Odkryj INFORLEX

Zobacz, jak wygląda i co zawiera serwis. Skorzystaj z możliwości bezpłatnego dostępu.

WEJDŹ
Odkryj INFORLEX

Zobacz, jak wygląda i co zawiera serwis. Skorzystaj z możliwości bezpłatnego dostępu.

WEJDŹ

INFORLEX
SEKTOR PUBLICZNY

MODUŁY TEMATYCZNE WERSJA SUPERPREMIUM

 • Dziennik Gazeta Prawna

  Czytaj najnowsze wydanie

 • E-wydania Czasopism

  Wszystkie czasopisma INFOR pod ręką

 • Księgowość budżetowa

  Porady, artykuły, komentarze, nowe przepisy

 • Kadry i płace

  Praktycznie o zatrudnianiu pracowników

 • RODO

  UODO, rozporządzenie, sankcje, IODO

 • Ustrój i procedury w urzędzie

  KPA, prawo samorządowe, prawo miejscowe z wzorami

 • Zamówienia publiczne

  Dla zamawiającego i wykonawcy

 • Oświata

  Reforma oświaty, organizacja placówek, Karta Nauczyciela

 • Pomoc społeczna

  Zadania jednostek, organizacja i zarządzanie, programy pomocowe

 • Ochrona środowiska

  Gospodarka odpadami, wymiana źródeł ciepła, elektromobilność

 • Budownictwo

  Prawo budowlane, nieruchomości, ład przestrzenny

 • BHP

  Prawa i obowiązki,
  ocena ryzyka, wzory dokumentów

 • HR

  Poznaj praktyki HRM

 • Akty Prawne

  Baza wszystkich obowiązujących ujednoliconych aktów prawnych

 • Orzecznictwo

  Szybki dostęp do najnowszych orzeczeń

 • Interpretacje

  Prawie pól miliona interpretacji podatkowych

 • Druki

  Aktualne druki niezbędnę w codziennej pracy

 • Webinaria

  Szkolenia online na żywo

 • Wideoszkolenia

  Obejrzyj najnowsze wideoszkolenie

 • Wideoporady

  Krótko i na temat o zmianach przepisów

 • E-poradnia

  Szybka odpowiedź na zadane pytanie

 • Teleporadnia

  Dyżury ekspertów od poniedziałku do piątku

 • Narzędzia

  Pomoc w codziennych obowiązkach

Dziennik Gazeta Prawna

W ramach codziennego wydania Dziennika Gazety Prawnej otrzymasz solidną porcję obiektywnych, rzetelnych informacji z kraju i ze świata. Na łamach gazety nasza redakcja na bieżąco analizuje ważne przepisy, wspierając się wyjaśnieniami ministerstw i urzędów.

Łączy treści publicystyczne i ekonomiczne z wiedzą specjalistyczną dla przedsiębiorców, księgowych, prawników, kadrowych i urzędników. Eksperci praktycy dbają o to, aby informacje przedstawić w prosty i przejrzysty sposób w formie infografik, wykresów i praktycznych, graficznych ściąg.

Tworzymy gazetę, która pomaga w codziennej pracy. Każdego dnia w ramach gazety publikowane są dodatki dla specjalistów z firm i urzędów: Podatki i Księgowość, Rachunkowość i Audyt, Firma i Prawo, Prawnik, Samorząd i Administracja, Kadry i Płace, Ubezpieczenia i Świadczenia oraz Tygodnik Gazeta Prawna.

Korzyści

 • Codzienne wydanie Dziennika Gazety Prawnej z 8 dodatkami dla specjalistów w tygodniu
 • Komentarze prawne z Dziennika Gazety Prawnej
 • Każdego dnia informacja o ważnych datach i nowo wprowadzanych przepisach
 • Archiwum dziennika wraz z możliwością pobrania wybranego numeru
 • Dostęp do aplikacji Dziennik Gazeta Prawna - możliwość czytania w komputerze, telefonie, na czytniku

E-wydania

W ramach dostępu do INFORLEX otrzymujesz e-wydania profesjonalnych czasopism INFOR. Firma ma w swoim portfolio wiele cenionych i profesjonalnych czasopism adresowanych do sektora finansów publicznych m.in.: Gazeta Samorządu i Administracji, Rachunkowość Budżetowa, Poradnik Rachunkowości Budżetowej. E-wydania są cyfrową wersją czasopism wraz z archiwum wydań i specjalnymi dodatkami.

Na łamach czasopisma omawiane są najistotniejsze zmiany w prawie oraz udzielamy fachowych porad i wskazówek z zakresu: rachunkowości budżetowej, podatków, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, oświaty oraz pomocy społecznej.

E-czasopisma dostępne są także w wersji mobilnej.

Korzyści

 • Pełen dostęp do unikalnych zasobów INFOR
 • Możliwość pobrania plików PDF czasopisma oraz czytania ich w aplikacji (Android i iOS)
 • Elektroniczne dodatki specjalne
 • E-wydania także w wersji mobile

Księgowość budżetowa

Specjalistyczny moduł Księgowość budżetowa zawiera kompleksowe omówienie ważnych dla księgowych zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości oraz podatków.

Dostarcza fachowe rozwiązania i praktyczne wskazówki zastosowania przepisów.

Moduł zawiera porady i artykuły ekspertów z przykładami księgowań, rozliczeń, zestawienia tabelaryczne. W bloku udostępnione są komentarze praktyczne do najważniejszych ustaw podatkowych, m.in. VAT 2019, Finanse Publiczne, podatki i opłaty lokalne 2019.

Korzyści

 • Dostęp do kompletnej wiedzy księgowo podatkowej
 • Oznaczenie aktualności porad i artykułów
 • Dostęp do praktycznych komentarzy prawnych z zakresu podatków m.in. VAT 2019, Podatki i opłaty lokalne 2019
 • Praktyczny terminarz obowiązków i zmian prawa

Kadry i płace

Moduł to codziennie aktualizowana, kompleksowa baza wiedzy, dedykowana specjalistom ds. kadr i płac.

Ułatwia rozwiązanie najtrudniejszych problemów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania wynagrodzeń. Ponadto zawiera pełny zbiór aktów prawnych, najnowsze orzeczenia i interpretacje ZUS i PiP, wskaźniki i stawki, kalkulatory oraz przydatne wzory druków i formularzy.

Korzyści

 • Codzienne aktualności i zmiany w przepisach
 • Fachowe czasopisma INFOR
 • Baza aktów prawnych, orzeczeń i interpretacji
 • Pełne wydania komentarzy prawnych
 • Praktyczne poradniki o tematyce kadrowo-płacowej
 • Profesjonalne doradztwo ekspertów
 • Wideoszkolenia, wiedeoprady oraz webinaria
 • Aktywne wzory druków i formularzy

RODO

Bieżące aktualności związane z ochroną danych osobowych.

Moduł RODO zawiera kompleksową bazę aktualizowanych aktów prawnych – polskich i unijnych, w tym także przepisy regulujące rozporządzenie o ochronie danych osobowych, aktywne wzory regulaminów, polityk, umów które obowiązują od maja 2018 r. oraz bazę porad i odpowiedzi GIODO na trudne pytania zadawane przez osoby, które zmagają się z procesem wdrożenia RODO.

W module znajdują się także artykuły i porady na temat procedur związanych z wdrożeniem polityki ochrony danych osobowych w firmie, informacje o obowiązkach, jakie należy wypełnić oraz jak uniknąć kar za błędne wdrożenie nowych regulacji oraz wideoszkolenia.

Korzyści

 • Pełen dostęp do unikalnej wiedzy na temat RODO
 • Bieżąco aktualności związane z ochroną danych osobowych
 • Dostęp do aktywnych wzorów regulaminów, polityk, umów które obowiązują od maja 2018 r.
 • Artykuły i porady na temat procedur związanych z wdrożeniem polityki ochrony danych osobowych w firmie

Ustrój i procedury w urzędzie

Moduł dostarcza osobom zarządzającym jednostkami, sekretarzom oraz wszystkim pracownikom w urzędzie informacje niezbędne w ich codziennej pracy.

Opisuje w sposób kompleksowy i praktyczny ważne zagadnienia z zakresu procedury administracyjnej, prawa stosowanego wobec mieszkańców oraz samej organizacji prac urzędu. Doświadczeni eksperci - praktycy odpowiedzą na pytania z tematyki prawa samorządowego za pośrednictwem e-poradni.

Moduł zawiera kompleksowe i praktyczne porady ekspertów z zakresu: prawa samorządowego, procedury administracyjnej, gospodarki komunalnej orz prawidłowego tworzenia prawa miejscowego.

Korzyści

 • Dobre praktyki samorządowe
 • Cykle publikacji dotyczące gorących tematów
 • Aktywne wzory, z możliwością zamówienia potrzebnego formularza
 • Instrukcje, procedury, ściągi

Zamówienia publiczne

Moduł dostarcza podmiotom odpowiedzialnym za zamówienia publiczne w urzędzie informacje niezbędne w ich codziennej pracy. Opisuje w sposób kompleksowy i praktyczny zasady oraz zagadnienia związane z: udzielaniem zamówień publicznych na każdym ich etapie, tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego oraz tematyką partnerstwa innowacyjnego.

Dostarcza gotowe rozwiązania i wskazówki zastosowania wciąż zmieniających się przepisów. Pomagamy wdrażać nowe obowiązki, przeprowadzając przez kolejne reformy, koncentrując się także na elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Z modułu dowiesz się na co zwrócić uwagę i jakich błędów uniknąć. Ułatwia on także stosowanie nowych procedur, dostarczając formularze z wyjaśnieniami, jak je wypełnić. Dodatkowo znajdziesz interpretację przepisów, oraz wskazówki jak je stosować w praktyce.

Moduł zawiera komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności oraz Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych.

Korzyści

 • Dostarcza gotowe rozwiązania i wskazówki zastosowania wciąż zmieniających się przepisów
 • Ułatwia stosowanie nowych procedur
 • W zrozumiały sposób przedstawia interpretację przepisów oraz wskazówki jak je stosować w praktyce

Oświata

Moduł przeznaczony dla wszystkich osób zajmujących się oświatą w samorządzie - dla pracowników organów prowadzących, dyrektorów placówek oraz nauczycieli.

Obejmuje zagadnienia związane z: prawem oświatowym, organizacją placówek, obowiązkami dyrektorów placówek, zatrudnianiem nauczycieli, księgowością w jednostkach oświatowych.

Moduł zawiera: komentarz prawny do Karty Nauczyciela, publikacje z periodyku „Rachunkowość w Oświacie”, wszystkie treści o tematyce oświatowej publikowane w Gazecie Samorządu i Administracji oraz artykuły dotyczące reformy oświaty oraz planowanych zmianach w prawie z Dziennika Gazety Prawnej.

Korzyści

 • Aktualności prawne dotyczące zmian w oświecie
 • Komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności
 • Praktyczne komentarze i porady z zakresu prawa oświatowego

Pomoc społeczna

Moduł przeznaczony dla osób osobom zajmujących się zawodowo pomocą społeczną - pracowników administracji publicznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz dla pracowników socjalnych.

