Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
wróć do listy [88 z 18178]

Interpretacja indywidualna z dnia 22 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.217.2023.4.MC

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy artykułów spożywczych i posiłków z dowozem, udostępnianych podczas spotkań i pracy Kontrahentom i Personelowi.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 kwietnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 19 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy artykułów spożywczych i posiłków z dowozem, udostępnianych podczas spotkań i pracy Kontrahentom i Personelowi.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 20 czerwca 2023 r. (data wpływu 20 czerwca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wysyłkowej suplementów diety.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zatrudnia pracowników oraz spotyka się na spotkaniach biznesowych z kontrahentami, z którymi kooperuje (dalej: Kontrahenci).

Część osób współpracuje ze Spółką na podstawie umowy o pracę (dalej: Pracownicy), a część na podstawie umów zlecenia lub umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach prowadzonej przez te osoby jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej: Współpracownicy).

Wnioskodawca stara się zapewnić Pracownikom i Współpracownikom (dalej: Personel) atrakcyjne wynagrodzenie, jak również odpowiednie warunki pracy uwzględniając współczesne standardy rynkowe i oczekiwania zatrudnianych osób.

Ze względu na powyższe, Spółka od początku swojej działalności zdecydowała się na zapewnienie stałego dostępu do artykułów spożywczych na spotkaniach biznesowych z Kontrahentami, jak również Personelowi w czasie wykonywania obowiązków.

Mając na uwadze wskazane podejście, Wnioskodawca ponosi wydatki na artykuły spożywcze, które udostępnia nieodpłatnie swoim Kontrahentom oraz Pracownikom i Współpracownikom w biurze w (…) oraz (…) (kuchnia, sale konferencyjne), gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Spółka nabywa w szczególności artykuły takie jak: woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze oraz sporadycznie posiłki z dowozem.

Wymienione produkty są dostępne we wspólnych pomieszczeniach biurowych Spółki, a ich wykorzystanie nie jest szczegółowo ewidencjonowane ani limitowane (nie ma również obowiązku spożywania udostępnianych artykułów spożywczych czy posiłków). Kontrahenci oraz Personel Spółki mogą korzystać ze wskazanych artykułów tylko w czasie spotkań biznesowych lub godzin pracy (w tym podczas przerw).

Produkty spożywcze nabywane przez Spółkę nie są wystawne, okazałe lub luksusowe. Standardem na rynku jest udostępnianie tego rodzaju benefitów swoim kontrahentom, pracownikom czy współpracownikom, a Spółka stara się od niego nie odbiegać.

Możliwość spożycia w ciągu dnia pracy artykułów spożywczych wpływa pozytywnie na atmosferę w biurach, a tym samym ma realny wpływ na poprawę efektywności Personelu. Wskazane powyżej zakupy wiążą się bezpośrednio z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą i powodują niewątpliwie korzyści o charakterze ekonomicznym.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

W odpowiedzi na pytanie: czy Państwa zapytanie dotyczy wymienionych we wniosku artykułów spożywczych (poza posiłkami z dowozem) udostępnianych Personelowi oraz Kontrahentom w ogólnodostępnych (wspólnych) pomieszczeniach (kuchnia, sale konferencyjne, wspólne pomieszczenia biurowe) gdzie Personel oraz Kontrahenci mają w ciągu dnia stały i swobodny dostęp do tych artykułów spożywczych (ogólnodostępne artykuły spożywcze), wskazano:

„TAK - pytanie dotyczy wymienionych we wniosku artykułów spożywczych: woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze.

Personel - dostęp stały w kuchni, sale konferencyjne - w trakcie spotkań wewnętrznych lub z Kontrahentami. Kontrahenci - w trakcie spotkań w siedzibie Spółki”.

W odpowiedzi na pytanie: czy Państwa zapytanie dotyczy wymienionych we wniosku artykułów spożywczych (poza posiłkami z dowozem) udostępnianych Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami, wskazano:

„TAK - pytanie dotyczy wymienionych we wniosku artykułów spożywczych: woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze”.

W odpowiedzi na pytanie: czy Państwa zapytanie dotyczy wymienionych we wniosku artykułów spożywczych (poza posiłkami z dowozem) udostępnianych Personelowi podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady, itp.), wskazano:

„TAK - pytanie dotyczy wymienionych we wniosku artykułów spożywczych: woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze”.

