Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31 maja 2011 r., sygn. II SA/Po 181/11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Rzyminiak - Owczarczak Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska Sędzia WSA Tomasz Świstak (spr.) Protokolant Starszy sekretarz sądowy Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2011 r. sprawy ze skargi R.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] 2011r. nr [...] w przedmiocie stypendium szkolnego oddala skargę.

Uzasadnienie

W dniu 15 września 2010 r. do Urzędu Miejskiego w M. wpłynął wniosek R. J. o przyznanie synowi P. J. stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2010/2011.

Po rozpatrzeniu wniosku decyzją z dnia [...] 2010 r., działając na podstawie art. 90d ust 7 i art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm. dalej: kpa) oraz § 3 pkt 1 i 2 uchwały nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w M. z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy M. Burmistrz Gminy M. odmówił przyznania P. J. stypendium szkolnego na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., wyjaśniając, iż uczeń nie spełnia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium. Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika bowiem, iż dochód na jednego członka w rodzinie ucznia jest większy niż kwota, o ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00