Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Data publikacji: 2024-05-15

Poradnia ze sprawozdawczości

Regionalna izba obrachunkowa stwierdziła, że nasza gmina wadliwie sporządziła kwartalne sprawozdanie Rb-NDS. W dokumencie tym nie wykazano bowiem rozchodów na ok. 300 tys. zł, które pochodziły m.in. z pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację projektów realizowanych z udziałem środków UE. Czy należało je wykazać? A jeśli tak, to w jakiej pozycji sprawozdania?

Z kontekstu zapytania należy wnioskować, że chodzi o różnego rodzaju zobowiązania zaciągnięte przez gminę zapewne w związku z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dla przypomnienia, z podanego przepisu wynika, że środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Należy zwrócić uwagę, że w zapytaniu mowa jest o rozchodach z tytułu pożyczek/kredytów/papierów wartościowych w kontekście ich braku wykazania w sprawozdaniu Rb-NDS. I choć nie mają one pełnej definicji normatywnej, to ustawodawca (w art. 6 ust. 2 ww. ustawy) definiuje je w sposób opisowy, stanowiąc, że rozchodami publicznymi są:

1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,

2) wykup papierów wartościowych,

3) udzielone pożyczki i kredyty,

4) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00