Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 2 marca 2016 r., sygn. II SAB/Łd 203/15

 

Dnia 2 marca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Renata Kubot - Szustowska Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski Protokolant Specjalista Aleksandra Błaszczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2016 roku sprawy ze skargi F. P. na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta S. do załatwienia wniosku F. P. z dnia 18 października 2015 roku o dostęp do informacji publicznej w terminie czternastu dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta Miasta S. na rzecz skarżącego F. P. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. LS

Uzasadnienie

F. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pisma z dnia 18 października 2015r. oraz z dnia 20 października 2015r. W uzasadnieniu skargi wyjaśnił, że pismem z dnia 18 października 2015r. wniósł o przekazanie informacji dotyczących wynagrodzeń pracowników w Urzędzie Miasta S., a następnym wnioskiem - informacji dotyczących umów zawieranych przez Miasto S. Prezydent Miasta nie udzielił odpowiedzi ani nie odmówił jej udzielenia, pomimo iż ustawowy termin udostępnienia informacji minął kolejno w dniach: 1 i 3 listopada 2015r.. Skarżący dodał, że w swych wnioskach przypominał o obowiązku udzielenia odpowiedzi w ustawowym terminie. Nieudzielenie odpowiedzi na wyżej wskazane wnioski stanowi - w ocenie F. P. - naruszenie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 ze zm.), dalej powoływanej jako "u.d.i.p.".

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00