Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2023-01-18

Będzie elektroniczna obsługa umów o pracę i umów zlecenia dla małych przedsiębiorców

Od 23 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy, które przewidują utworzenie systemu teleinformatycznego do obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. System ten ma być przeznaczony głównie dla mikroprzedsiębiorców i powinien zostać wdrożony w ciągu 3 lat od wejścia w życie nowelizacji.

Podstawowym zadaniem systemu teleinformatycznego jest łatwiejsze sporządzenie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy uaktywniającej zgodnie z obowiązującym prawem. System będzie narzędziem o charakterze pomocniczym, ułatwiającym dokonywanie określonych czynności - nie będzie miał charakteru rejestru publicznego. Omawiana nowelizacja ma zatem ograniczyć obciążenia ponoszone przez podmiot powierzający pracę, m.in. w związku ze zgłoszeniem zatrudnionych do ZUS, obsługą korespondencji z ZUS i naliczaniem składek na ubezpieczenia, wyrejestrowywaniem z ZUS oraz naliczaniem podatku dochodowego. System umożliwi bowiem zawarcie umowy, przekazywanie zgłoszeń do ZUS i urzędu skarbowego - za pośrednictwem jednego narzędzia.

Kto będzie mógł skorzystać z obsługi umów

Korzystanie z systemu teleinformatycznego jest przewidziane dla mikroprzedsiębiorców, niebędących mikroprzedsiębiorcami podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób, zleceniodawców, rolników i osób fizycznych. Z systemu będą bowiem mogli korzystać :

  • mikroprzedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych spełniają łącznie następujące warunki: zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,
  • podmioty niebędące mikroprzedsiębiorcami, zatrudniające nie więcej niż 9 osób,
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00