Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 2 marca 2016 r., sygn. II SAB/Łd 203/15

Dnia 2 marca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Renata Kubot - Szustowska Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski Protokolant Specjalista Aleksandra Błaszczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2016 roku sprawy ze skargi F. P. na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta S. do załatwienia wniosku F. P. z dnia 18 października 2015 roku o dostęp do informacji publicznej w terminie czternastu dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta Miasta S. na rzecz skarżącego F. P. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. LS

Uzasadnienie

F. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pisma z dnia 18 października 2015r. oraz z dnia 20 października 2015r. W uzasadnieniu skargi wyjaśnił, że pismem z dnia 18 października 2015r. wniósł o przekazanie informacji dotyczących wynagrodzeń pracowników w Urzędzie Miasta S., a następnym wnioskiem - informacji dotyczących umów zawieranych przez Miasto S. Prezydent Miasta nie udzielił odpowiedzi ani ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00