Moduł obejmuje zagadnienia związane z: zadaniami administracji rządowej oraz zadaniami własnymi samorządu w obszarze pomocy społecznej, formami i trybem udzielanej pomocy, w tym kryteriami przyznawania świadczeń, organizacją jednostek pomocy społecznej oraz statusem pracowników socjalnych oraz księgowością budżetową.

Korzyści

 • Komentarz prawny do ustawy o pomocy społecznej
 • Publikacje z periodyku „Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej”
 • Wszystkie treści o tematyce pomocy społecznej publikowane w Gazecie Samorządu i Administracji
 • Tworzenie notatek do dokumentów w schowku
 • Tematyczne artykuły z Dziennika Gazety Prawnej
 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami za pośrednictwem e-poradni
 • Specjalistyczne wzory z możliwością zamówienia potrzebnego formularza

Ochrona środowiska

Moduł dostarcza podmiotom odpowiedzialnym za ochronę środowiska oraz jednostkom samorządu terytorialnego informacje niezbędne w ich codziennej pracy.

Zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych tematów z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki odpadowej, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody, prawa łowieckiego, prawa leśnego oraz odnawialnych źródeł energii.

Korzyści

 • Aktualności prawne dotyczące zmian w zakresie ochrony środowiska
 • Informuje na co zwrócić uwagę i jakich błędów uniknąć w wypełnianiu obowiązków związanych z ochroną środowiska
 • Komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności
 • Komentarz prawny do ustawy o czystości i porządku w gminach
 • Aktywne wzory związane z tematyką ochrony środowiska

Budownictwo, nieruchomości, ład przestrzenny

Codziennie aktualizowana, kompleksowa baza wiedzy, adresowana do pracowników administracji samorządowej zajmujących się w urzędzie kształtowaniem polityki przestrzennej, gospodarowaniem nieruchomościami, oraz odpowiedzialnych za zabudowę.

Moduł zawiera: praktyczne komentarze i porady z zakresu prawa budowlanego i urbanistyki sprawdzone i oznaczone co do aktualności, aktualności dotyczące zmian prawa, wzory dokumentów stosowanych w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz tematyczne publikacje pochodzące z Dziennika Gazety Prawnej.

Korzyści

 • Aktualności prawne dotyczące zmian w budownictwa
 • Informuje na co zwrócić uwagę i jakich błędów uniknąć w wypełnianiu obowiązków
 • Komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności
 • Praktyczne komentarze i porady z zakresu prawa budowlanego i urbanistyki
 • Aktywne wzory

BHP

Moduł powstał z myślą o każdej firmie zatrudniającej pracowników. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Z odpowiedzialności za stan BHP nie zwalnia nawet powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu.

W module BHP odnajdziesz ujednolicone akty prawne, orzecznictwo oraz interpretacje zmian w prawie. Rozbudowana baza pytań i odpowiedzi ułatwi rozwiązanie każdego problemu a dzięki aktywnym wzorom druków i formularzy szybko sporządzisz kompletną dokumentację BHP.

Korzyści

 • Bieżące aktualności o zmianach w BHP
 • Codziennie aktualizowana baza porad i artykułów
 • Ujednolicone akty prawne, orzeczenia i interpretacje
 • Profesjonalne doradztwo ekspertów
 • Aktywne wzory druków i formularzy

HR

Moduł HR powstał z myślą o menedżerach i specjalistach zatrudnionych w działach HR. Stanowi unikalne połączenie specjalistycznej wiedzy merytorycznej z zakresu miękkiego i twardego HR oraz kadr i płac, praktycznych narzędzi ułatwiających codzienną pracę oraz usług doradczych ekspertów.

Z pomocą modułu HR wszystkie sprawy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, płacami i kadrami w firmie będą przeprowadzane profesjonalnie i zgodnie z prawem.

Korzyści

 • Codzienne aktualności i zmiany w przepisach
 • Fachowe czasopisma INFOR
 • Najlepsze studia przypadków z polskiego rynku
 • Porady, analizy i komentarze wybitnych ekspertów
 • Praktyczne poradniki z zakresu HR
 • Profesjonalne doradztwo ekspertów
 • Wzory dokumentów, procedury oraz kalkulatory

Akty prawne

Moduł to codziennie aktualizowana baza ujednoliconych aktów prawnych. Baza zawiera wersje obowiązujące, przyszłościowe oraz archiwalne aktów prawnych. Wszystkie zmiany w treści aktu prawnego są odpowiednio wyróżnione oraz oznaczone przypisami.

Jest możliwość porównywania zmian pomiędzy wersjami aktu prawnego a także poznania historii zmian każdego przepisu. Szereg funkcjonalności pozwala na intuicyjne i sprawne posługiwanie się treścią aktów prawnych w codziennej pracy.

Korzyści

 • Baza wszystkich obowiązujących ujednoliconych aktów prawnych z Dz.U. i M.P od 1918 r.
 • Dzienniki urzędowe – Dz.U., M.P., Dzienniki resortowe, Dzienniki UE, Dzienniki Wojewódzkie
 • Alert prawny –śledzenie zmian oznaczonych aktów prawnych z powiadomieniem w produkcie i na e- mailu
 • Zaawansowana wyszukiwarka
 • Oznaczenie aktualności aktów prawnych
 • Powiązania (linkowania) między dokumentami, np.: z poziomu przepisów do aktów wykonawczych
 • Dostęp do aplikacji AKTY PRAWNE

Orzecznictwo

Moduł Orzecznictwo zawiera ponad milion orzeczeń sądowych i administracyjnych wydawanych przez wszystkie najważniejsze organy polskie oraz międzynarodowe.

Orzeczenia są starannie opracowywane pod kątem podstaw prawnych i tematyki. Ważnym elementem bloku jest system powiązań pomiędzy orzeczeniami a publikacjami na ich temat. Moduł jest codziennie aktualizowany o najnowsze orzeczenia.

Korzyści

 • Szybki dostęp do najnowszych orzeczeń
 • Orzeczenia katalogowane tematycznie
 • Tezowanie najważniejszych orzeczeń
 • Powiązania pomiędzy orzeczeniami
 • Powiązania orzeczeń z publikacjami
 • Wyszukiwanie po sygnaturze
 • Zaawansowane opcje filtrowania
 • Hiperłącza w tekście

Interpretacje

Moduł zawiera prawie pół miliona interpretacji, wyjaśnień i pism urzędowych wydawanych przez najważniejsze urzędy państwowe.

Interpretacje są starannie opracowywane pod kątem podstaw prawnych i tematyki. Ważnym elementem modułu jest system powiązań pomiędzy interpretacjami a publikacjami na ich temat. Moduł jest codziennie aktualizowany o najnowsze interpretacje, zwłaszcza podatkowe.

Korzyści

 • Szybki dostęp do najnowszych interpretacji
 • Interpretacje katalogowane tematycznie
 • Powiązania pomiędzy interpretacjami
 • Powiązania interpretacji z publikacjami
 • Wyszukiwanie po sygnaturze
 • Zaawansowane opcje filtrowania
 • Hiperłącza w tekście

Druki

Aktualizowana baza aktywnych druków, formularzy, deklaracji, umów, pism i decyzji dostępna on-line lub w formie przyjaznego programu Druki INFOR. Udostępniamy druki pomocne w pracy urzędnika administracji państwowej.

Wszystkie nasze formularze są merytorycznie zweryfikowane przez specjalistów i na bieżąco aktualizowane, a każdy druk posiada praktyczny opis oraz podstawę prawną jego powstania.

Korzyści

 • Obsługa e-Deklaracji PIT, VAT i CIT, e-sprawozdań oraz JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
 • Przyjazne formularze możesz wypełniać formularze on-line lub pobrać program i zainstalować na komputerze, czy tablecie
 • Możliwość eksportu do PDF, Word i XML
 • Możliwość importu danych z pliku XML, excel lub CSV oraz z programów e-pity, e-Deklaracje, Płatnik, Optima, Symfonia, INSERT GT, e-Nova
 • Bezpieczeństwo – protokół ssl, dane, które wprowadzasz są cały czas na dysku Twojego komputera lub w bezpiecznej chmurze Google Drive
 • Aktówka z danymi
 • Weryfikacja kontrahentów w bazach urzędowych

Webinaria

INFOR PL jako jedna z pierwszych firm na rynku usług szkoleniowych rozpoczęła organizować szkolenia w tej formule. Już ponad 30 000 osób skorzystało z tej formy podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Webinaria INFORAKADEMII, czyli szkolenia on-line na żywo, realizowane są z kilku obszarów tematycznych: rachunkowość budżetowa, kadry, HR, RODO, sektor publiczny oraz oświata. Głównym atutem webinariów jest możliwość zadawania pytań bezpośrednio ekspertom INFORAKADEMII. Są nimi znakomici specjaliści praktycy, m.in. doradca podatkowy Radosław Kowalski, prawnik Paweł Ziółkowski, adwokat Piotr Wojciechowski, dr nauk ekonomicznych Gyöngyvér Takáts, dr nauk prawnych Magdalena Kasprzak, specjalista ds. prawa pracy Iwona Wołkiewicz, dr nauk prawnych Andrzela Gawrońska-Baran.

Webinaria to jeden z trzech obszarów realizowanych przez INFORAKADEMIĘ – największej na rynku bazy specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad i webinariów. Idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie. Wystarczy dostęp do internetu, aby się uczyć, sprawdzać wiedzę i zdobywać certyfikaty z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, na komputerze lub smartfonie.

Korzyści

 • Eksperci – cenieni specjaliści praktycy
 • Aktualność – szkolenia omawiają tematy na czasie
 • Pytania do eksperta – możliwość zadania pytania bezpośrednio ekspertowi
 • Mobilna aplikacja INFORAKADEMIA – aktualności i zmiany prawa zawsze pod ręką
 • Certyfikat – potwierdzenie udziału w szkoleniu

Wideoszkolenia

Wideoszkolenia INFORAKADEMII realizowane są z obszarów tematycznych: rachunkowość budżetowa, kadry, HR, RODO, sektor publiczny oraz oświata.

Wideoszkolenia to jeden z trzech obszarów realizowanych przez INFORAKADEMIĘ – największej na rynku bazy specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad i webinariów.

Idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie. Wystarczy dostęp do internetu, aby się uczyć, sprawdzać wiedzę i zdobywać certyfikaty z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, na komputerze lub smartfonie.

Korzyści

 • Podział tematyczny – dobrze poukładane zasoby (rachunkowość budżetowa, RODO, oświata)
 • Materiały powiązane – wideoszkolenia z linkami do aktów prawnych, porad, publikacji tematycznych, formularzy
 • Eksperci – cenieni specjaliści praktycy
 • Aktualność – szkolenia omawiają tematy na czasie
 • Kumulacja szkoleń – dostępność w jednym miejscu
 • Mobilna aplikacja INFORAKADEMIA – aktualności i zmiany prawa zawsze pod ręką

Wideoporady

Wideoporady INORAKADEMII to krótkie formy wideo z zakresu podatków, rachunkowość budżetowej i prawo pracy. Wideoporady to jeden z trzech obszarów realizowanych przez INFORAKADEMIĘ – największej na rynku bazy specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad i webinariów.

Idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie. Wystarczy dostęp do internetu, aby się uczyć, sprawdzać wiedzę i zdobywać certyfikaty z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, na komputerze lub smartfonie.

Korzyści

 • Eksperci – cenieni specjaliści praktycy
 • Aktualność – porady i tematy na czasie
 • Mobilna aplikacja INFORAKADEMIA – Aktualności i zmiany prawa zawsze pod ręką

E-poradnia

W ramach dostępu do INFORLEX masz możliwość zadania pytań naszym ekspertom drogą e-mailową.

E-poradnię tworzą doświadczeni eksperci z zakresu prawa, rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń oraz oświaty. Nasi eksperci są nierozerwalną częścią Firmy INFOR PL S.A., która jest największym polskim dostawcą profesjonalnych informacji o tematyce prawno-gospodarczej. Od 30 lat ugruntowujemy na rynku pozycję lidera w swojej branży.

Korzyści

 • Możliwość zadawania pytań drogą mailową
 • Odpowiedź na pytanie w ciągu 72 h
 • Odpowiedzi przygotowywane przez doświadczonych ekspertów z zakresu podatków, rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń oraz oświaty
 • Odpowiedzi poparte podstawą prawną

Teleporadnia

W ramach dostępu do INFORLEX masz możliwość zadania pytań naszym ekspertom drogą telefoniczną.

Teleporadnię tworzą doświadczeni eksperci z zakresu prawa, rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń oraz oświaty. Teleporadnia służy pomocą przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku.

Nasi eksperci są nierozerwalną częścią Firmy INFOR PL S.A., która jest największym polskim dostawcą profesjonalnych informacji o tematyce prawno-gospodarczej. Od 30 lat ugruntowujemy na rynku pozycję lidera w swojej branży.

Korzyści

 • Profesjonalność - cenieni specjaliści praktycy
 • Szybkość – rozwiązywanie problemów w trakcie rozmowy
 • Dostępność – dyżury od poniedziałku do piątku
 • Zaufanie – porady świadczone w ramach firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Dyżury specjalne – organizowane dodatkowo na potrzeby Klientów w wyjątkowym czasie (np. wprowadzenie RODO, zamknięcie roku)

Narzędzia

Dostęp do niezbędnych narzędzi ułątwiających codzienne obowiązki.

Aplikacja na pulpit komputera, dzięki której pierwszy dowiesz się o najważniejszych zmianach w prawie oraz analizach ekspertów INFORLEX. To także wygodne narzędzie ułatwiające codzienną pracę dzięki szybkiemu i prostemu logowaniu się do INFORLEX.

W ramach modułu otrzymasz dostęp do miniprogramów, w tym: Klasyfikacje (m.in. PKWiU ze stawkami VAT, KŚT ze stawkami amortyzacji, PKD), aktywne przewodniki po zmianach przepisów, kody CPV z orzeczeniami z zakresu zamówień publicznych.

Dodatkowo w ramach modułu otrzymasz dostęp do ściąg księgowego i kadrowego, kalendarium (obowiązki urzędowe obudowane przepisami i aktywnymi formularzami), rozbudowanych kalkulatorów, kompleksowej bazy aktualizowanych wskaźników i stawek, kursy walut.

Korzyści

 • Możliwość śledzenia zmian w alertowanych aktach prawnych
 • Otrzymywanie powiadomienia na e-mail o zmianach prawa
 • Możliwość gromadzenia dokumentów w schowku
 • Tworzenie notatek do dokumentów w schowku
 • Klasyfikacje (m.in. PKWiU ze stawkami VAT, KŚT ze stawkami amortyzacji, PKD), aktywne przewodniki po zmianach przepisów, kody CPV z orzeczeniami z zakresu zamówień publicznych
 • Kalendarium (obowiązki urzędowe obudowane przepisami i aktywnymi formularzami)

DODATKOWE MODUŁY PARTNERSKIE

 • Dyrektor szkoły

  Doskonała pomoc w zarządzaniu

 • Dyrektor przedszkola

  Wszystko o zarządzaniu przedszkolem

Dyrektor szkoły

Doskonała pomoc w zarządzaniu oświatą dla dyrektora szkoły publicznej i niepublicznej.

Zagadnienia prawnicze w formie prostych wytycznych do zastosowania w zarządzaniu placówką wychowawczą.

Szereg artykułów dotyczących efektywnej współpracy z rodzicami i uczniami autorstwa wieloletnich praktyków: specjalistów z zakresu prawa oświatowego, trenerów, dyrektorów, metodyków, psychologów, pedagogów, terapeutów.

Korzyści

 • Publikacje na temat roli dyrektora, organizacji pracy placówki, egzaminów i sprawdzianów, finansów szkoły i jej budynku, przemówienia okolicznościowe i scenariusze rad pedagogicznych
 • Materiały dotyczące nadzoru pedagogicznego – ewaluacja, plan nadzoru pedagogicznego, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
 • Scenariusze zajęć i uroczystości
 • Materiały dla nauczycieli – doskonalenie zawodowe, awans zawodowy, praca nauczycieli, ocena pracy, ankiety
 • Materiały dla uczniów – zajęcia pozalekcyjne, prawo i uczniowie, programy i plany, nagrody, stypendia i pomoc finansowa, metodyka i dydaktyka, wycieczki, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, ankiety dla uczniów
 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami za pośrednictwem e-poradni
 • Publikacje dotyczące rodziców – współpraca z rodzicami, spotkania z rodzicami, ankiety dla rodziców

Dyrektor przedszkola

Kompleksowe wsparcie w pracy dla dyrektorów placówek przedszkolnych.

Materiały zawarte w bloku w przystępny sposób omawiają zmiany w prawie pod kątem obowiązków dyrektora oraz wymagań, jakie musi spełnić placówka edukacyjna. Dodatkowo blok stanowi niezastąpioną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli przedszkola.

Autorami artykułów z dziedziny wychowania i opieki nad dziećmi są doświadczeni pedagodzy, psychologowie i terapeuci.

Korzyści

 • Materiały na temat zarządzania placówką
 • Materiały dla dyrektor przedszkola – zadania i obowiązki, funkcje i uprawnienia, dyrektor jako pracodawca
 • Materiały dla nauczycieli – rada pedagogiczna i rada przedszkola, praca nauczyciela, awans zawodowy, podnoszenie kwalifikacji, ankiety dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 • Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli przedszkola – programy i plany pracy, scenariusze zajęć i zabaw dla przedszkolaków, karty pracy
 • Pomoce w sprawie wychowania i opieki nad dzieckiem – wspomaganie rozwoju dzieci, adaptacja dziecka do przedszkola, sytuacje trudne, kształtowanie postaw i zachowań
 • Nadzór pedagogiczny – narzędzia ewaluacyjne, zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • Obserwacje – diagnoza przedszkolna, obserwacje zajęć, arkusze i karty obserwacji

MODUŁY TEMATYCZNE WERSJA PREMIUM

 • Tylko w superpremium

  Dziennik Gazeta Prawna

  Czytaj najnowsze wydanie

 • E-wydania Czasopism

  Wszystkie czasopisma INFOR pod ręką

 • Księgowość budżetowa

  Porady, artykuły, komentarze, nowe przepisy

 • Kadry i płace

  Praktycznie o zatrudnianiu pracowników

 • RODO

  UODO, rozporządzenie, sankcje, IODO

 • Ustrój i procedury w urzędzie

  KPA, prawo samorządowe, prawo miejscowe z wzorami

 • Zamówienia publiczne

  Dla zamawiającego i wykonawcy

 • Oświata

  Reforma oświaty, organizacja placówek, Karta Nauczyciela

 • Pomoc społeczna

  Zadania jednostek, organizacja i zarządzanie, programy pomocowe

 • Ochrona środowiska

  Gospodarka odpadami, wymiana źródeł ciepła, elektromobilność

 • Tylko w superpremium

  Budownictwo

  Prawo budowlane, nieruchomości, ład przestrzenny

 • BHP

  Prawa i obowiązki,
  ocena ryzyka, wzory dokumentów

 • HR

  Poznaj praktyki HRM

 • Akty Prawne

  Baza wszystkich obowiązujących ujednoliconych aktów prawnych

 • Orzecznictwo

  Szybki dostęp do najnowszych orzeczeń

 • Interpretacje

  Prawie pól miliona interpretacji podatkowych

 • Druki

  Aktualne druki niezbędnę w codziennej pracy

 • Tylko w superpremium

  Webinaria

  Szkolenia online na żywo

 • Wideoszkolenia

  Obejrzyj najnowsze wideoszkolenie

 • Wideoporady

  Krótko i na temat o zmianach przepisów

 • E-poradnia

  Szybka odpowiedź na zadane pytanie

 • Tylko w superpremium

  Teleporadnia

  Dyżury ekspertów od poniedziałku do piątku

 • Narzędzia

  Pomoc w codziennych obowiązkach

Dziennik Gazeta Prawna

Moduł dostępny tylko w wersji Superpremium.

W ramach codziennego wydania Dziennika Gazety Prawnej otrzymasz solidną porcję obiektywnych, rzetelnych informacji z kraju i ze świata. Na łamach gazety nasza redakcja na bieżąco analizuje ważne przepisy, wspierając się wyjaśnieniami ministerstw i urzędów.

Łączy treści publicystyczne i ekonomiczne z wiedzą specjalistyczną dla przedsiębiorców, księgowych, prawników, kadrowych i urzędników. Eksperci praktycy dbają o to, aby informacje przedstawić w prosty i przejrzysty sposób w formie infografik, wykresów i praktycznych, graficznych ściąg.

Tworzymy gazetę, która pomaga w codziennej pracy. Każdego dnia w ramach gazety publikowane są dodatki dla specjalistów z firm i urzędów: Podatki i Księgowość, Rachunkowość i Audyt, Firma i Prawo, Prawnik, Samorząd i Administracja, Kadry i Płace, Ubezpieczenia i Świadczenia oraz Tygodnik Gazeta Prawna.

Korzyści

 • Codzienne wydanie Dziennika Gazety Prawnej z 8 dodatkami dla specjalistów w tygodniu
 • Komentarze prawne z Dziennika Gazety Prawnej
 • Każdego dnia informacja o ważnych datach i nowo wprowadzanych przepisach
 • Archiwum dziennika wraz z możliwością pobrania wybranego numeru
 • Dostęp do aplikacji Dziennik Gazeta Prawna - możliwość czytania w komputerze, telefonie, na czytniku

E-wydania

W ramach dostępu do INFORLEX otrzymujesz e-wydania profesjonalnych czasopism INFOR. Firma ma w swoim portfolio wiele cenionych i profesjonalnych czasopism adresowanych do sektora finansów publicznych m.in.: Gazeta Samorządu i Administracji, Rachunkowość Budżetowa, Poradnik Rachunkowości Budżetowej. E-wydania są cyfrową wersją czasopism wraz z archiwum wydań i specjalnymi dodatkami.

