Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Orzeczenie

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 9 listopada 2017 r., sygn. I SA/Lu 695/17

Podatek od towarów i usług

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Robert Hałabis Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz, WSA Grzegorz Wałejko (sprawozdawca) Protokolant asystent sędziego Dorota Winiarczyk - Ożóg po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 26 października 2017 r. sprawy ze skargi I. O. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. - oddala skargę.

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (organ odwoławczy), po rozpatrzeniu odwołania I. O. (podatniczka, skarżąca), utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego (organ I instancji) z dnia [...] lutego 2017 r. określającą skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r.

Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie sprawy.

W ramach przeprowadzonej u podatniczki kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. organ I instancji ustalił, że w kontrolowanym okresie podatniczka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych. W 2010 r. rozpoczęła rozbudowę budynku baru restauracyjnego "A" w P., na restaurację z pokojami gościnnymi, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, technologicznej, gazowym oraz przebudową przyłącza energetycznego na działkach o nr [...], nr [...] i nr [...]. W związku z powyższym zawarła z Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (AWP) umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Według umowy aneksowanej 7 lipca 2012 r. całkowita wartość projektu wynosiła [...]zł, a całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynosiły [...]zł. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczynał się w dniu 1 lipca 2010 r. i kończył się w dniu 31 grudnia 2012 r. W harmonogramie rzeczowo - finansowym, złożonym przez podatniczkę w AWP wraz z wnioskiem o płatność końcową w dniu 15 stycznia 2013 r., po aktualizacji wskazano następujące dane: data rozpoczęcia realizacji projektu - 15 lipca 2010 r., data zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 3 grudnia 2012 r. i data zakończenia finansowego realizacji projektu - 31 grudnia 2012 r.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00