Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-10-05

Informacje ważne dla klientów biur rachunkowych – kalendarium wydarzeń 1 września – 4 października 2022 r.

Przygotowane na podstawie informacji opublikowanych od 1 września do 4 października 2022 r.

7 września 2022 r.

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Od 7 września 2022 r. zalogowani użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą automatycznie uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W). Wniosek w tej sprawie nie wymaga podpisu.

UWAGA!

Możliwość automatycznego uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach to dobra informacja dla tych klientów biur rachunkowych, którzy potrzebują tego rodzaju potwierdzenia swojej wiarygodności. W praktyce takie zaświadczenie jest zazwyczaj wymagane przy ubieganiu się o kredyt, pożyczkę, w zamówieniach publicznych czy też przy zawieraniu umów leasingu.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego - Dz.U. z 2022 r. poz. 1833

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 6 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego - Dz.U. z 2022 r. poz. 1887

13 września 2022 r.

UWAGA! Można skorzystać do końca 2023 r.

Pobrexitowa pomoc dla firm

Instytucje Unii Europejskiej ustanowiły specjalny funduszu europejski w celu finansowego wsparcia podmiotów poszkodowanych przez brexit. Fundusz ten to tzw. pobrexitowa rezerwa dostosowawcza. Zasady udzielania pomocy z tego funduszu określa rozporządzenie w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej następujących rodzajów pomocy:

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP,
 • pomocy na udział MŚP w targach,
 • pomocy szkoleniowej,
 • pomocy de minimis.

Pomoc może być udzielana w formie dotacji.

UWAGA!

Na podstawie komentowanych przepisów przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dotacje. W tym celu muszą sprawdzić w treści rozporządzenia, czy spełniają warunki otrzymania takiej pomocy oraz złożyć stosowny wniosek.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 12 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej - Dz.U. z 2022 r. poz. 1811

15 września 2022 r.

UWAGA! Zmiany w CIT w 2023 r.

Zmiany w CIT zostały przyjęte przez Sejm

15 września 2022 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najistotniejsze zmiany to:

 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),
 • uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
 • uelastycznienie konstrukcji ...
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00