Na łamach czasopisma omawiane są najistotniejsze zmiany w prawie oraz udzielamy fachowych porad i wskazówek z zakresu: rachunkowości budżetowej, podatków, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, oświaty oraz pomocy społecznej.

E-czasopisma dostępne są także w wersji mobilnej.

Korzyści

 • Pełen dostęp do unikalnych zasobów INFOR
 • Możliwość pobrania plików PDF czasopisma oraz czytania ich w aplikacji (Android i iOS)
 • Elektroniczne dodatki specjalne
 • E-wydania także w wersji mobile

Księgowość budżetowa

Specjalistyczny moduł Księgowość budżetowa zawiera kompleksowe omówienie ważnych dla księgowych zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości oraz podatków.

Dostarcza fachowe rozwiązania i praktyczne wskazówki zastosowania przepisów.

Moduł zawiera porady i artykuły ekspertów z przykładami księgowań, rozliczeń, zestawienia tabelaryczne. W bloku udostępnione są komentarze praktyczne do najważniejszych ustaw podatkowych, m.in. VAT 2019, Finanse Publiczne, podatki i opłaty lokalne 2019.

Korzyści

 • Dostęp do kompletnej wiedzy księgowo podatkowej
 • Oznaczenie aktualności porad i artykułów
 • Dostęp do praktycznych komentarzy prawnych z zakresu podatków m.in. VAT 2019, Podatki i opłaty lokalne 2019
 • Praktyczny terminarz obowiązków i zmian prawa

Kadry i płace

Moduł to codziennie aktualizowana, kompleksowa baza wiedzy, dedykowana specjalistom ds. kadr i płac.

Ułatwia rozwiązanie najtrudniejszych problemów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania wynagrodzeń. Ponadto zawiera pełny zbiór aktów prawnych, najnowsze orzeczenia i interpretacje ZUS i PiP, wskaźniki i stawki, kalkulatory oraz przydatne wzory druków i formularzy.

Korzyści

 • Codzienne aktualności i zmiany w przepisach
 • Fachowe czasopisma INFOR
 • Baza aktów prawnych, orzeczeń i interpretacji
 • Pełne wydania komentarzy prawnych
 • Praktyczne poradniki o tematyce kadrowo-płacowej
 • Profesjonalne doradztwo ekspertów
 • Wideoszkolenia, wiedeoprady oraz webinaria
 • Aktywne wzory druków i formularzy

RODO

Bieżące aktualności związane z ochroną danych osobowych.

Moduł RODO zawiera kompleksową bazę aktualizowanych aktów prawnych – polskich i unijnych, w tym także przepisy regulujące rozporządzenie o ochronie danych osobowych, aktywne wzory regulaminów, polityk, umów które obowiązują od maja 2018 r. oraz bazę porad i odpowiedzi GIODO na trudne pytania zadawane przez osoby, które zmagają się z procesem wdrożenia RODO.

W module znajdują się także artykuły i porady na temat procedur związanych z wdrożeniem polityki ochrony danych osobowych w firmie, informacje o obowiązkach, jakie należy wypełnić oraz jak uniknąć kar za błędne wdrożenie nowych regulacji oraz wideoszkolenia.

Korzyści

 • Pełen dostęp do unikalnej wiedzy na temat RODO
 • Bieżąco aktualności związane z ochroną danych osobowych
 • Dostęp do aktywnych wzorów regulaminów, polityk, umów które obowiązują od maja 2018 r.
 • Artykuły i porady na temat procedur związanych z wdrożeniem polityki ochrony danych osobowych w firmie

Ustrój i procedury w urzędzie

Moduł dostarcza osobom zarządzającym jednostkami, sekretarzom oraz wszystkim pracownikom w urzędzie informacje niezbędne w ich codziennej pracy.

Opisuje w sposób kompleksowy i praktyczny ważne zagadnienia z zakresu procedury administracyjnej, prawa stosowanego wobec mieszkańców oraz samej organizacji prac urzędu. Doświadczeni eksperci - praktycy odpowiedzą na pytania z tematyki prawa samorządowego za pośrednictwem e-poradni.

Moduł zawiera kompleksowe i praktyczne porady ekspertów z zakresu: prawa samorządowego, procedury administracyjnej, gospodarki komunalnej orz prawidłowego tworzenia prawa miejscowego.

Korzyści

 • Dobre praktyki samorządowe
 • Cykle publikacji dotyczące gorących tematów
 • Aktywne wzory, z możliwością zamówienia potrzebnego formularza
 • Instrukcje, procedury, ściągi

Zamówienia publiczne

Moduł dostarcza podmiotom odpowiedzialnym za zamówienia publiczne w urzędzie informacje niezbędne w ich codziennej pracy. Opisuje w sposób kompleksowy i praktyczny zasady oraz zagadnienia związane z: udzielaniem zamówień publicznych na każdym ich etapie, tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego oraz tematyką partnerstwa innowacyjnego.

Dostarcza gotowe rozwiązania i wskazówki zastosowania wciąż zmieniających się przepisów. Pomagamy wdrażać nowe obowiązki, przeprowadzając przez kolejne reformy, koncentrując się także na elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Z modułu dowiesz się na co zwrócić uwagę i jakich błędów uniknąć. Ułatwia on także stosowanie nowych procedur, dostarczając formularze z wyjaśnieniami, jak je wypełnić. Dodatkowo znajdziesz interpretację przepisów, oraz wskazówki jak je stosować w praktyce.

Moduł zawiera komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności oraz Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych.

Korzyści

 • Dostarcza gotowe rozwiązania i wskazówki zastosowania wciąż zmieniających się przepisów
 • Ułatwia stosowanie nowych procedur
 • W zrozumiały sposób przedstawia interpretację przepisów oraz wskazówki jak je stosować w praktyce

Oświata

Moduł przeznaczony dla wszystkich osób zajmujących się oświatą w samorządzie - dla pracowników organów prowadzących, dyrektorów placówek oraz nauczycieli.

Obejmuje zagadnienia związane z: prawem oświatowym, organizacją placówek, obowiązkami dyrektorów placówek, zatrudnianiem nauczycieli, księgowością w jednostkach oświatowych.

Moduł zawiera: komentarz prawny do Karty Nauczyciela, publikacje z periodyku „Rachunkowość w Oświacie”, wszystkie treści o tematyce oświatowej publikowane w Gazecie Samorządu i Administracji oraz artykuły dotyczące reformy oświaty oraz planowanych zmianach w prawie z Dziennika Gazety Prawnej.

Korzyści

 • Aktualności prawne dotyczące zmian w oświacie
 • Komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności
 • Praktyczne komentarze i porady z zakresu prawa oświatowego

Pomoc społeczna

Moduł przeznaczony dla osób osobom zajmujących się zawodowo pomocą społeczną - pracowników administracji publicznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz dla pracowników socjalnych.

Moduł obejmuje zagadnienia związane z: zadaniami administracji rządowej oraz zadaniami własnymi samorządu w obszarze pomocy społecznej, formami i trybem udzielanej pomocy, w tym kryteriami przyznawania świadczeń, organizacją jednostek pomocy społecznej oraz statusem pracowników socjalnych oraz księgowością budżetową.

Korzyści

 • Komentarz prawny do ustawy o pomocy społecznej
 • Publikacje z periodyku „Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej”
 • Wszystkie treści o tematyce pomocy społecznej publikowane w Gazecie Samorządu i Administracji
 • Tworzenie notatek do dokumentów w schowku
 • Tematyczne artykuły z Dziennika Gazety Prawnej
 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami za pośrednictwem e-poradni
 • Specjalistyczne wzory z możliwością zamówienia potrzebnego formularza

Ochrona środowiska

Moduł dostarcza podmiotom odpowiedzialnym za ochronę środowiska oraz jednostkom samorządu terytorialnego informacje niezbędne w ich codziennej pracy.

Zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych tematów z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki odpadowej, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody, prawa łowieckiego, prawa leśnego oraz odnawialnych źródeł energii.

Korzyści

 • Aktualności prawne dotyczące zmian w zakresie ochrony środowiska
 • Informuje na co zwrócić uwagę i jakich błędów uniknąć w wypełnianiu obowiązków związanych z ochroną środowiska
 • Komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności
 • Komentarz prawny do ustawy o czystości i porządku w gminach
 • Aktywne wzory związane z tematyką ochrony środowiska

Budownictwo, nieruchomości, ład przestrzenny

Moduł dostępny tylko w wersji Superpremium.

Codziennie aktualizowana, kompleksowa baza wiedzy, adresowana do pracowników administracji samorządowej zajmujących się w urzędzie kształtowaniem polityki przestrzennej, gospodarowaniem nieruchomościami, oraz odpowiedzialnych za zabudowę.

Moduł zawiera: praktyczne komentarze i porady z zakresu prawa budowlanego i urbanistyki sprawdzone i oznaczone co do aktualności, aktualności dotyczące zmian prawa, wzory dokumentów stosowanych w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz tematyczne publikacje pochodzące z Dziennika Gazety Prawnej.

Korzyści

 • Aktualności prawne dotyczące zmian w budownictwa
 • Informuje na co zwrócić uwagę i jakich błędów uniknąć w wypełnianiu obowiązków
 • Komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności
 • Praktyczne komentarze i porady z zakresu prawa budowlanego i urbanistyki
 • Aktywne wzory

BHP

Moduł powstał z myślą o każdej firmie zatrudniającej pracowników. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Z odpowiedzialności za stan BHP nie zwalnia nawet powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu.

W module BHP odnajdziesz ujednolicone akty prawne, orzecznictwo oraz interpretacje zmian w prawie. Rozbudowana baza pytań i odpowiedzi ułatwi rozwiązanie każdego problemu a dzięki aktywnym wzorom druków i formularzy szybko sporządzisz kompletną dokumentację BHP.

Korzyści

 • Bieżące aktualności o zmianach w BHP
 • Codziennie aktualizowana baza porad i artykułów
 • Ujednolicone akty prawne, orzeczenia i interpretacje
 • Profesjonalne doradztwo ekspertów
 • Aktywne wzory druków i formularzy

HR

Moduł HR powstał z myślą o menedżerach i specjalistach zatrudnionych w działach HR. Stanowi unikalne połączenie specjalistycznej wiedzy merytorycznej z zakresu miękkiego i twardego HR oraz kadr i płac, praktycznych narzędzi ułatwiających codzienną pracę oraz usług doradczych ekspertów.

Z pomocą modułu HR wszystkie sprawy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, płacami i kadrami w firmie będą przeprowadzane profesjonalnie i zgodnie z prawem.

