P. R. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku 1. odrzuca skargę E. M. i P. R. 2. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie je poprzedzające.

Uzasadnienie

R. R. w piśmie z dnia [...] grudnia 2005 r. zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o przesłanie mu kserokopii wyjaśnień złożonych przez [...] M. W. oraz dołączonych do tych wyjaśnień ew. dokumentów. W uzasadnieniu wskazał, że nie jest w stanie stawić się osobiście w siedzibie organu i skorzystać z przysługującego mu prawa do przeglądania akt sprawy (k-131 akt adm.), w której był uczestnikiem postępowania.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej GIODO, postanowieniem z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...], (k-139), utrzymanym w mocy postanowieniem z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...], (k-157), odmówił R. R. uwzględnienia jego wniosku w zakresie udostępnienia mu kserokopii wyjaśnień złożonych przez M. W., wskazując, że na podstawie art. 73 § 1 k.p.a. obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Brak jest natomiast obowiązku po stronie organu do sporządzania i wydawania stronie nieuwierzytelnionych kserokopii dokumentów z akt toczącej się sprawy.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00