Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
wróć do listy [1 z 45]

"Pierwsza kontrola" PIP - jak pracodawca powinien się do niej przygotować

Zgodnie z zapowiedziami głównego inspektora pracy 1 marca 2016 r. rozpoczął się cykl tzw. pierwszych kontroli. W bieżącym roku inspektorzy pracy skontrolują co najmniej 2600 zakładów pracy, które wcześniej nie były kontrolowane przez PIP. Sprawdzane będą mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników, małe zakłady pracy, w których stan załogi nie przekracza 49 osób, oraz średnie firmy zatrudniające do 249 pracowników.

Mimo że inspektorzy pracy przeprowadzają co roku ponad 80 000 kontroli, część pracodawców, jak dotąd, nie była skontrolowana. Wynika to z dużej liczby potencjalnych kontrolowanych podmiotów oraz dynamicznej sytuacji na rynku. Część pracodawców kontrolowanych po raz pierwszy będzie mogła liczyć na preferencyjne traktowanie przez inspektorów w ramach prowadzonego przez PIP cyklu "Pierwsza kontrola".

Kto może się spodziewać "pierwszej kontroli"

Z informacji zamieszczonej w Założeniach Programowych PIP na lata 2016-2018 wynika, że "pierwsza kontrola" i szczególny jej charakter ma zastosowanie do podmiotów, które nigdy wcześniej nie były kontrolowane przez organy PIP. "Pierwsza kontrola" oraz zasady jej przeprowadzania dotyczą podmiotów kontrolowanych przez organy PIP pierwszy raz: mikroprzedsiębiorstw (od 1 do 9 pracowników), małych zakładów (zatrudniających do 49 osób) lub średnich (do 249 pracowników). Jest to zrozumiałe, ponieważ duże podmioty mają znacznie większe możliwości w zakresie prawidłowego zorganizowania pracy od samego początku.

Podmioty kontrolowane podlegają rozmaitym procesom. Nie można bowiem założyć, że raz powołany do życia pracodawca będzie funkcjonował zawsze w takim samym kształcie czy strukturze. W przypadku "pierwszej kontroli" istotnym zagadnieniem może być przejście zakładu pracy na innego pracodawcę na podstawie art. 23 Kodeksu pracy, tj. z zachowaniem ciągłości. W takim przypadku może pojawić się wątpliwość, czy powstały w wyniku takiego przejęcia podmiot może być w ramach "pierwszej kontroli" preferencyjnie potraktowany.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00