Korzyści

 • Codzienne aktualności i zmiany w przepisach
 • Fachowe czasopisma INFOR
 • Najlepsze studia przypadków z polskiego rynku
 • Porady, analizy i komentarze wybitnych ekspertów
 • Praktyczne poradniki z zakresu HR
 • Profesjonalne doradztwo ekspertów
 • Wzory dokumentów, procedury oraz kalkulatory

Akty prawne

Moduł to codziennie aktualizowana baza ujednoliconych aktów prawnych. Baza zawiera wersje obowiązujące, przyszłościowe oraz archiwalne aktów prawnych. Wszystkie zmiany w treści aktu prawnego są odpowiednio wyróżnione oraz oznaczone przypisami.

Jest możliwość porównywania zmian pomiędzy wersjami aktu prawnego a także poznania historii zmian każdego przepisu. Szereg funkcjonalności pozwala na intuicyjne i sprawne posługiwanie się treścią aktów prawnych w codziennej pracy.

Korzyści

 • Baza wszystkich obowiązujących ujednoliconych aktów prawnych z Dz.U. i M.P od 1918 r.
 • Dzienniki urzędowe – Dz.U., M.P., Dzienniki resortowe, Dzienniki UE, Dzienniki Wojewódzkie
 • Alert prawny –śledzenie zmian oznaczonych aktów prawnych z powiadomieniem w produkcie i na e- mailu
 • Zaawansowana wyszukiwarka
 • Oznaczenie aktualności aktów prawnych
 • Powiązania (linkowania) między dokumentami, np.: z poziomu przepisów do aktów wykonawczych
 • Dostęp do aplikacji AKTY PRAWNE

Orzecznictwo

Moduł Orzecznictwo zawiera ponad milion orzeczeń sądowych i administracyjnych wydawanych przez wszystkie najważniejsze organy polskie oraz międzynarodowe.

Orzeczenia są starannie opracowywane pod kątem podstaw prawnych i tematyki. Ważnym elementem bloku jest system powiązań pomiędzy orzeczeniami a publikacjami na ich temat. Blok tematyczny jest codziennie aktualizowany o najnowsze orzeczenia.

Korzyści

 • Szybki dostęp do najnowszych orzeczeń
 • Orzeczenia katalogowane tematycznie
 • Tezowanie najważniejszych orzeczeń
 • Powiązania pomiędzy orzeczeniami
 • Powiązania orzeczeń z publikacjami
 • Wyszukiwanie po sygnaturze
 • Zaawansowane opcje filtrowania
 • Hiperłącza w tekście

Interpretacje

Moduł zawiera prawie pół miliona interpretacji, wyjaśnień i pism urzędowych wydawanych przez najważniejsze urzędy państwowe.

Interpretacje są starannie opracowywane pod kątem podstaw prawnych i tematyki. Ważnym elementem modułu jest system powiązań pomiędzy interpretacjami a publikacjami na ich temat. Moduł jest codziennie aktualizowany o najnowsze interpretacje, zwłaszcza podatkowe.

Korzyści

 • Szybki dostęp do najnowszych interpretacji
 • Interpretacje katalogowane tematycznie
 • Powiązania pomiędzy interpretacjami
 • Powiązania interpretacji z publikacjami
 • Wyszukiwanie po sygnaturze
 • Zaawansowane opcje filtrowania
 • Hiperłącza w tekście

Druki

Aktualizowana baza aktywnych druków, formularzy, deklaracji, umów, pism i decyzji dostępna on-line lub w formie przyjaznego programu Druki INFOR. Udostępniamy druki pomocne w pracy urzędnika administracji państwowej.

Wszystkie nasze formularze są merytorycznie zweryfikowane przez specjalistów i na bieżąco aktualizowane, a każdy druk posiada praktyczny opis oraz podstawę prawną jego powstania.

Korzyści

 • Obsługa e-Deklaracji PIT, VAT i CIT, e-sprawozdań oraz JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
 • Przyjazne formularze możesz wypełniać formularze on-line lub pobrać program i zainstalować na komputerze, czy tablecie
 • Możliwość eksportu do PDF, Word i XML
 • Możliwość importu danych z pliku XML, excel lub CSV oraz z programów e-pity, e-Deklaracje, Płatnik, Optima, Symfonia, INSERT GT, e-Nova
 • Bezpieczeństwo – protokół ssl, dane, które wprowadzasz są cały czas na dysku Twojego komputera lub w bezpiecznej chmurze Google Drive
 • Aktówka z danymi
 • Weryfikacja kontrahentów w bazach urzędowych

Webinaria

Moduł dostępny tylko w wersji Superpremium.

INFOR PL jako jedna z pierwszych firm na rynku usług szkoleniowych rozpoczęła organizować szkolenia w tej formule. Już ponad 30 000 osób skorzystało z tej formy podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Webinaria INFORAKADEMII, czyli szkolenia on-line na żywo, realizowane są z kilku obszarów tematycznych: rachunkowość budżetowa, kadry, HR, RODO, sektor publiczny oraz oświata. Głównym atutem webinariów jest możliwość zadawania pytań bezpośrednio ekspertom INFORAKADEMII. Są nimi znakomici specjaliści praktycy, m.in. doradca podatkowy Radosław Kowalski, prawnik Paweł Ziółkowski, adwokat Piotr Wojciechowski, dr nauk ekonomicznych Gyöngyvér Takáts, dr nauk prawnych Magdalena Kasprzak, specjalista ds. prawa pracy Iwona Wołkiewicz, dr nauk prawnych Andrzela Gawrońska-Baran.

Webinaria to jeden z trzech obszarów realizowanych przez INFORAKADEMIĘ – największej na rynku bazy specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad i webinariów. Idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie. Wystarczy dostęp do internetu, aby się uczyć, sprawdzać wiedzę i zdobywać certyfikaty z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, na komputerze lub smartfonie.

Korzyści

 • Eksperci – cenieni specjaliści praktycy
 • Aktualność – szkolenia omawiają tematy na czasie
 • Pytania do eksperta – możliwość zadania pytania bezpośrednio ekspertowi
 • Mobilna aplikacja INFORAKADEMIA – aktualności i zmiany prawa zawsze pod ręką
 • Certyfikat – potwierdzenie udziału w szkoleniu

Wideoszkolenia

Wideoszkolenia INFORAKADEMII realizowane są z obszarów tematycznych: rachunkowość budżetowa, kadry, HR, RODO, sektor publiczny oraz oświata.

Wideoszkolenia to jeden z trzech obszarów realizowanych przez INFORAKADEMIĘ – największej na rynku bazy specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad i webinariów.

Idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie. Wystarczy dostęp do internetu, aby się uczyć, sprawdzać wiedzę i zdobywać certyfikaty z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, na komputerze lub smartfonie.

Korzyści

 • Podział tematyczny – dobrze poukładane zasoby (rachunkowość budżetowa, RODO, oświata)
 • Materiały powiązane – wideoszkolenia z linkami do aktów prawnych, porad, publikacji tematycznych, formularzy
 • Eksperci – cenieni specjaliści praktycy
 • Aktualność – szkolenia omawiają tematy na czasie
 • Kumulacja szkoleń – dostępność w jednym miejscu
 • Mobilna aplikacja INFORAKADEMIA – aktualności i zmiany prawa zawsze pod ręką

Wideoporady

Wideoporady INORAKADEMII to krótkie formy wideo z zakresu podatków, rachunkowość budżetowej i prawo pracy. Wideoporady to jeden z trzech obszarów realizowanych przez INFORAKADEMIĘ – największej na rynku bazy specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad i webinariów.

Idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie. Wystarczy dostęp do internetu, aby się uczyć, sprawdzać wiedzę i zdobywać certyfikaty z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, na komputerze lub smartfonie.

Korzyści

 • Eksperci – cenieni specjaliści praktycy
 • Aktualność – porady i tematy na czasie
 • Mobilna aplikacja INFORAKADEMIA – Aktualności i zmiany prawa zawsze pod ręką

E-poradnia

W ramach dostępu do INFORLEX masz możliwość zadania pytań naszym ekspertom drogą e-mailową.

E-poradnię tworzą doświadczeni eksperci z zakresu prawa, rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń oraz oświaty. Nasi eksperci są nierozerwalną częścią Firmy INFOR PL S.A., która jest największym polskim dostawcą profesjonalnych informacji o tematyce prawno-gospodarczej. Od 30 lat ugruntowujemy na rynku pozycję lidera w swojej branży.

Korzyści

 • Możliwość zadawania pytań drogą mailową
 • Odpowiedź na pytanie w ciągu 72 h
 • Odpowiedzi przygotowywane przez doświadczonych ekspertów z zakresu podatków, rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń oraz oświaty
 • Odpowiedzi poparte podstawą prawną

Teleporadnia

Moduł dostępny tylko w wersji Superpremium.

W ramach dostępu do INFORLEX masz możliwość zadania pytań naszym ekspertom drogą telefoniczną.

Teleporadnię tworzą doświadczeni eksperci z zakresu prawa, rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń oraz oświaty. Teleporadnia służy pomocą przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku.

Nasi eksperci są nierozerwalną częścią Firmy INFOR PL S.A., która jest największym polskim dostawcą profesjonalnych informacji o tematyce prawno-gospodarczej. Od 30 lat ugruntowujemy na rynku pozycję lidera w swojej branży.

Korzyści

 • Profesjonalność - cenieni specjaliści praktycy
 • Szybkość – rozwiązywanie problemów w trakcie rozmowy
 • Dostępność – dyżury od poniedziałku do piątku
 • Zaufanie – porady świadczone w ramach firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Dyżury specjalne – organizowane dodatkowo na potrzeby Klientów w wyjątkowym czasie (np. wprowadzenie RODO, zamknięcie roku)

Narzędzia

Dostęp do niezbędnych narzędzi ułatwiających codzienne obowiązki.

Aplikacja na pulpit komputera, dzięki której pierwszy dowiesz się o najważniejszych zmianach w prawie oraz analizach ekspertów INFORLEX. To także wygodne narzędzie ułatwiające codzienną pracę dzięki szybkiemu i prostemu logowaniu się do INFORLEX.

W ramach modułuu otrzymasz dostęp do miniprogramów, w tym: Klasyfikacje (m.in. PKWiU ze stawkami VAT, KŚT ze stawkami amortyzacji, PKD), aktywne przewodniki po zmianach przepisów, kody CPV z orzeczeniami z zakresu zamówień publicznych.

Dodatkowo w ramach bloku otrzymasz dostęp do ściąg księgowego i kadrowego, kalendarium (obowiązki urzędowe obudowane przepisami i aktywnymi formularzami), rozbudowanych kalkulatorów, kompleksowej bazy aktualizowanych wskaźników i stawek, kursy walut.

Korzyści

 • Możliwość śledzenia zmian w alertowanych aktach prawnych
 • Otrzymywanie powiadomienia na e-mail o zmianach prawa
 • Możliwość gromadzenia dokumentów w schowku
 • Tworzenie notatek do dokumentów w schowku
 • Klasyfikacje (m.in. PKWiU ze stawkami VAT, KŚT ze stawkami amortyzacji, PKD), aktywne przewodniki po zmianach przepisów, kody CPV z orzeczeniami z zakresu zamówień publicznych
 • Kalendarium (obowiązki urzędowe obudowane przepisami i aktywnymi formularzami)

DODATKOWE MODUŁY PARTNERSKIE

 • Dyrektor szkoły

  Doskonała pomoc w zarządzaniu

 • Dyrektor przedszkola

  Wszystko o zarządzaniu przedszkolem

Dyrektor szkoły

Doskonała pomoc w zarządzaniu oświatą dla dyrektora szkoły publicznej i niepublicznej.