W odpowiedzi na pytanie: czy Państwa zapytanie dotyczy posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami, wskazano:

„TAK - pytanie dotyczy również posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami”.

W odpowiedzi na pytanie: czy Państwa zapytanie dotyczy posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady itp.), wskazano:

„TAK - pytanie dotyczy również posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami”.

W odpowiedzi na pytanie: czy Państwa zapytanie dotyczy posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy, tzn. w przerwach pomiędzy wykonywaniem przez Personel obowiązków (tj. w czasie innym niż ww. spotkania wewnętrzne z Personelem oraz spotkania biznesowe z Kontrahentami), wskazano:

„TAK - pytanie dotyczy również posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi w trakcie godzin pracy w ramach przysługującej pracownikom przerwy (przykładowo lunch i zamówienie pizzy z dowozem lub cateringu) w celu integracji pracowników i poprawy atmosfery w pracy”.

W odpowiedzi na pytanie: czy są Państwo zobowiązani do zapewnienia Personelowi wymienionych we wniosku artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem na podstawie jakichkolwiek przepisów prawa np. przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu BHP, wskazano:

„Spółka nie jest zobowiązana do zapewnienie wymienionych artykułów spożywczych/ posiłków z dowozem. Jednakże aktualny standard rynkowy i sytuacja na rynku pracy wymusza takie działania”.

W odpowiedzi na pytanie: czy są Państwo w stanie dokładnie przyporządkować jaka część nabytych artykułów spożywczych jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi oraz Kontrahentom w ogólnodostępnych (wspólnych) pomieszczeniach, jaka część nabytych artykułów spożywczych jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami oraz jaka część nabytych artykułów spożywczych jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady itp.), wskazano:

„Spółka nie ma możliwości przyporządkowania, o którym mowa w powyższym pytaniu. Przykładowo ta sama herbata jest zużywana przez pracowników, jak również są nią częstowani kontrahenci w przypadku spotkania biznesowego - analogicznie w przypadku owoców udostępnianych na stole w kuchni oraz w sali konferencyjnej. Spółka nie prowadzi żadnej ewidencji tych wydań/ udostępnień”.

W odpowiedzi na pytanie: czy są Państwo w stanie dokładnie przyporządkować jaka część nabytych posiłków z dowozem jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami, jaka część nabytych posiłków z dowozem jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady itp.), jaka część nabytych posiłków z dowozem jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy, tzn. w przerwach pomiędzy wykonywaniem przez Personel obowiązków, wskazano:

„Spółka nie ma możliwości przyporządkowania, o którym mowa w powyższym pytaniu. Spółka nie prowadzi ewidencji kto ile skonsumował z bemarów w trakcie spotkań biznesowych/ile skonsumował kawałków pizzy (pracownik czy kontrahent)”.

W odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób udostępnienie wymienionych we wniosku artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem podczas spotkań wewnętrznych z Personelem służy prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (wpływa na ogólne funkcjonowanie Spółki) – należy wyjaśnić jaki jest związek pomiędzy udostępnieniem artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem a prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą (wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług), wskazano:

„Zdaniem Wnioskodawcy zakup artykułów spożywczych ma związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem przez wpływ na ogólne funkcjonowanie Spółki jako całości, przyczynia się do generowania przez nią obrotu (lepsze samopoczucie pracowników = lepsza sprzedaż/ związek ze sprzedażą opodatkowaną).

Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością podatnika występuje, gdy zakup towarów i usług nie skutkuje ich bezpośrednią sprzedażą, lecz ma ogólny wpływ na działanie podatnika i przyczynia się do generowania sprzedaży opodatkowanej (dającej prawo do odliczenia). Takimi najczęściej spotykanymi wydatkami są wydatki o charakterze ogólnym, w tym koszty gospodarcze i administracyjne, umożliwiające funkcjonowanie działalności podatnika np. zakup art. spożywczych w celu poprawy atmosfery w pracy i efektywności pracowników (związek ze sprzedażą opodatkowaną analogiczny jak w przypadku zakupu usług typu przejazd taksówką, wynajem biura)”.

W odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób udostępnienie wymienionych we wniosku artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami służy prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (wpływa na ogólne funkcjonowanie Spółki) – należy wyjaśnić jaki jest związek pomiędzy udostępnieniem artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem a prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą (wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług), wskazano:

„Zdaniem Wnioskodawcy zakup artykułów spożywczych ma związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem przez wpływ na ogólne funkcjonowanie Spółki jako całości, przyczynia się do generowania przez nią obrotu (lepsze samopoczucie kontrahentów na spotkaniach = lepsze ceny nabywanych usług niezbędnych do prowadzenia działalności/związek ze sprzedażą opodatkowaną). Artykuły spożywcze podawane w trakcie spotkań z Kontrahentami wykazują związek z prowadzoną działalnością (czynnościami opodatkowanymi), ponieważ odbywają się w celu nawiązania i kontynuacji współpracy, omówienia warunków współpracy, prowadzenia negocjacji biznesowych, co przyczynia się do uzyskania obrotu przez Spółkę. W tym przypadku niewątpliwie istnieje pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą (czynnościami opodatkowanymi).

Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością podatnika występuje, gdy zakup towarów i usług nie skutkuje ich bezpośrednią sprzedażą, lecz ma ogólny wpływ na działanie podatnika i przyczynia się do generowania sprzedaży opodatkowanej (dającej prawo do odliczenia). Takimi najczęściej spotykanymi wydatkami są wydatki o charakterze ogólnym, w tym koszty gospodarcze i administracyjne, umożliwiające funkcjonowanie działalności podatnika”.

W odpowiedzi na pytanie: czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują Państwo wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, które nie korzystają ze zwolnienia – jeżeli nie należy wskazać jakie czynności (opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione od podatku VAT, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT) wykonują Państwo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wskazano:

„Spółka wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane (sprzedaż suplementów)”.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Pytanie (w zakresie podatku od towarów i usług)

Czy Spółka ma prawo odliczyć naliczony VAT z faktur dokumentujących zakupy artykułów spożywczych i posiłków z dowozem, udostępnianych w biurach Spółki podczas spotkań i pracy Kontrahentom i Personelowi?

Państwa stanowisko w sprawie (w zakresie podatku od towarów i usług)

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. (dalej: Ustawa o VAT), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)nabycia towarów i usług,

b)dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Przy czym, istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 Ustawy o VAT wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego, jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT - spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Z uregulowań Ustawy o VAT wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Spółka wskazała, że udostępnia Kontrahentom oraz Personelowi artykuły spożywcze takie jak: woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze. Zdaniem Wnioskodawcy zużycie wszystkich tych artykułów ma związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych, bowiem przez wpływ na ogólne funkcjonowanie Spółki jako całości, przyczynia się do generowania przez nią obrotu. Artykuły spożywcze podawane w trakcie spotkań z Kontrahentami wykazują związek z prowadzoną działalnością (czynnościami opodatkowanymi), ponieważ odbywają się w celu nawiązania i kontynuacji współpracy, omówienia warunków współpracy, prowadzenia negocjacji biznesowych, co przyczynia się do uzyskania obrotu przez spółkę. W tym przypadku niewątpliwie istnieje pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarcza (czynnościami opodatkowanymi).

Należy zatem stwierdzić, że w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi (artykuły spożywcze) są związane z działalnością opodatkowaną Spółce w sposób pośredni, to na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca dokonuje zakupu towarów spożywczych dostępnych zarówno dla Kontrahentów, Pracowników, jak i Współpracowników oraz udostępnia je w częściach wspólnych (tj. salach konferencyjnych, kuchni) zarówno w trakcie spotkań, jak i poza nimi, przy czym dostęp do tych produktów jest nieograniczony i niekontrolowany przez nikogo. W opisanym stanie faktycznym zakup produktów spożywczych jest związany z ogólną działalnością podatnika i jeżeli ta działalność jest opodatkowana (a w opisanym stanie faktycznym jest), to od zakupów, które pośrednio są wykorzystywane do działalności gospodarczej opodatkowanej Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT.

Warto jeszcze raz podkreślić, że pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością podatnika występuje, gdy zakup towarów i usług nie skutkuje ich bezpośrednią sprzedażą, lecz ma ogólny wpływ na działanie podatnika i przyczynia się do generowania sprzedaży opodatkowanej (dającej prawo do odliczenia). Takimi najczęściej spotykanymi wydatkami są wydatki o charakterze ogólnym, w tym koszty gospodarcze i administracyjne, umożliwiające funkcjonowanie działalności podatnika. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp. (interpretacja indywidualna z 4 września 2013 r., Izba Skarbowa w Łodzi, IPTPP4/443-414/13-3/OS).

