Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Interpretacja

Interpretacja indywidualna z dnia 20 kwietnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.50.2022.2.ICZ

Czy w związku z utylizacją odpadów (paliw) dokonaną w ramach Utylizacji 1, Utylizacji 2, Utylizacji 3 - Spółka pozbawiona jest prawa do obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony VAT wynikający z nabycia tych paliw?

Czy w związku z utylizacją odpadów (paliw) dokonaną w ramach Utylizacji 1, Utylizacji 2, Utylizacji 3 - Spółka pozbawiona jest prawa do obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony VAT wynikający z nabycia tych paliw?

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. kwestii czy w związku z utylizacją odpadów (paliw) dokonaną w ramach Utylizacji 1, Utylizacji 2, Utylizacji 3 - Spółka pozbawiona jest prawa do obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony VAT wynikający z nabycia tych paliw.

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Spółka jest jedną z firm sektora paliwowego, zajmującą się hurtowym i detalicznym obrotem paliwami (...) na terytorium całego kraju oraz operatorem sieci stacji paliw prowadzonych przez Spółkę oraz jako stacje franczyzowe. Spółka oraz franczyzobiorcy posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: "VAT").

Wnioskodawca dostarcza paliwo do odbiorców lub na stacje własne w szczególności z wykorzystaniem cystern samochodowych. Kierowcy autocystern są zobowiązani do przestrzegania procedur rozładunków na stacjach. Spółka przeprowadza regularne szkolenia kierowców z tych procedur, a sami kierowcy podlegają okresowym kontrolom w tym zakresie.

Paliwo nabywane jest przez Wnioskodawcę z intencją wykorzystania go w działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT (przede wszystkim dostawie towarów na rzecz innych podmiotów poprzez sprzedaż m.in. na własnych stacjach paliw lub franczyzobiorcom). Spółka zatem na podstawie otrzymanych faktur nabycia paliwa zasadniczo wykazuje w rozliczeniach z tytułu VAT w całości podatek naliczony związany z takimi nabyciami (mającymi charakter nabyć "lokalnych" na gruncie VAT). Wydatki poniesione na nabycie paliwa traktowane są co do zasady przez Spółkę jako koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w ustawie o CIT.

W przyszłości Spółka nie wyklucza dokonywania nabycia paliw w drodze importu (tj. przywozu z krajów spoza UJE) lub wewnątrzwspólnetowego nabycia towarów w rozumieniu przepisów VAT.

Co jakiś czas w związku z dokonywaniem przez Spółkę obrotem paliwami dochodzi do incydentalnych sytuacji, w wyniku których paliwo nie może zostać użyte jako pełnowartościowy produkt - głównie ze względu na utratę swoich właściwości fizykochemicznych oraz niespełnianie odpowiednich norm jakościowych (określonych w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych; t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1680, ze zm.). W takich przypadkach nie istnieje praktyczna, racjonalna ekonomicznie możliwość przywrócenia właściwych parametrów fizykochemicznych, produkt traci swoją wartość i nie dochodzi do jego zbycia lub wykorzystania w innym zakresie w działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W szczególności, paliwo nie może ze względu na swoją jakość zostać wprowadzone do obrotu oraz zostać wykorzystane jako paliwo silnikowe. Konsekwentnie - taki towar traktowany jest przez Spółkę lub nabywcę jak odpad i podlega utylizacji.

Paliwo będące przedmiotem utylizacji jest wyrobem akcyzowym, od którego należna akcyza została już uiszczona, tj. procedura zawieszenia poboru akcyzy została zakończona i nie zastosowano zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie ani nie zastosowano zerowej stawki akcyzy ze względu na jego przeznaczenie.

Do konieczności utylizacji paliwa (benzyny lub oleju napędowego) może dojść w przypadku zaistnienia opisanych niżej sytuacji:

1) Błąd kierowcy autocysterny skutkujący wymieszaniem benzyny (PB) z olejem napędowym (ON) bądź przelaniem zbiornika znajdującego się na stacji (dalej: "Utylizacja 1").

Kierowca może przede wszystkim omyłkowo wymieszać paliwo na skutek następujących działań:

- dokonując załadunku paliwa do cysterny - np. w sytuacji, gdy załaduje najpierw jeden produkt, a po pewnym czasie do tej samej komory podłączy wąż rozładunkowy z innym

rodzajem paliwa, w efekcie czego obie substancje ulegną wymieszaniu w cysternie.

- dokonując rozładunku paliwa z cysterny do zbiornika na stacji - np. zrzutu pierwszego z przewożonych produktów - benzyny lub oleju napędowego do zbiornika, a następnie

chcąc dokonać zrzutu kolejnego, innego produktu błędnie podłączy wąż rozładunkowy do tego samego zbiornika rozładunkowego i dokona zrzutu, w efekcie czego oba

produkty ulegną wymieszaniu w zbiorniku na stacji, lub w sytuacji, gdy dojdzie do rozładowania zbyt dużej ilości jednego paliwa do danego zbiornika, ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00