Zagadnienia prawnicze w formie prostych wytycznych do zastosowania w zarządzaniu placówką wychowawczą.

Szereg artykułów dotyczących efektywnej współpracy z rodzicami i uczniami autorstwa wieloletnich praktyków: specjalistów z zakresu prawa oświatowego, trenerów, dyrektorów, metodyków, psychologów, pedagogów, terapeutów.

Korzyści

 • Publikacje na temat roli dyrektora, organizacji pracy placówki, egzaminów i sprawdzianów, finansów szkoły i jej budynku, przemówienia okolicznościowe i scenariusze rad pedagogicznych
 • Materiały dotyczące nadzoru pedagogicznego – ewaluacja, plan nadzoru pedagogicznego, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
 • Scenariusze zajęć i uroczystości
 • Materiały dla nauczycieli – doskonalenie zawodowe, awans zawodowy, praca nauczycieli, ocena pracy, ankiety
 • Materiały dla uczniów – zajęcia pozalekcyjne, prawo i uczniowie, programy i plany, nagrody, stypendia i pomoc finansowa, metodyka i dydaktyka, wycieczki, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, ankiety dla uczniów
 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami za pośrednictwem e-poradni
 • Publikacje dotyczące rodziców – współpraca z rodzicami, spotkania z rodzicami, ankiety dla rodziców

Dyrektor przedszkola

Kompleksowe wsparcie w pracy dla dyrektorów placówek przedszkolnych.

Materiały zawarte w bloku w przystępny sposób omawiają zmiany w prawie pod kątem obowiązków dyrektora oraz wymagań, jakie musi spełnić placówka edukacyjna. Dodatkowo blok stanowi niezastąpioną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli przedszkola.

Autorami artykułów z dziedziny wychowania i opieki nad dziećmi są doświadczeni pedagodzy, psychologowie i terapeuci.

Korzyści

 • Materiały na temat zarządzania placówką
 • Materiały dla dyrektor przedszkola – zadania i obowiązki, funkcje i uprawnienia, dyrektor jako pracodawca
 • Materiały dla nauczycieli – rada pedagogiczna i rada przedszkola, praca nauczyciela, awans zawodowy, podnoszenie kwalifikacji, ankiety dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 • Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli przedszkola – programy i plany pracy, scenariusze zajęć i zabaw dla przedszkolaków, karty pracy
 • Pomoce w sprawie wychowania i opieki nad dzieckiem – wspomaganie rozwoju dzieci, adaptacja dziecka do przedszkola, sytuacje trudne, kształtowanie postaw i zachowań
 • Nadzór pedagogiczny – narzędzia ewaluacyjne, zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • Obserwacje – diagnoza przedszkolna, obserwacje zajęć, arkusze i karty obserwacji

MODUŁY TEMATYCZNE WERSJA STANDARD

 • Tylko w superpremium

  Dziennik Gazeta Prawna

  Czytaj najnowsze wydanie

 • E-wydania Czasopism

  Wszystkie czasopisma INFOR pod ręką

 • Księgowość budżetowa

  Porady, artykuły, komentarze, nowe przepisy

 • Kadry i płace

  Praktycznie o zatrudnianiu pracowników

 • RODO

  UODO, rozporządzenie, sankcje, IODO

 • Ustrój i procedury w urzędzie

  KPA, prawo samorządowe, prawo miejscowe z wzorami

 • W superpremium i premium

  Zamówienia publiczne

  Dla zamawiającego i wykonawcy

 • Oświata

  Reforma oświaty, organizacja placówek, Karta Nauczyciela

 • Pomoc społeczna

  Zadania jednostek, organizacja i zarządzanie, programy pomocowe

 • W superpremium i premium

  Ochrona środowiska

  Gospodarka odpadami, wymiana źródeł ciepła, elektromobilność

 • Tylko w superpremium

  Budownictwo

  Prawo budowlane, nieruchomości, ład przestrzenny

 • W superpremium i premium

  BHP

  Prawa i obowiązki,
  ocena ryzyka, wzory dokumentów

 • W superpremium i premium

  HR

  Poznaj praktyki HRM

 • Akty Prawne

  Baza wszystkich obowiązujących ujednoliconych aktów prawnych

 • Orzecznictwo

  Szybki dostęp do najnowszych orzeczeń

 • Interpretacje

  Prawie pól miliona interpretacji podatkowych

 • W superpremium i premium

  Druki

  Aktualne druki niezbędnę w codziennej pracy

 • Tylko w superpremium

  Webinaria

  Szkolenia online na żywo

 • W superpremium i premium

  Wideoszkolenia

  Obejrzyj najnowsze wideoszkolenie

 • Wideoporady

  Krótko i na temat o zmianach przepisów

 • W superpremium i premium

  E-poradnia

  Szybka odpowiedź na zadane pytanie

 • Tylko w superpremium

  Teleporadnia

  Dyżury ekspertów od poniedziałku do piątku

 • Narzędzia

  Pomoc w codziennych obowiązkach

Dziennik Gazeta Prawna

Moduł dostępny tylko w wersji Superpremium.

W ramach codziennego wydania Dziennika Gazety Prawnej otrzymasz solidną porcję obiektywnych, rzetelnych informacji z kraju i ze świata. Na łamach gazety nasza redakcja na bieżąco analizuje ważne przepisy, wspierając się wyjaśnieniami ministerstw i urzędów.

Łączy treści publicystyczne i ekonomiczne z wiedzą specjalistyczną dla przedsiębiorców, księgowych, prawników, kadrowych i urzędników. Eksperci praktycy dbają o to, aby informacje przedstawić w prosty i przejrzysty sposób w formie infografik, wykresów i praktycznych, graficznych ściąg.

Tworzymy gazetę, która pomaga w codziennej pracy. Każdego dnia w ramach gazety publikowane są dodatki dla specjalistów z firm i urzędów: Podatki i Księgowość, Rachunkowość i Audyt, Firma i Prawo, Prawnik, Samorząd i Administracja, Kadry i Płace, Ubezpieczenia i Świadczenia oraz Tygodnik Gazeta Prawna.

Korzyści

 • Codzienne wydanie Dziennika Gazety Prawnej z 8 dodatkami dla specjalistów w tygodniu
 • Komentarze prawne z Dziennika Gazety Prawnej
 • Każdego dnia informacja o ważnych datach i nowo wprowadzanych przepisach
 • Archiwum dziennika wraz z możliwością pobrania wybranego numeru
 • Dostęp do aplikacji Dziennik Gazeta Prawna - możliwość czytania w komputerze, telefonie, na czytniku

E-wydania

W ramach dostępu do INFORLEX otrzymujesz e-wydania profesjonalnych czasopism INFOR. Firma ma w swoim portfolio wiele cenionych i profesjonalnych czasopism adresowanych do sektora finansów publicznych m.in.: Gazeta Samorządu i Administracji, Rachunkowość Budżetowa, Poradnik Rachunkowości Budżetowej. E-wydania są cyfrową wersją czasopism wraz z archiwum wydań i specjalnymi dodatkami.

Na łamach czasopisma omawiane są najistotniejsze zmiany w prawie oraz udzielamy fachowych porad i wskazówek z zakresu: rachunkowości budżetowej, podatków, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, oświaty oraz pomocy społecznej.

E-czasopisma dostępne są także w wersji mobilnej.

Korzyści

 • Pełen dostęp do unikalnych zasobów INFOR
 • Możliwość pobrania plików PDF czasopisma oraz czytania ich w aplikacji (Android i iOS)
 • Elektroniczne dodatki specjalne
 • E-wydania także w wersji mobile

Księgowość budżetowa

Specjalistyczny moduł Księgowość budżetowa zawiera kompleksowe omówienie ważnych dla księgowych zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości oraz podatków.

Dostarcza fachowe rozwiązania i praktyczne wskazówki zastosowania przepisów.

Moduł zawiera porady i artykuły ekspertów z przykładami księgowań, rozliczeń, zestawienia tabelaryczne. W bloku udostępnione są komentarze praktyczne do najważniejszych ustaw podatkowych, m.in. VAT 2019, Finanse Publiczne, podatki i opłaty lokalne 2019.

Korzyści

 • Dostęp do kompletnej wiedzy księgowo podatkowej
 • Oznaczenie aktualności porad i artykułów
 • Dostęp do praktycznych komentarzy prawnych z zakresu podatków m.in. VAT 2019, Podatki i opłaty lokalne 2019
 • Praktyczny terminarz obowiązków i zmian prawa

Kadry i płace

Moduł to codziennie aktualizowana, kompleksowa baza wiedzy, dedykowana specjalistom ds. kadr i płac.

Ułatwia rozwiązanie najtrudniejszych problemów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania wynagrodzeń. Ponadto zawiera pełny zbiór aktów prawnych, najnowsze orzeczenia i interpretacje ZUS i PiP, wskaźniki i stawki, kalkulatory oraz przydatne wzory druków i formularzy.

Korzyści

 • Codzienne aktualności i zmiany w przepisach
 • Fachowe czasopisma INFOR
 • Baza aktów prawnych, orzeczeń i interpretacji
 • Pełne wydania komentarzy prawnych
 • Praktyczne poradniki o tematyce kadrowo-płacowej
 • Profesjonalne doradztwo ekspertów
 • Wideoszkolenia, wiedeoprady oraz webinaria
 • Aktywne wzory druków i formularzy

RODO

Bieżące aktualności związane z ochroną danych osobowych.

Moduł RODO zawiera kompleksową bazę aktualizowanych aktów prawnych – polskich i unijnych, w tym także przepisy regulujące rozporządzenie o ochronie danych osobowych, aktywne wzory regulaminów, polityk, umów które obowiązują od maja 2018 r. oraz bazę porad i odpowiedzi GIODO na trudne pytania zadawane przez osoby, które zmagają się z procesem wdrożenia RODO.

W module znajdują się także artykuły i porady na temat procedur związanych z wdrożeniem polityki ochrony danych osobowych w firmie, informacje o obowiązkach, jakie należy wypełnić oraz jak uniknąć kar za błędne wdrożenie nowych regulacji oraz wideoszkolenia.

Korzyści

 • Pełen dostęp do unikalnej wiedzy na temat RODO
 • Bieżąco aktualności związane z ochroną danych osobowych
 • Dostęp do aktywnych wzorów regulaminów, polityk, umów które obowiązują od maja 2018 r.
 • Artykuły i porady na temat procedur związanych z wdrożeniem polityki ochrony danych osobowych w firmie

Ustrój i procedury w urzędzie

Moduł dostarcza osobom zarządzającym jednostkami, sekretarzom oraz wszystkim pracownikom w urzędzie informacje niezbędne w ich codziennej pracy.

