Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-11-18

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy uprawniony do zwykłych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek na podstawie oświadczenia PIT-2 otrzyma w 2023 r. co najmniej 2709,48 zł płacy minimalnej netto (kwota wyliczona bez uwzględnienia wpłat do PPK). Wraz ze wzrostem minimalnej płacy wzrosną też koszty pracodawcy.

Porównanie wysokości minimalnej płacy i kosztów pracodawcy*

Parametry

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie od stycznia do czerwca 2023 r.

Różnica (wzrost w stosunku do 2022 r.)

Minimalne wynagrodzenie od lipca do grudnia 2023 r.

Różnica (wzrost w stosunku do 2022 r.)

brutto

3010 zł

3490 zł

480,00 zł

3600 zł

590,00 zł

netto

2363,56 zł

2709,48 zł

345,92 zł

2783,86 zł

420,30 zł

koszty pracodawcy

3630,37 zł

4209,29 zł

578,92 zł

4341,96 zł

711,59 zł

* Przy założeniu, że pracownik (powyżej 26 roku życia) ma prawo do zwykłych kosztów uzyskania przychodów, złożył PIT-2, składka wypadkowa wynosi 1,8%, za pracownika odprowadzane są składki na FP i FS oraz FGŚP, pracownik nie odprowadza wpłaty do PPK.

Składniki wliczane do minimalnego wynagrodzenia

Aby ustalić, czy wysokość wynagrodzenia pracownika wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, należy uwzględnić przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej oraz
  • dodatku za staż pracy

- art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Praktyka pokazuje, że wynikające z umowy o pracę wynagrodzenie zasadnicze pracownika może być niższe od minimalnego wynagrodzenia. Najczęściej jednak, oprócz tego wynagrodzenia, zatrudniony otrzymuje też inne wypłaty uwzględniane przy obliczaniu minimalnej płacy. Jeżeli po zsumowaniu tych składników wynagrodzenia pracownik uzyska co najmniej minimalną płacę, wówczas pracodawca nie ma obowiązku zmiany (podwyższenia) wynagrodzenia zasadniczego.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy od 15 lat w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku starszego brygadzisty. Zgodnie z umową o pracę oraz obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 15% tego wynagrodzenia oraz dodatek funkcyjny w wysokości 520 zł. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 3000 zł brutto. Pracodawca w I półroczu 2023 r. nie będzie musiał zmieniać pracownikowi umowy o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia, ponieważ jego łączna pensja przekracza kwotę wynagrodzenia minimalnego i wynosi 3520 zł [3000 zł + 520 zł = 3520 zł]. Natomiast od 1 lipca 2023 r. konieczne będzie podwyższenie płacy minimalnej, aby wraz z dodatkiem funkcyjnym wynosiła co najmniej 3600 zł. Należy pamiętać, że dodatek za staż pomija się przy ustalaniu płacy minimalnej .

PRZYKŁAD

Zgodnie z umową o pracę pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje 3100 zł płacy zasadniczej. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje mu dodatek za pracę w porze nocnej oraz dodatek za wysługę lat w wysokości 15% płacy zasadniczej. O ile w 2022 r. jego płaca zasadnicza jest wyższa od ustawowego ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00