Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-03-24
Data publikacji: 2023-03-24

Praca zdalna: Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Wykonywanie pracy zdalnej zmienia zakres obowiązków pracodawcy w obszarze bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, określonych w dziale X Kodeksu pracy.

Na podstawie art. 6731 Kodeksu pracy w przypadku pracowników pracujących zdalnie pracodawca:

  • nie wykonuje obowiązków wskazanych w tabeli 5;
  • może przeprowadzić całe szkolenie wstępne bhp dla osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, natomiast pracownik powinien potwierdzić jego ukończenie w postaci papierowej lub elektronicznej;
  • uwzględnia przy ocenie ryzyka zawodowego (również w wersji uniwersalnej dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej) wpływ pracy zdalnej na wzrok i układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy (warunki minimalne);
  • opracowuje na podstawie oceny ryzyka zawodowego informację o: zasadach i sposobach właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej (z uwzględnieniem wymagań ergonomii), zasadach bhp przy pracy zdalnej, czynnościach do wykonania po zakończeniu świadczenia pracy zdalnej oraz regułach postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego;
  • stosuje odpowiednio art. 234 Kodeksu pracy (dotyczy obowiązków pracodawcy w razie wypadku) i przepisy wydane na podstawie art. 237 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy (rozporządzenia wykonawcze dotyczące procedury powypadkowej), z tym że oględziny miejsca wypadku powinny się odbyć w terminie uzgodnionym przez członków zespołu powypadkowego i pracownika albo jego domownika (ze względu na stan zdrowia pracownika), jeśli zespół powypadkowy nie odstąpi od tej czynności, do czego ma prawo w razie braku wątpliwości co do okoliczności i przyczyn wypadku;
  • musi otrzymać od pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej - przed dopuszczeniem go do pracy - dwa oświadczenia: pierwsze o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bhp wykonywania pracy zdalnej, a także o zobowiązaniu się do ich przestrzegania, natomiast drugie z potwierdzeniem, że na stanowisku pracy zdalnej są zapewnione warunki bhp.

Do obowiązków pracownika, oprócz złożenia oświadczeń wskazanych w ostatnim punkcie, należy zorganizowanie stanowiska pracy zdalnej zgodnie z wymaganiami ergonomii. 

W cytowanym stanowisku z 9 lutego 2023 r. (GIP-GBI.0701.24.2023.4) Główny Inspektorat Pracy w następujący sposób odniósł się do sporządzania oceny ryzyka zawodowego:

Decyzja czy w procesie analizy ryzyka zawodowego pracodawca skorzysta z prawa do przeprowadzenia kontroli w zakresie bhp w miejscu wykonywania pracy zdalnej przez pracownika (art. 6728§ 1 pkt 1 Kodeksu pracy), czy też przygotuje inne narzędzia wspomagające ocenę ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą w sposób zdalny np. listy kontrolne, fotografie, filmy z miejsca wykonywania pracy zdalnej itp., należy wyłącznie do pracodawcy.

Tabela 5. Zasady bhp, których pracodawca nie stosuje do pracy zdalnej

Lp.

Rodzaj zasady

Podstawa prawna

1.

Współpraca pracodawców, których pracownicy świadczą pracę w tym samym miejscu

art. 208 § 1 Kodeksu pracy

2.

Czynności związane z nagłymi wypadkami

art. 2091 Kodeksu pracy

3.

Organizowanie stanowiska pracy według zasad bhp

art. 212 pkt 1 Kodeksu pracy

4.

Dbanie o bhp stanu pomieszczeń pracy, wyposażenia technicznego i sprawność środków ochrony zbiorowej

art. 212 pkt 4 Kodeksu pracy

5.

Obowiązki przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego z pomieszczeniami pracy

art. 213 Kodeksu pracy

6.

Zapewnianie, żeby pomieszczenia pracy, obiekty budowlane z takimi pomieszczeniami oraz tereny i urządzenia z nimi związane były odpowiednie do wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników

art. 214 Kodeksu pracy

7.

Zapewnianie napojów i posiłków profilaktycznych

art. 232 Kodeksu pracy

8.

Zapewnianie urządzeń higieniczno-sanitarnych i niezbędnych środków higieny osobistej

art. 233 Kodeksu pracy

9.

Szkolenie okresowe bhp pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym

art. 2373 § 22 Kodeksu pracy

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00