Opisuje w sposób kompleksowy i praktyczny ważne zagadnienia z zakresu procedury administracyjnej, prawa stosowanego wobec mieszkańców oraz samej organizacji prac urzędu. Doświadczeni eksperci - praktycy odpowiedzą na pytania z tematyki prawa samorządowego za pośrednictwem e-poradni.

Moduł zawiera kompleksowe i praktyczne porady ekspertów z zakresu: prawa samorządowego, procedury administracyjnej, gospodarki komunalnej orz prawidłowego tworzenia prawa miejscowego.

Korzyści

 • Dobre praktyki samorządowe
 • Cykle publikacji dotyczące gorących tematów
 • Aktywne wzory, z możliwością zamówienia potrzebnego formularza
 • Instrukcje, procedury, ściągi

Zamówienia publiczne

Moduł dostępny w wersji Premium i Superpremium.

Moduł dostarcza podmiotom odpowiedzialnym za zamówienia publiczne w urzędzie informacje niezbędne w ich codziennej pracy. Opisuje w sposób kompleksowy i praktyczny zasady oraz zagadnienia związane z: udzielaniem zamówień publicznych na każdym ich etapie, tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego oraz tematyką partnerstwa innowacyjnego.

Dostarcza gotowe rozwiązania i wskazówki zastosowania wciąż zmieniających się przepisów. Pomagamy wdrażać nowe obowiązki, przeprowadzając przez kolejne reformy, koncentrując się także na elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Z modułu dowiesz się na co zwrócić uwagę i jakich błędów uniknąć. Ułatwia on także stosowanie nowych procedur, dostarczając formularze z wyjaśnieniami, jak je wypełnić. Dodatkowo znajdziesz interpretację przepisów, oraz wskazówki jak je stosować w praktyce.

Moduł zawiera komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności oraz Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych.

Korzyści

 • Dostarcza gotowe rozwiązania i wskazówki zastosowania wciąż zmieniających się przepisów
 • Ułatwia stosowanie nowych procedur
 • W zrozumiały sposób przedstawia interpretację przepisów oraz wskazówki jak je stosować w praktyce

Oświata

Moduł przeznaczony dla wszystkich osób zajmujących się oświatą w samorządzie - dla pracowników organów prowadzących, dyrektorów placówek oraz nauczycieli.

Obejmuje zagadnienia związane z: prawem oświatowym, organizacją placówek, obowiązkami dyrektorów placówek, zatrudnianiem nauczycieli, księgowością w jednostkach oświatowych.

Moduł zawiera: komentarz prawny do Karty Nauczyciela, publikacje z periodyku „Rachunkowość w Oświacie”, wszystkie treści o tematyce oświatowej publikowane w Gazecie Samorządu i Administracji oraz artykuły dotyczące reformy oświaty oraz planowanych zmianach w prawie z Dziennika Gazety Prawnej.

Korzyści

 • Aktualności prawne dotyczące zmian w oświacie
 • Komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności
 • Praktyczne komentarze i porady z zakresu prawa oświatowego

Pomoc społeczna

Moduł przeznaczony dla osób osobom zajmujących się zawodowo pomocą społeczną - pracowników administracji publicznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz dla pracowników socjalnych.

Moduł obejmuje zagadnienia związane z: zadaniami administracji rządowej oraz zadaniami własnymi samorządu w obszarze pomocy społecznej, formami i trybem udzielanej pomocy, w tym kryteriami przyznawania świadczeń, organizacją jednostek pomocy społecznej oraz statusem pracowników socjalnych oraz księgowością budżetową.

Korzyści

 • Komentarz prawny do ustawy o pomocy społecznej
 • Publikacje z periodyku „Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej”
 • Wszystkie treści o tematyce pomocy społecznej publikowane w Gazecie Samorządu i Administracji
 • Tworzenie notatek do dokumentów w schowku
 • Tematyczne artykuły z Dziennika Gazety Prawnej
 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami za pośrednictwem e-poradni
 • Specjalistyczne wzory z możliwością zamówienia potrzebnego formularza

Ochrona środowiska

Moduł dostępny w wersji Premium i Superpremium.

Moduł dostarcza podmiotom odpowiedzialnym za ochronę środowiska oraz jednostkom samorządu terytorialnego informacje niezbędne w ich codziennej pracy.

Zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych tematów z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki odpadowej, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody, prawa łowieckiego, prawa leśnego oraz odnawialnych źródeł energii.

Korzyści

 • Aktualności prawne dotyczące zmian w zakresie ochrony środowiska
 • Informuje na co zwrócić uwagę i jakich błędów uniknąć w wypełnianiu obowiązków związanych z ochroną środowiska
 • Komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności
 • Komentarz prawny do ustawy o czystości i porządku w gminach
 • Aktywne wzory związane z tematyką ochrony środowiska

Budownictwo, nieruchomości, ład przestrzenny

Moduł dostępny tylko w wersji Superpremium.

Codziennie aktualizowana, kompleksowa baza wiedzy, adresowana do pracowników administracji samorządowej zajmujących się w urzędzie kształtowaniem polityki przestrzennej, gospodarowaniem nieruchomościami, oraz odpowiedzialnych za zabudowę.

Moduł zawiera: praktyczne komentarze i porady z zakresu prawa budowlanego i urbanistyki sprawdzone i oznaczone co do aktualności, aktualności dotyczące zmian prawa, wzory dokumentów stosowanych w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz tematyczne publikacje pochodzące z Dziennika Gazety Prawnej.

Korzyści

 • Aktualności prawne dotyczące zmian w budownictwa
 • Informuje na co zwrócić uwagę i jakich błędów uniknąć w wypełnianiu obowiązków
 • Komentarze i porady ekspertów sprawdzone i oznaczone co do aktualności
 • Praktyczne komentarze i porady z zakresu prawa budowlanego i urbanistyki
 • Aktywne wzory

BHP

Moduł dostępny w wersji Premium i Superpremium.

Moduł powstał z myślą o każdej firmie zatrudniającej pracowników. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Z odpowiedzialności za stan BHP nie zwalnia nawet powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu.

W module BHP odnajdziesz ujednolicone akty prawne, orzecznictwo oraz interpretacje zmian w prawie. Rozbudowana baza pytań i odpowiedzi ułatwi rozwiązanie każdego problemu a dzięki aktywnym wzorom druków i formularzy szybko sporządzisz kompletną dokumentację BHP.

Korzyści

 • Bieżące aktualności o zmianach w BHP
 • Codziennie aktualizowana baza porad i artykułów
 • Ujednolicone akty prawne, orzeczenia i interpretacje
 • Profesjonalne doradztwo ekspertów
 • Aktywne wzory druków i formularzy

HR

Moduł HR powstał z myślą o menedżerach i specjalistach zatrudnionych w działach HR. Stanowi unikalne połączenie specjalistycznej wiedzy merytorycznej z zakresu miękkiego i twardego HR oraz kadr i płac, praktycznych narzędzi ułatwiających codzienną pracę oraz usług doradczych ekspertów.

Z pomocą modułu HR wszystkie sprawy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, płacami i kadrami w firmie będą przeprowadzane profesjonalnie i zgodnie z prawem.

Korzyści

 • Codzienne aktualności i zmiany w przepisach
 • Fachowe czasopisma INFOR
 • Najlepsze studia przypadków z polskiego rynku
 • Porady, analizy i komentarze wybitnych ekspertów
 • Praktyczne poradniki z zakresu HR
 • Profesjonalne doradztwo ekspertów
 • Wzory dokumentów, procedury oraz kalkulatory

Akty prawne

Moduł to codziennie aktualizowana baza ujednoliconych aktów prawnych. Baza zawiera wersje obowiązujące, przyszłościowe oraz archiwalne aktów prawnych. Wszystkie zmiany w treści aktu prawnego są odpowiednio wyróżnione oraz oznaczone przypisami.

Jest możliwość porównywania zmian pomiędzy wersjami aktu prawnego a także poznania historii zmian każdego przepisu. Szereg funkcjonalności pozwala na intuicyjne i sprawne posługiwanie się treścią aktów prawnych w codziennej pracy.

Korzyści

 • Baza wszystkich obowiązujących ujednoliconych aktów prawnych z Dz.U. i M.P od 1918 r.
 • Dzienniki urzędowe – Dz.U., M.P., Dzienniki resortowe, Dzienniki UE, Dzienniki Wojewódzkie
 • Alert prawny –śledzenie zmian oznaczonych aktów prawnych z powiadomieniem w produkcie i na e- mailu
 • Zaawansowana wyszukiwarka
 • Oznaczenie aktualności aktów prawnych
 • Powiązania (linkowania) między dokumentami, np.: z poziomu przepisów do aktów wykonawczych
 • Dostęp do aplikacji AKTY PRAWNE

Orzecznictwo

Moduł Orzecznictwo zawiera ponad milion orzeczeń sądowych i administracyjnych wydawanych przez wszystkie najważniejsze organy polskie oraz międzynarodowe.

Orzeczenia są starannie opracowywane pod kątem podstaw prawnych i tematyki. Ważnym elementem bloku jest system powiązań pomiędzy orzeczeniami a publikacjami na ich temat. Blok tematyczny jest codziennie aktualizowany o najnowsze orzeczenia.

Korzyści

 • Szybki dostęp do najnowszych orzeczeń
 • Orzeczenia katalogowane tematycznie
 • Tezowanie najważniejszych orzeczeń
 • Powiązania pomiędzy orzeczeniami
 • Powiązania orzeczeń z publikacjami
 • Wyszukiwanie po sygnaturze
 • Zaawansowane opcje filtrowania
 • Hiperłącza w tekście

Interpretacje

Moduł zawiera prawie pół miliona interpretacji, wyjaśnień i pism urzędowych wydawanych przez najważniejsze urzędy państwowe.

Interpretacje są starannie opracowywane pod kątem podstaw prawnych i tematyki. Ważnym elementem bloku jest system powiązań pomiędzy interpretacjami a publikacjami na ich temat. Moduł jest codziennie aktualizowany o najnowsze interpretacje, zwłaszcza podatkowe.

Korzyści

 • Szybki dostęp do najnowszych interpretacji
 • Interpretacje katalogowane tematycznie
 • Powiązania pomiędzy interpretacjami
 • Powiązania interpretacji z publikacjami
 • Wyszukiwanie po sygnaturze
 • Zaawansowane opcje filtrowania
 • Hiperłącza w tekście

Druki

Moduł dostępny w wersji Premium i Superpremium.

Aktualizowana baza aktywnych druków, formularzy, deklaracji, umów, pism i decyzji dostępna on-line lub w formie przyjaznego programu Druki INFOR. Udostępniamy druki pomocne w pracy urzędnika administracji państwowej.

Wszystkie nasze formularze są merytorycznie zweryfikowane przez specjalistów i na bieżąco aktualizowane, a każdy druk posiada praktyczny opis oraz podstawę prawną jego powstania.