W opisanym stanie faktycznym związek taki zachodzi w sposób pośredni, gdyż co prawda udostępnione Kontrahentom, Pracownikom oraz Współpracownikom artykuły spożywcze nie przyczyniają się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez Wnioskodawcę, aczkolwiek poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w szerszej perspektywie mają wpływ na generowanie sprzedaży opodatkowanej. Aktualnie standardem rynkowym jest bowiem udostępnianie Kontrahentom i Personelowi nie tylko podstawowych produktów typu kawa czy herbata, ale coraz bardziej rozbudowana oferta napojów, słodyczy oraz zwyczajowy drobny poczęstunek.

W stosunku do Pracowników, przytoczyć tutaj można bardzo kompleksową odpowiedź na przedstawione zagadnienie, która potwierdza stanowisko Wnioskodawcy (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 sierpnia 2019 r. nr 0112-KDIL4.4012.260.2019.4.HW.

Jednocześnie w przypadku pozostałych grup osób, które mogą korzystać z produktów spożywczych, tj. Kontrahentów oraz Współpracowników, Wnioskodawcy również przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Powyższe stanowisko znajduje również odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych organów administracji skarbowej (przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lutego 2012 r. sygn. IPPP2/443-1331/11-2/AO).

„Reasumując stwierdzić należy, że zakup napojów, drobnych artykułów spożywczych oraz gotowej żywności ponoszony jest w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem. Służy prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ma zatem związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych wykonywanych przez Wnioskodawcę. W konsekwencji powyższego, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem napojów (kawy, herbaty, mleka, soków, wody mineralnej), drobnych artykułów spożywczych (ciastek, drobnych słodyczy, popularnych owoców) oraz gotowej żywności w postaci kanapek i zimnych przekąsek przekazywanych nieodpłatnie pracownikom w godzinach ich pracy i w trakcie narad, konferencji spotkań a także do sekretariatu w celu zapewnienia poczęstunku gościom i klientom”.

Podobnie: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 października 2012 r., sygn. IPPP2/443-748/12-2/KOM oraz z 6 czerwca 2012, sygn. IPPP3/443-271/12-2/KT; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 stycznia 2012 r., sygn. IPTPP1/443-945/11-2/IG oraz z 3 listopada 2011 r., sygn. IPTPP3/443-79/11-2/BJ, a także z 4 września 2013 r., sygn. IPTPP4/443- 414/13-3/OS).

Reasumując, raz jeszcze należy podkreślić, iż w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawcy przysługuje - na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem artykułów spożywczych udostępnianych Kontrahentom i Personelowi.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku doprecyzowano stanowisko w sprawie wskazując, że Spółka stoi na stanowisku, że powinna mieć prawo do odliczenia naliczonego VAT z tytułu nabycia artykułów spożywczych i posiłków z dowozem.

W ocenie Spółki, Spółka nabywa towar lub usługę cateringową, więc nie znajduje zastosowania art. 88.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”:

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów w art. 7 ust. 2 ustawy oraz - w przypadku świadczenia usług w art. 8 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy:

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 2 ustawy:

za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z uwagi na powyższe regulacje należy wskazać, że co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia (w szczególności darowizny), pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy:

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a) nabycia towarów i usług,

b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Ustawa ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT – spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp.

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W analizowanym przypadku wątpliwości dotyczą ustalenia, czy przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia artykułów spożywczych i posiłków z dowozem, udostępnianych podczas spotkań i pracy Kontrahentom i Personelowi.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzą Państwo działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wysyłkowej suplementów diety. W ramach prowadzonej działalności zatrudniają Państwo pracowników oraz spotykają się Państwo na spotkaniach biznesowych z Kontrahentami, z którymi kooperują (Kontrahenci). Część osób współpracuje z Państwem na podstawie umowy o pracę (Pracownicy), a część na podstawie umów zlecenia lub umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach prowadzonej przez te osoby jednoosobowej działalności gospodarczej (Współpracownicy). Starają się Państwo zapewnić Pracownikom i Współpracownikom (Personelowi) atrakcyjne wynagrodzenie, jak również odpowiednie warunki pracy, uwzględniając współczesne standardy rynkowe i oczekiwania zatrudnianych osób. Od początku swojej działalności zdecydowali się Państwo na zapewnienie stałego dostępu do artykułów spożywczych na spotkaniach biznesowych z Kontrahentami, jak również Personelowi w czasie wykonywania obowiązków.

