Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
2022-06-08
W dniu 2022-06-08 brak ważnych terminów
Najbliższe ważne terminy
 • insert_invitation
  2022-06-10
 • insert_invitation
  2022-06-15
  • Zakończenie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za rok poprzedni
  • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za maj 2022 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
  • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2022 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej
  • Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółek akcyjnych oraz spółdzielni: rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania)
  • Wpłata do PPK za maj 2022 r.
  • Zapłata składek za maj 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez płatników składek posiadających osobowość prawną oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • insert_invitation
  2022-06-20
  • Zapłata składek za maj 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników składek oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
  • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2022 r.
  • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w maju 2022 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2022 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
  • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za maj 2022 r.
  • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w maju 2022 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00