Korzyści

 • Obsługa e-Deklaracji PIT, VAT i CIT, e-sprawozdań oraz JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
 • Przyjazne formularze możesz wypełniać formularze on-line lub pobrać program i zainstalować na komputerze, czy tablecie
 • Możliwość eksportu do PDF, Word i XML
 • Możliwość importu danych z pliku XML, excel lub CSV oraz z programów e-pity, e-Deklaracje, Płatnik, Optima, Symfonia, INSERT GT, e-Nova
 • Bezpieczeństwo – protokół ssl, dane, które wprowadzasz są cały czas na dysku Twojego komputera lub w bezpiecznej chmurze Google Drive
 • Aktówka z danymi
 • Weryfikacja kontrahentów w bazach urzędowych

Webinaria

Moduł dostępny tylko w wersji Superpremium.

INFOR PL jako jedna z pierwszych firm na rynku usług szkoleniowych rozpoczęła organizować szkolenia w tej formule. Już ponad 30 000 osób skorzystało z tej formy podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Webinaria INFORAKADEMII, czyli szkolenia on-line na żywo, realizowane są z kilku obszarów tematycznych: rachunkowość budżetowa, kadry, HR, RODO, sektor publiczny oraz oświata. Głównym atutem webinariów jest możliwość zadawania pytań bezpośrednio ekspertom INFORAKADEMII. Są nimi znakomici specjaliści praktycy, m.in. doradca podatkowy Radosław Kowalski, prawnik Paweł Ziółkowski, adwokat Piotr Wojciechowski, dr nauk ekonomicznych Gyöngyvér Takáts, dr nauk prawnych Magdalena Kasprzak, specjalista ds. prawa pracy Iwona Wołkiewicz, dr nauk prawnych Andrzela Gawrońska-Baran.

Webinaria to jeden z trzech obszarów realizowanych przez INFORAKADEMIĘ – największej na rynku bazy specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad i webinariów. Idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie. Wystarczy dostęp do internetu, aby się uczyć, sprawdzać wiedzę i zdobywać certyfikaty z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, na komputerze lub smartfonie.

Korzyści

 • Eksperci – cenieni specjaliści praktycy
 • Aktualność – szkolenia omawiają tematy na czasie
 • Pytania do eksperta – możliwość zadania pytania bezpośrednio ekspertowi
 • Mobilna aplikacja INFORAKADEMIA – aktualności i zmiany prawa zawsze pod ręką
 • Certyfikat – potwierdzenie udziału w szkoleniu

Wideoszkolenia

Moduł dostępny w wersji Premium i Superpremium.

Wideoszkolenia INFORAKADEMII realizowane są z obszarów tematycznych: rachunkowość budżetowa, kadry, HR, RODO, sektor publiczny oraz oświata.

Wideoszkolenia to jeden z trzech obszarów realizowanych przez INFORAKADEMIĘ – największej na rynku bazy specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad i webinariów.

Idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie. Wystarczy dostęp do internetu, aby się uczyć, sprawdzać wiedzę i zdobywać certyfikaty z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, na komputerze lub smartfonie.

Korzyści

 • Podział tematyczny – dobrze poukładane zasoby (rachunkowość budżetowa, RODO, oświata)
 • Materiały powiązane – wideoszkolenia z linkami do aktów prawnych, porad, publikacji tematycznych, formularzy
 • Eksperci – cenieni specjaliści praktycy
 • Aktualność – szkolenia omawiają tematy na czasie
 • Kumulacja szkoleń – dostępność w jednym miejscu
 • Mobilna aplikacja INFORAKADEMIA – aktualności i zmiany prawa zawsze pod ręką

Wideoporady

Wideoporady INORAKADEMII to krótkie formy wideo z zakresu podatków, rachunkowość budżetowej i prawo pracy. Wideoporady to jeden z trzech obszarów realizowanych przez INFORAKADEMIĘ – największej na rynku bazy specjalistycznej, codziennie aktualizowanej wiedzy opracowanej przez ekspertów praktyków, w formie wideoszkoleń, wideoporad i webinariów.

Idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie. Wystarczy dostęp do internetu, aby się uczyć, sprawdzać wiedzę i zdobywać certyfikaty z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, na komputerze lub smartfonie.

Korzyści

 • Eksperci – cenieni specjaliści praktycy
 • Aktualność – porady i tematy na czasie
 • Mobilna aplikacja INFORAKADEMIA – Aktualności i zmiany prawa zawsze pod ręką

E-poradnia

Moduł dostępny w wersji Premium i Superpremium.

W ramach dostępu do INFORLEX masz możliwość zadania pytań naszym ekspertom drogą e-mailową.

E-poradnię tworzą doświadczeni eksperci z zakresu prawa, rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń oraz oświaty. Nasi eksperci są nierozerwalną częścią Firmy INFOR PL S.A., która jest największym polskim dostawcą profesjonalnych informacji o tematyce prawno-gospodarczej. Od 30 lat ugruntowujemy na rynku pozycję lidera w swojej branży.

Korzyści

 • Możliwość zadawania pytań drogą mailową
 • Odpowiedź na pytanie w ciągu 72 h
 • Odpowiedzi przygotowywane przez doświadczonych ekspertów z zakresu podatków, rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń oraz oświaty
 • Odpowiedzi poparte podstawą prawną

Teleporadnia

Moduł dostępny tylko w wersji Superpremium.

W ramach dostępu do INFORLEX masz możliwość zadania pytań naszym ekspertom drogą telefoniczną.

Teleporadnię tworzą doświadczeni eksperci z zakresu prawa, rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń oraz oświaty. Teleporadnia służy pomocą przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku.

Nasi eksperci są nierozerwalną częścią Firmy INFOR PL S.A., która jest największym polskim dostawcą profesjonalnych informacji o tematyce prawno-gospodarczej. Od 30 lat ugruntowujemy na rynku pozycję lidera w swojej branży.

Korzyści

 • Profesjonalność - cenieni specjaliści praktycy
 • Szybkość – rozwiązywanie problemów w trakcie rozmowy
 • Dostępność – dyżury od poniedziałku do piątku
 • Zaufanie – porady świadczone w ramach firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Dyżury specjalne – organizowane dodatkowo na potrzeby Klientów w wyjątkowym czasie (np. wprowadzenie RODO, zamknięcie roku)

Narzędzia

Dostęp do niezbędnych narzędzi ułatwiających codzienne obowiązki.

Aplikacja na pulpit komputera, dzięki której pierwszy dowiesz się o najważniejszych zmianach w prawie oraz analizach ekspertów INFORLEX. To także wygodne narzędzie ułatwiające codzienną pracę dzięki szybkiemu i prostemu logowaniu się do INFORLEX.

W ramach modułu otrzymasz dostęp do miniprogramów, w tym: Klasyfikacje (m.in. PKWiU ze stawkami VAT, KŚT ze stawkami amortyzacji, PKD), aktywne przewodniki po zmianach przepisów, kody CPV z orzeczeniami z zakresu zamówień publicznych.

Dodatkowo w ramach modułu otrzymasz dostęp do ściąg księgowego i kadrowego, kalendarium (obowiązki urzędowe obudowane przepisami i aktywnymi formularzami), rozbudowanych kalkulatorów, kompleksowej bazy aktualizowanych wskaźników i stawek, kursy walut.

Korzyści

 • Możliwość śledzenia zmian w alertowanych aktach prawnych
 • Otrzymywanie powiadomienia na e-mail o zmianach prawa
 • Możliwość gromadzenia dokumentów w schowku
 • Tworzenie notatek do dokumentów w schowku
 • Klasyfikacje (m.in. PKWiU ze stawkami VAT, KŚT ze stawkami amortyzacji, PKD), aktywne przewodniki po zmianach przepisów, kody CPV z orzeczeniami z zakresu zamówień publicznych
 • Kalendarium (obowiązki urzędowe obudowane przepisami i aktywnymi formularzami)

DODATKOWE MODUŁY PARTNERSKIE

 • Dyrektor szkoły

  Doskonała pomoc w zarządzaniu

 • Dyrektor przedszkola

  Wszystko o zarządzaniu przedszkolem

Dyrektor szkoły

Doskonała pomoc w zarządzaniu oświatą dla dyrektora szkoły publicznej i niepublicznej.

Zagadnienia prawnicze w formie prostych wytycznych do zastosowania w zarządzaniu placówką wychowawczą.

Szereg artykułów dotyczących efektywnej współpracy z rodzicami i uczniami autorstwa wieloletnich praktyków: specjalistów z zakresu prawa oświatowego, trenerów, dyrektorów, metodyków, psychologów, pedagogów, terapeutów.

Korzyści

 • Publikacje na temat roli dyrektora, organizacji pracy placówki, egzaminów i sprawdzianów, finansów szkoły i jej budynku, przemówienia okolicznościowe i scenariusze rad pedagogicznych
 • Materiały dotyczące nadzoru pedagogicznego – ewaluacja, plan nadzoru pedagogicznego, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
 • Scenariusze zajęć i uroczystości
 • Materiały dla nauczycieli – doskonalenie zawodowe, awans zawodowy, praca nauczycieli, ocena pracy, ankiety
 • Materiały dla uczniów – zajęcia pozalekcyjne, prawo i uczniowie, programy i plany, nagrody, stypendia i pomoc finansowa, metodyka i dydaktyka, wycieczki, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, ankiety dla uczniów
 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami za pośrednictwem e-poradni
 • Publikacje dotyczące rodziców – współpraca z rodzicami, spotkania z rodzicami, ankiety dla rodziców

Dyrektor przedszkola

Kompleksowe wsparcie w pracy dla dyrektorów placówek przedszkolnych.

Materiały zawarte w bloku w przystępny sposób omawiają zmiany w prawie pod kątem obowiązków dyrektora oraz wymagań, jakie musi spełnić placówka edukacyjna. Dodatkowo blok stanowi niezastąpioną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli przedszkola.

Autorami artykułów z dziedziny wychowania i opieki nad dziećmi są doświadczeni pedagodzy, psychologowie i terapeuci.

Korzyści

 • Materiały na temat zarządzania placówką
 • Materiały dla dyrektor przedszkola – zadania i obowiązki, funkcje i uprawnienia, dyrektor jako pracodawca
 • Materiały dla nauczycieli – rada pedagogiczna i rada przedszkola, praca nauczyciela, awans zawodowy, podnoszenie kwalifikacji, ankiety dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 • Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli przedszkola – programy i plany pracy, scenariusze zajęć i zabaw dla przedszkolaków, karty pracy
 • Pomoce w sprawie wychowania i opieki nad dzieckiem – wspomaganie rozwoju dzieci, adaptacja dziecka do przedszkola, sytuacje trudne, kształtowanie postaw i zachowań
 • Nadzór pedagogiczny – narzędzia ewaluacyjne, zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • Obserwacje – diagnoza przedszkolna, obserwacje zajęć, arkusze i karty obserwacji
SPRAWDŹ OFERTĘ PRODUKTOWĄ

Jesteś naszym klientem?
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Kontakt z doradcą

Chcesz poznać ofertę INFORLEX bądź otrzymać bezpłatny dostęp do produktu? Zostaw nam swoje dane, Doradca INFORLEX skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.