Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 27 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.654.2022.1.MGR

Możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wartości uiszczonych opłat, prowizji i odsetek od kredytu zaciągniętego na wypłatę zysku wypracowanego w ramach prowadzonej Spółki.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 lipca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 25 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wartości uiszczonych opłat, prowizji i odsetek od kredytu zaciągniętego na wypłatę zysku wypracowanego w ramach prowadzonej Spółki. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Od 2006 r. Pan wraz ze wspólnikiem (dalej: „Wspólnicy”) prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (dalej: „Spółka”).

Prowadzona przez Wspólników w formie Spółki działalność gospodarcza polegała w szczególności na tworzeniu i produkcji (…). Wspólnicy oferowali swoje usługi na każdym etapie realizacji zamówień - począwszy od fazy koncepcyjnej, poprzez projekt konstrukcji, opracowanie graficzne, wizualizacje, testy prototypów, aż do finalnej produkcji.

W ramach prowadzonej działalności, Wspólnicy ponosili liczne koszty, w szczególności związane z nabywaniem środków trwałych podlegających amortyzacji, niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji, koszty materiałów, surowców, wynagrodzeń, itd. W trakcie działalności, Wspólnicy w ramach prowadzonej Spółki wypracowali zysk na poziomie 14 000 000 zł. W konsekwencji, każdy z nich był obowiązany do opodatkowania wypracowanego zysku podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części, w jakiej posiadał on prawo do udziału w wypracowanych zyskach. Jednakże pomimo wypracowanego zysku, Wspólnicy nie dysponowali środkami pieniężnymi w pełnej, wskazanej wyżej kwocie. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że operując środkami obrotowymi, znaczną ich część przeznaczali na nabywanie środków trwałych, podlegających odpisom amortyzacyjnym. W konsekwencji, wydatki te nie mogły być ujmowane w kosztach uzyskania przychodu w momencie ich faktycznego poniesienia. W związku z powyższym, Wspólnicy nie byli w stanie wypłacić wypracowanych wcześniej zysków z posiadanych środków finansowych. Wobec tego podjęto decyzję o zawarciu z bankiem umowy o kredyt obrotowy, w celu realizacji posiadanego prawa do udziału w zysku.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00