Ponoszą Państwo wydatki na artykuły spożywcze, które udostępniają nieodpłatnie swoim Kontrahentom oraz Pracownikom i Współpracownikom w biurze w (….) oraz (…) (kuchnia, sale konferencyjne), gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Nabywają Państwo w szczególności artykuły takie jak: woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze oraz sporadycznie posiłki z dowozem. Wymienione produkty są dostępne we wspólnych pomieszczeniach biurowych, a ich wykorzystanie nie jest szczegółowo ewidencjonowane ani limitowane (nie ma również obowiązku spożywania udostępnianych artykułów spożywczych czy posiłków). Kontrahenci oraz Personel mogą korzystać ze wskazanych artykułów tylko w czasie spotkań biznesowych lub godzin pracy (w tym podczas przerw).

Artykuły spożywcze: woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje, np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze udostępniają Państwo Personelowi oraz Kontrahentom w ogólnodostępnych (wspólnych) pomieszczeniach (kuchnia, sale konferencyjne, wspólne pomieszczenia biurowe) gdzie Personel oraz Kontrahenci mają w ciągu dnia stały i swobodny dostęp do tych artykułów spożywczych (ogólnodostępne artykuły spożywcze), tj.: Personel - dostęp stały w kuchni, sale konferencyjne - w trakcie spotkań wewnętrznych lub z Kontrahentami, zaś Kontrahenci – w trakcie spotkań w siedzibie Spółki.

Artykuły spożywcze: woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze udostępniają Państwo Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami.

Artykuły spożywcze: woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje, np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze udostępniają Państwo Personelowi podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady, itp.).

Udostępniają Państwo także posiłki z dowozem Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami.

Ponadto udostępniają Państwo posiłki z dowozem Personelowi podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady itp.).

Jednocześnie udostępniają Państwo posiłki z dowozem Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy, tzn. w przerwach pomiędzy wykonywaniem przez Personel obowiązków, tj. posiłki z dowozem udostępniane Personelowi w trakcie godzin pracy w ramach przysługującej pracownikom przerwy (przykładowo lunch i zamówienie pizzy z dowozem lub cateringu) w celu integracji pracowników i poprawy atmosfery w pracy.

Przy czym, nie są Państwo zobowiązani na podstawie jakichkolwiek przepisów prawa, np. przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu BHP do zapewnienia wymienionych artykułów spożywczych/posiłków z dowozem (jednakże aktualny standard rynkowy i sytuacja na rynku pracy wymusza takie działania).

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że nie są Państwo w stanie dokładnie przyporządkować jaka część nabytych artykułów spożywczych jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi oraz Kontrahentom w ogólnodostępnych (wspólnych) pomieszczeniach, jaka część nabytych artykułów spożywczych jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami oraz jaka część nabytych artykułów spożywczych jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady itp.).

Jednocześnie w uzupełnieniu wniosku wskazano, że nie są Państwo w stanie dokładnie przyporządkować jaka część nabytych posiłków z dowozem jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami, jaka część nabytych posiłków z dowozem jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady itp.), jaka część nabytych posiłków z dowozem jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy, tzn. w przerwach pomiędzy wykonywaniem przez Personel obowiązków.

Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że nie będzie przysługiwać Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie wskazanych we wniosku artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje, np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze) udostępnianych Personelowi w ogólnodostępnych pomieszczeniach (tj. dostęp stały w kuchni) oraz posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy (tj. w trakcie godzin pracy w ramach przysługującej pracownikom przerwy).

Wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia potrzeb osobistych. Za Słownikiem Języka Polskiego uznać należy, że potrzebami osobistymi są takie potrzeby, które dotyczą danej osoby i które są jej potrzebami prywatnymi, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika czy pełnioną funkcją. Zatem można przyjąć, że potrzebami osobistymi są te, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a zatem potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy.

