Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka

Interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.18.2023.1.MR

Skutki podatkowych wypłaty zysku oraz likwidacji spółki komandytowej.

Skutki podatkowych wypłaty zysku oraz likwidacji spółki komandytowej.

Interpretacja indywidualna

- stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego:

jest nieprawidłowe w zakresie pomniejszenia przychodu z likwidacji spółki o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu i niewypłacone zyski;

jest nieprawidłowe w zakresie pomniejszenia zryczałtowanego podatku o podatek spółki za lata wcześniejsze wynikający ze złożonych zeznań;

jest prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych wypłaty zysku oraz likwidacji spółki komandytowej. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest komplementariuszem spółki komandytowej (dalej: Spółka) będącej polskim rezydentem podatkowym. Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy tym jedna osoba fizyczna (Wnioskodawca) oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają status komplementariuszy, druga osoba fizyczna jest komandytariuszem Spółki.

Spółka została utworzona w 2017 r. i jest podatnikiem CIT począwszy od 1 maja 2021 r.; jej obecni wspólnicy byli jej wspólnikami jeszcze w okresie przed dniem, w którym Spółka ta stała się podatnikiem podatku CIT.

Rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki są zgodne z rokiem kalendarzowym.

Umowa Spółki na moment ewentualnych wypłat zysku/zaliczek na poczet zysku będzie przewidywać możliwość wypłaty zaliczek na poczet zysku lub ewentualnego podziału zysku w innych okresach aniżeli na zakończenie roku obrotowego.

Spółka w najbliższym czasie planuje dokonać sprzedaży prowadzonego przedsiębiorstwa. Nabywcą przedsiębiorstwa Spółki będzie spółka kapitałowa z siedzibą w Polsce. W związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa Spółka straci podstawy gospodarcze do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej. W związku z tym powinna podlegać likwidacji. Taka likwidacja zostałaby przeprowadzona na podstawie art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH). W tym zakresie podjęta zatem zostałaby uchwała o rozwiązaniu Spółki na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 KSH, co rozpocznie formalną procedurę likwidacji Spółki. Wnioskodawca zakłada, że uchwała o rozwiązaniu Spółki i rozpoczęcie likwidacji nastąpi w trakcie trwającego 2023 roku kalendarzowego (roku podatkowego).

Wnioskodawca zakłada, że w ramach przeprowadzanej procedury likwidacji Spółki cały dotychczas niespieniężony majątek zostanie spieniężony, zostaną pokryte wszelkie zobowiązania wobec podmiotów zewnętrznych i zostaną podjęte wszelkie inne działania przewidziane przepisami KSH w ramach postępowania likwidacyjnego.

Wnioskodawca przewiduje, że przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego wspólnicy Spółki mogą podjąć decyzję o podziale i wypłacie zysków Spółki lub wypłacie zaliczki na poczet zysku za okres od początku roku podatkowego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie likwidacji.

W tym zakresie wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podziale/wypłacie zysku lub wypłacie zaliczki na poczet zysku Spółki, na podstawie której Spółka dokona stosownych wypłat zysków zgodnie z jej treścią. Przy tym takie wypłaty zysku lub wypłaty zaliczek na poczet zysku będą następowały już po złożeniu przez Spółkę zeznania podatkowego CIT za okres od początku roku podatkowego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie likwidacji, którego będą dotyczyły dokonywane wypłaty, za który będzie wypłacany zysk.

Nie jest jednocześnie wykluczone, że taki podział zysku Spółki w trakcie postępowania likwidacyjnego nie zostanie ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00