Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. II SA/Po 400/15

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Batorowicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Elwira Brychcy Sędzia WSA Edyta Podrazik Protokolant st.sekr.sąd. Mariola Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2015 r. sprawy ze skargi B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] marca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku szkolnego; I. uchyla zaskarżoną decyzje oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza P. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...], II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Uzasadnienie

W dniu [...] września 2014 r. B. M. złożyła wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego swojemu dziecku I. M. ze względu na trudną sytuację rodzinną i materialną w związku z chorobą córki K. M., twierdząc, że pobyt w szpitalu K. M. przyczynił się do pogorszenia sytuacji materialnej ucznia związanej z wypełnianiem obowiązku edukacyjnego.

Decyzją z dnia [...] listopada 2014 r. Nr [...] Burmistrz P., działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej w skrócie: "K.p.a."), art. 90e, art. 90f, art. 90m ust. 1, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: "ustawa o systemie oświaty"), w oparciu o Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy P. (Uchwała nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej w P. z dnia 26 listopada 2012 r.) - odmówił przyznania ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00