Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
2024-04-01
 • insert_invitation
  2024-04-01
  • Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej na rok 2024/2025
Najbliższe ważne terminy
 • insert_invitation
  2024-04-02
  • AKC-PA - marzec
  • Złożenie deklaracji CIT-8FR przez fundację rodzinną
  • Złożenie informacji IFT-2R za 2023 r. oraz przekazanie jej podatnikowi CIT niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Polski
  • Złożenie informacji CIT-RB jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
  • Złożenie informacji CIT-CSR jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
  • Przekazanie danych za 2023 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
  • Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2024 r.
  • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD--W1 za luty 2024 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy
  • Złożenie rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2023 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
  • Złożenie zeznania za 2023 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
  • Złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za 2023 r. przez której podatników którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i zapłata ryczałtu - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy
  • Złożenie informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2023 r.
  • Złożenie zeznania CIT-8AB za 2023 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • insert_invitation
  2024-04-05
  • Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2024 r.
 • insert_invitation
  2024-04-08
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00