Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 21-07-2024
Artykuł aktualny na dzień 21-07-2024
Data publikacji: 2024-05-15

Urlopy dla rodziców - warunki udzielania

Rodzicom przysługują różnego rodzaju urlopy związane z wychowywaniem dzieci. Zaliczamy do nich urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski i urlop wychowawczy. Poniżej przedstawiamy zasady ich udzielania.

1. Urlop macierzyński

Zakres regulacji

Zasady postępowania

Osoby uprawnioneZ urlopu macierzyńskiego może skorzystać zasadniczo pracownica – matka dziecka. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uprawnienie takie przysługuje również innym osobom. Taką możliwość mają rodzice dziecka niebędący pracownikami, jednak podlegający ubezpieczeniom społecznym (w tym ubezpieczeniu chorobowemu), a także inni członkowie najbliższej rodziny, którzy są ubezpieczeni z tytułu stosunku pracy albo innego tytułu. Urlop macierzyński może zostać przejęty, gdy np. po wykorzystaniu 8 tygodni tego urlopu ubezpieczona-matka dziecka zrezygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego z powodu pobytu w szpitalu albo z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Tak samo dopuszczalne jest w określonych sytuacjach, takich jak np. śmierć matki albo ojca w czasie urlopu macierzyńskiego, porzucenie przez nich dziecka, korzystanie przez pracownika-innego członka najbliższej rodziny (tj. pozostającego z matką dziecka w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa) z części urlopu macierzyńskiego przejętego od matki albo ojca dziecka. Pracownica – matka dziecka może również zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i wrócić do pracy po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni tego urlopu, o ile pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ubezpieczony ojciec dziecka lub inny najbliższy członek rodziny.
Wymiar urlopu macierzyńskiego

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie,

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00