Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 26 lipca 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.335.2021.1.JKU

Wskazanie, czy opisany zespół składników majątkowych przenoszony do spółki kapitałowej, spełnia przesłanki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, Ustalenie, czy wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sposób opisany we wniosku nie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art.

Wskazanie, czy opisany zespół składników majątkowych przenoszony do spółki kapitałowej, spełnia przesłanki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, Ustalenie, czy wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sposób opisany we wniosku nie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2021 r. (data wpływu 31 maja 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • wskazania, czy opisany zespół składników majątkowych przenoszony do spółki kapitałowej, spełnia przesłanki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy - jest prawidłowe,
 • ustalenia, czy wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sposób opisany we wniosku nie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania, czy opisany zespół składników majątkowych przenoszony do spółki kapitałowej, spełnia przesłanki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz ustalenia, czy wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sposób opisany we wniosku nie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT (dalej: Spółka lub Przedsiębiorstwo), na terytorium Polski. Spółka prowadzi działalność, w ramach której zajmuje się m.in. produkcją płodów rolnych tj. zbóż, ziemniaków, a także produkcją mleka oraz hodowlą zwierząt.

Podstawowa działalność Spółki, zgodnie z PKD to: "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (PKD 01.11.Z).

Natomiast pozostała działalność Spółki, zgodnie z PKD to:

 • "Uprawy rolne inne niż wieloletnie" (PKD 01.1),
 • "Uprawa roślin wieloletnich" (PKD 01.2),
 • "Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach" (PKD 01.6),
 • "Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie" (PKD 46.1),
 • "Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt" (PKD 46.2),
 • "Magazynowanie i przechowywanie towarów" (PKD 52.1),
 • "Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (PKD 64.9),
 • "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (PKD 62.8),
 • "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych" (PKD 77.3).

W chwili obecnej w skład całego Przedsiębiorstwa wchodzą m.in. następujące składniki majątkowe i niemajątkowe:

 1. zasoby kadrowe (23 pracowników), na stanowiskach takich jak m.in.:
  1. kierownik gospodarstwa,
  2. pracownik administracyjno-biurowy,
  3. mechanik-spawacz,
  4. kierowca ciągnika,
  5. pracownik produkcji roślinnej,
  6. pracownik fizyczny,
  7. dojarz,
  8. pracownik produkcji zwierzęcej,
  9. specjalista do spraw ziemniaka,
  10. pracownik magazynowy,
  11. pracownik dozoru mienia,
  12. specjalista do spraw marketingu i handlu z Białorusią;
 2. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w tym prawo własności nieruchomości i ruchomości przynależnych i niezbędnych do prowadzenia działalności, w tym środki trwałe wysokiej wartości i elementy wyposażenia, takie jak:
  1. grunty rolne,
  2. budynki (magazyny),
  3. budowle,
  4. samochody osobowe,
  5. maszyny służące do uprawy gruntów rolnych np. ciągniki, przyczepy, rozsiewacze, opryskiwacze, agregaty uprawowe, kosiarki, kombajny;
  6. maszyny wykorzystywane do produkcji zwierzęcej;
  7. sprzęty/ wyposażenie, np. komputery, drukarki;
  8. licencje i oprogramowanie wykorzystywane w działalności Spółki,
 3. prawa wynikające z umów i aneksów do umów dotyczących działalności Spółki, w tym z tytułu umów:
  1. z kontrahentami,
  2. z dostawcami m.in.:
   • mediów (...)
   • usług telekomunikacyjnych (…),
   • maszyn do warzyw i linii technologicznych (...),
  3. z ubezpieczycielami (…)
  4. prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów z pracownikami;
 4. inwentarz żywy (bydło),
 5. zobowiązania związane funkcjonalnie z działalnością Przedsiębiorstwa,
 6. środki w kasie i na rachunku bankowym.

Wnioskodawca planuje wyodrębnienie i przeniesienie części działalności, skoncentrowanej na uprawie ziemniaka i innych płodów rolnych - do istniejącej innej spółki z o.o. (Spółka A), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej jako: ZCP). Wnioskodawca równocześnie planuje wyodrębnienie i przeniesienie innej części swojej działalności, skoncentrowanej z kolei na produkcji roślinnej - do kolejnej, istniejącej spółki z o.o. (Spółka B), również w postaci ZCP.

Niniejszy wniosek dotyczy wyodrębnienia i przeniesienia składników majątkowych działalności Wnioskodawcy, skoncentrowanej na uprawie ziemniaka i innych płodów rolnych.

Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przyjmie formę wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 z późn. zm.; dalej k. s. h.), a więc spółki będącej osobą prawną.

Wszystkie składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeniesione zostaną w wyniku jednej czynności prawnej.

W skład wnoszonej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą m.in.:

 1. środki trwałe i elementy wyposażenia takie jak:
  • grunty rolne;
  • budynki (magazyny);
  • maszyny i urządzenia niezbędne do uprawy ziemniaka np. sadzarka do ziemniaków, kopaczka do ziemniaków, kombajn do ziemniaków;
  • część maszyn rolniczych, tj. ciągniki, przyczepy, wózki widłowe;
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00