Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2024-06-11

Postępowania działowe nadal przed sądami rejonowymi

Potrzebna jest zmiana regulacji, aby sprawy z zakresu zniesienia współwłasności prawa autorskiego mogły być rozpoznawane przez wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej

Artykuł, który państwo czytają, powstał w oparciu o zaistniały spór sądowy, w którym autorzy występowali jako pełnomocnicy jednej ze stron. Ów spór doprowadził do zainicjowania dwóch całkowicie odmiennych postępowań sądowych. Pierwsze – o roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego, na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 ppkt b. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zainicjowane zostało jeszcze przed jednym z sądów okręgowych, w wydziale gospodarczym (jeszcze przed utworzeniem wydziałów własności intelektualnej), i dotyczyło sporu przedsiębiorców współuprawnionych (następców prawnych współtwórców). Drugie z postępowań sądowych (o charakterze nieprocesowym) dotyczyło zniesienia wspólności autorskich praw majątkowych, które przysługiwały pozostającym w sporze sądowym o odszkodowanie przedsiębiorcom będącym następcami prawnymi współtwórców dzieła audio wizualnego. Postępowanie o zniesienie wspólności autorskich praw majątkowych zostało zainicjowane przez stronę pozwaną w trwającym już przed sądem okręgowym procesie odszkodowawczym. Tenże pozwany złożył do sądu rejonowego w trybie art. 618 k.p.c. wniosek o zniesienie wspólności przysługujących stronom autorskich praw majątkowych do spornego utworu audiowizualnego oraz dokonanie rozliczenia wzajemnych roszczeń w procesie działowym. W treści wniosku o zniesienie praw wnioskodawca zaproponował zniesienie praw autorskich przez przyznanie mu ich w pełni, co miałoby być połączone ze stosowną spłatą uczestnika postępowania działowego, czyli strony powodowej z postępowania odszkodowawczego zawisłego przed sądem okręgowym. Wraz z wnioskiem o zniesienie wspólnego prawa autorskiego zostało złożone do sądu okręgowego żądanie o przekazanie toczącej się już przed tym sądem sprawy o naruszenie autorskich praw majątkowych sądowi rejonowemu w trybie z par. 188 regulaminu urzędowania sądów powszechnych w związku z art. 618 par. 1 k.p.c. oraz umorzenie toczącego się przed tymże sądem postępowania o naruszenie majątkowych praw autorskich.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00