Ponadto należy zauważyć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 grudnia 2008 r. w sprawie C-371/07 Danfoss i AstraZeneca zaznaczył, że:

„poza sporem jest, że zwykle do pracownika należy wybór rodzaju, dokładnego czasu lub miejsca spożywania posiłku. Pracodawca w tym zakresie nie interweniuje, ponieważ obowiązkiem pracownika jest jedynie powrót do miejsca pracy o odpowiedniej porze i wykonywanie swoich zwykłych zajęć. (…) Wydawanie posiłków pracownikom ma co do zasady na celu zaspokojenie potrzeb prywatnych i należy do sfery wyboru pracownika, w której pracodawca nie interweniuje. Wynika z tego, że w zwykłych okolicznościach świadczenie usług polegających na nieodpłatnym wydawaniu posiłków pracownikom zaspokaja prywatne potrzeby tych ostatnich w rozumieniu art. 6 ust. 2 szóstej dyrektywy.” (pkt 57 wyroku).

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że konieczność zapewnienia artykułów spożywczych oraz napojów pracownikom podczas przerw w pracy nie wynika z żadnych przepisów (np. bhp), jak również (jak to wynika w ww. orzeczenia TSUE) nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od poczęstunku, jaki serwuje im z własnej woli pracodawca. To do pracownika należy wybór, czy skorzysta z posiłku oraz ustalenie miejsca i czasu jego spożycia.

W rozpatrywanej sprawie, jak wskazano w uzupełnieniu wniosku, nie są Państwo zobowiązani na podstawie jakichkolwiek przepisów prawa, np. przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu BHP do zapewnienia artykułów spożywczych/posiłków z dowozem.

Zatem w analizowanym przypadku udostępnienie zakupionych przez Państwa artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje, np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze) udostępnianych Personelowi w ogólnodostępnych pomieszczeniach (tj. dostęp stały w kuchni) oraz posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy (tj. w trakcie godzin pracy w ramach przysługującej pracownikom przerwy) wynika z Państwa dobrej woli jako pracodawcy.

W analizowanym przypadku wydatki, które ponoszą Państwo w związku z zakupem artykułów spożywczych udostępnianych Personelowi w ogólnodostępnych pomieszczeniach oraz posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, lecz służą one do zaspokojenia prywatnych potrzeb Personelu.

W konsekwencji zakupy artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem wykorzystywanych we wskazanych wyżej okolicznościach nie mają związku z wykonywaniem przez Państwa czynności opodatkowanych. Zatem nie będzie przysługiwać Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje, np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze) udostępnianych Personelowi w ogólnodostępnych pomieszczeniach (tj. dostęp stały w kuchni) oraz posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy (tj. w trakcie godzin pracy w ramach przysługującej pracownikom przerwy), zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

W odniesieniu natomiast do artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje, np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze) oraz posiłków z dowozem udostępnianych podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady, itp.), a także udostępnianych Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami należy wskazać, że udostępnienie tych artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem Personelowi oraz Kontrahentom we wskazanych okolicznościach stanowi nieodpłatne czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Udostępnienie artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady, itp.), a także Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami ma związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych (przez wpływ na ogólne funkcjonowanie Spółki jako całości, przyczynia się do generowania przez nią obrotu).

Zatem, w zakresie, w jakim nabyte a następnie udostępnione na potrzeby spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady, itp.) oraz spotkań biznesowych z Kontrahentami artykuły spożywcze (woda, kawa, herbata, cukier, owoce, mleko (inne napoje, np. napój sojowy, owsiany, ryżowy, kokosowy i podobne używane do kawy zamiast mleka), napoje gazowane, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, inne słodycze) oraz posiłki z dowozem są wykorzystywane przez Państwa do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, będzie Państwu przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Jednakże zauważyć należy, że w opisie sprawy wskazano, że wymienione produkty są dostępne we wspólnych pomieszczeniach biurowych, a ich wykorzystanie nie jest szczegółowo ewidencjonowane ani limitowane. Ponadto, jak wynika z uzupełnienia wniosku, nie są Państwo w stanie dokładnie przyporządkować jaka część nabytych artykułów spożywczych jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi oraz Kontrahentom w ogólnodostępnych (wspólnych) pomieszczeniach, jaka część nabytych artykułów spożywczych jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami oraz jaka część nabytych artykułów spożywczych jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady itp.). Jednocześnie nie są Państwo w stanie dokładnie przyporządkować jaka część nabytych posiłków z dowozem jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami, jaka część nabytych posiłków z dowozem jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi podczas spotkań wewnętrznych z Personelem (np. spotkania robocze z Personelem, szkolenia, narady itp.) oraz jaka część nabytych posiłków z dowozem jest wykorzystywana przez Państwa na potrzeby udostępnienia Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy, tzn. w przerwach pomiędzy wykonywaniem przez Personel obowiązków.

