Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
2024-01-29
 • insert_invitation
  2024-01-29
  • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M lub WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1M lub WZS-1K – spółki)
Najbliższe ważne terminy
 • insert_invitation
  2024-01-31
  • Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
  • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za styczeń 2023 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej
  • Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na 2023 r. (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
  • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za grudzień 2023 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy
  • Deklaracja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok bieżący
  • Złożenie informacje o cenach transferowych (TPR-C) za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. (dotyczy informacji w przypadku, których ustawowy termin składania upływał w okresie od 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.)
  • Złożenie informacje o cenach transferowych (TPR-P) za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. (dotyczy informacji w przypadku, których ustawowy termin składania upływał w okresie od 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.)
  • Przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2024 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzania
  • Złożenie deklaracji VII-DO za grudzień 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez pośrednika – gdy państwem identyfikacji jest Polska)
  • Opłacenie składek przez rolników za I kwartał 2024 r.
  • Złożenie deklaracji VIN-DO za IV kwartał 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej OSS (dotyczy podmiotów zagranicznych, dla których państwem identyfikacji jest Polska)
  • Złożenie danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2023 r.
  • Złożenie deklaracji VIU-DO za IV kwartał 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury
  • Deklaracja roczna za 2023 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składana urzędom skarbowym przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R)
  • Informacja za 2023 r. o wysokości przychodów (dochodów) PIT-8C, PIT-11, PIT-R składana urzędom skarbowym
  • Deklaracja roczna za 2023 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym składana urzędom skarbowym przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)
  • Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy, informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2023 r. PIT-40A/11A składana urzędom skarbowym
  • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2023 r. (CIT-6AR) – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
  • Deklaracja za 2023 r. o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R) – o ile rok podatkowy płatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
  • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika w 2023 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z) – o ile rok podatkowy płatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
  • Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców za 2023 r. (CIT-9R) – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
  • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR za 2023 r. (CIT-11R) – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • insert_invitation
  2024-02-07
 • insert_invitation
  2024-02-12
  • Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za styczeń 2024 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00