Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
2024-06-11
W dniu 2024-06-11 brak ważnych terminów
Najbliższe ważne terminy
 • insert_invitation
  2024-06-17
  • Zapłata przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2024 r.
  • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za maj 2024 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
  • Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w maju 2024 r.
 • insert_invitation
  2024-06-20
  • Zapłata składek za maj 2024 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
  • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2024 r.
  • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w maju 2024 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
  • Wpłata za maj 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2024 r. z tytułów określonych w art. art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
  • Wpłata za maj 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
  • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w maju 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
  • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za maj 2024 r.
  • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za maj 2024 r. przez pozostałych płatników składek
 • insert_invitation
  2024-06-25
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00