Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 16 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.575.2018.9.GG

Obowiązki płatnika w związku z programem motywacyjnym dla pracowników w postaci RSU.

Obowiązki płatnika w związku z programem motywacyjnym dla pracowników w postaci RSU.

Interpretacja indywidualna po wyroku sądu - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo:

1)ponownie rozpatruję sprawę wniosku wspólnego Zainteresowanych z 31 października 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 264/19oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2701/19

2)i stwierdzam, że stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

8 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu wniosek wspólny Zainteresowanych z 31 października 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z uczestnictwem pracowników w Programie Motywacyjnym.

We wniosku złożonym przez:

-Zainteresowanego będącego stroną postępowania: …. Spółka z o.o., NIP ….

-Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Pana …..

przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

. z siedzibą w ….. (dalej: ....) prowadzi globalny program motywacyjny pod nazwą .... (dalej: Plan, Program Motywacyjny) oparty na akcjach spółki ….. . Program Motywacyjny kierowany jest do wybranych grup pracowników należących do Grupy …. , w tym do pracowników .... spółki - ….. Sp. z o.o. (dalej: Spółka, ….. , Wnioskodawca - Zainteresowany będący stroną postępowania). W związku z powyższym, uczestnikami Programu Motywacyjnego mogą być wybrani pracownicy Spółki (dalej: Pracownicy …. Uczestnicy). Na podstawie Planu uczestnicy Planu otrzymują - w tzw. grant date - warunkowe prawo do nieodpłatnego otrzymania akcji …. (dalej: RSU). Po upływie trzyletniego okresu wyczekiwania - w tzw. vesting date - uczestnik planu otrzyma akcje …. , o ile będzie na ten dzień kontynuował zatrudnienie w podmiocie z Grupy …. (w tym w Spółce, Zainteresowanym). Uczestnik Planu nie może sprzedać, zastawiać, przekazywać, cedować lub w inny sposób zbyć ..... Ponadto, w okresie wyczekiwania, uczestnik Planu nie ma prawa głosu ani, co do zasady, prawa do otrzymywania dywidend i innych wypłat należnych mu z tytułu posiadania ..... Po upływie okresu wyczekiwania uczestnik Programu Motywacyjnego może swobodnie dysponować akcjami, w tym sprzedać je. Przyznanie akcji … jest wyłącznym uprawnieniem …., a ich przyznanie nie powoduje u uczestnika Programu Motywacyjnego powstania roszczenia o ponowne przyznanie w przyszłości. Plan jest administrowany przez radę dyrektorów …. (dalej: Rada), która ma prawo decydowania czy dany pracownik jest uprawniony do uczestnictwa w Planie oraz ile .... i akcji … może on otrzymać. W Radzie nie ma ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00