Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 22 lutego 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.461.2020.5.AP

• Czy w okolicznościach przedstawionych w stanie faktycznym przychód należny z tytułu sprzedaży w podatku dochodowym od osób prawnych powstanie z chwilą: - otrzymania przez kupującego zawiadomienia o gotowości towaru do odbioru, co strony uznają za wydanie towaru, - faktycznego odebrania tegoż towaru przez Kupującego, względnie w przypadku zwłoki w odbiorze z chwilą przejścia na kupującego ciężarów i korzyści związanych z towarem oraz ryzyka jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przy założeniu, że wszystkie powyższe czynności będą poprzedzać wystawienie faktury VAT dokumentującej tę sprzedaż i uregulowanie należności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 października 2020 r. (data wpływu 6 listopada 2020 r.), uzupełnionym 4, 8 i 16 lutego 2021 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2020 r., wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismami z 26 stycznia 2021 r. Znak: 0111-KDIB2-1.4010.461.2020.2.AP i 0111˗KDIB3-1.4012.940.2020.3.KO oraz z 10 lutego 2021 r. Znak: 0111-KDIB2-1.4010.461.2020.4.AP oraz 0111˗KDIB3-1.4012.940.2020.5.KO wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 4, 8 i 16 lutego 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”), z siedzibą w (…) jest polskim rezydentem podatkowym, zarejestrowanym na terytorium tegoż kraju również jako czynny podatnik podatku VAT.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00