Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
Tematy: Koszty sprzedaży
sortuj: Najnowsze   |   Najstarsze
  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Ustalenie zmiany stanu produktu i przeksięgowania dokonywane na koniec roku

   Jednostki gospodarcze zaliczają do kosztów według rodzaju wydatki, które zostały poniesione w danym okresie. Nie są one równoznaczne z kosztem własnym sprzedaży. Część z nich ma związek z przychodami danego okresu, ale część dotyczy wyprodukowanych i złożonych w magazynie wyrobów gotowych, produkcji w toku itp., jak również część wynika z rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. Aby więc zapewnić

  • comment
   Porada
   aktualna
  • comment
   Artykuł
   aktualny

   Ewidencja księgowa związana z zamknięciem roku

   W myśl zapisów ustawy o rachunkowości przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli

  • comment
   Artykuł

   Przychody i koszty na przełomie roku obrotowego

   W myśl zapisów ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia. Jako zamknięcie ksiąg traktuje się wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych, na podstawie których sporządza się roczne sprawozdanie finansowe.

  • comment
   Artykuł

   Jak wykazać w księgach obroty wewnętrzne

   Ustalenie zmiany stanu produktów dla celów sporządzenia rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania, jak ująć w rachunku zysków i strat takie transakcje, jak np. przekazanie własnych wyrobów gotowych do sklepów własnych lub jak przyjąć do ewidencji wyroby gotowe jako środek trwały.

  • comment
   Artykuł

   Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekazanie wyrobu gotowego na potrzeby własne jednostki

   Celem wytworzenia wyrobu gotowego jest przede wszystkim jego sprzedaż. Zdarza się jednak, że wytworzone wyroby gotowe są przekazywane na potrzeby własne jednostki. W ciągu roku obrotowego wyroby gotowe są zazwyczaj ujmowane w księgach rachunkowych w stałych cenach ewidencyjnych. Stosowanie tych cen wymaga ustalania odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych, które korygują ich wartość do rzeczywistego

  • comment
   Porada

   Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prerabat jako formę "premii z góry"

   W praktyce gospodarczej utarł się zwyczaj udzielania premii kontrahentom nabywającym określoną ilość produktów u danego dostawcy. Jednak w celu zintensyfikowania swojej sprzedaży oraz rozszerzenia rynku zbytu swoich produktów, dostawcy wprowadzają nowe sposoby premiowania kontrahentów nabywających jej produkty (wśród nich udzielanie tzw. prerabatu określanego także jako "premią z góry").

  close POTRZEBUJESZ POMOCY?
  Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00