Zatem mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro w analizowanym przypadku nie są Państwo w stanie dokładnie przyporządkować jaka część nabytych artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem będzie wykorzystywana przez Państwa na opisane we wniosku potrzeby (tj. udostępnienie zakupionych artykułów spożywczych Personelowi w ogólnodostępnych pomieszczeniach (tj. dostęp stały w kuchni), udostępnienie posiłków z dowozem Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy (tj. w trakcie godzin pracy w ramach przysługującej pracownikom przerwy), udostępnienie artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem udostępnianych podczas spotkań wewnętrznych z Personelem, udostępnienie artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami, to tym samym nie można dokładnie przyporządkować jaka część zakupów będzie wykorzystana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Jak ustalono bowiem powyżej, zakupy artykułów spożywczych udostępnianych Personelowi w ogólnodostępnych pomieszczeniach (tj. dostęp stały w kuchni) oraz posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy (tj. w trakcie godzin pracy w ramach przysługującej pracownikom przerwy), nie mają związku z wykonywaniem przez Państwa czynności opodatkowanych, natomiast zakupy artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem udostępnianych podczas spotkań wewnętrznych z Personelem, a także artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem udostępnianych podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami są wykorzystywane przez Państwa do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem brak możliwości przyporządkowania dokonanych zakupów artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem do wykorzystania w sytuacjach, które dają prawo do odliczenia podatku naliczonego powoduje, że nie jest możliwe określenie w jakim zakresie nabyte artykuły spożywcze oraz posiłki z dowozem będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przy czym, powyższe rozstrzygnięcie nie jest spowodowane brakiem prowadzenia przez Państwa ewidencji, z której będzie wynikało kto i ile jakich artykułów spożywczych/posiłków skonsumuje, lecz brakiem wyodrębnienia spośród dokonanych zakupów części przeznaczonej na poszczególne wydania przeznaczone do wykorzystania w określonych we wniosku sytuacjach (tj. udostępnienie zakupionych artykułów spożywczych Personelowi w ogólnodostępnych pomieszczeniach (tj. dostęp stały w kuchni), udostępnienie posiłków z dowozem Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy (tj. w trakcie godzin pracy w ramach przysługującej pracownikom przerwy), udostępnienie artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem udostępnianych podczas spotkań wewnętrznych z Personelem, udostępnienie artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem Personelowi oraz Kontrahentom podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami). Istotne jest bowiem przyporządkowanie danej części zakupów (artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem) do określonych potrzeb (stały dostęp i wykorzystanie w czasie przerw od pracy, czy też spotkania wewnętrzne z Personelem, czy też spotkania biznesowe z Kontrahentami), nie zaś prowadzenie ewidencji ile i jakich artykułów/posiłków skonsumuje dana osoba w ramach danego wydania (jakie będzie dokładne zużycie danych artykułów spożywczych/posiłków przez poszczególnych członków Personelu czy Kontrahentów).

W konsekwencji stwierdzić należy, że w okolicznościach sprawy przedstawionych we wniosku nie będzie Państwu przysługiwało w ogóle prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia artykułów spożywczych udostępnianych Personelowi w ogólnodostępnych pomieszczeniach (tj. dostęp stały w kuchni), posiłków z dowozem udostępnianych Personelowi w ciągu dnia w trakcie godzin pracy (tj. w trakcie godzin pracy w ramach przysługującej pracownikom przerwy), artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem udostępnianych podczas spotkań wewnętrznych z Personelem, a także artykułów spożywczych oraz posiłków z dowozem udostępnianych podczas spotkań biznesowych z Kontrahentami, z uwagi na brak możliwości przyporządkowania jaka część zakupów będzie wykorzystana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym nie będą Państwo mieli prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy artykułów spożywczych i posiłków z dowozem, udostępnianych podczas spotkań i pracy Kontrahentom i Personelowi, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem Państwa stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych należy wskazać, że interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach podatników w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawiony przez danego podatnika. Powołane interpretacje nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa, więc zawartych w nich stanowisk organu podatkowego nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie. Zatem interpretacje te zostały potraktowane jako element argumentacji, jednak nie mogą ona mieć wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

  • Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.
  • Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

  • Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  • w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo
  • w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00