Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 27-09-2023
Artykuł aktualny
na dzień 27-09-2023
Data publikacji: 2023-04-20

Regulamin wynagradzania – zasady wprowadzania i przykładowe postanowienia

Regulamin wynagradzania tworzą obowiązkowo pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Postanowienia regulaminu wynagradzania nie mogą być mniej korzystne niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania uzależniony jest od liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Powinien on ustalać warunki:

  • wynagradzania za pracę oraz
  • przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę.

Obowiązek ustalenia regulaminu wynagradzania

Regulamin wynagradzania jako źródło zasad wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą musi być ustalony przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, w którym byłyby unormowane reguły dotyczące kwestii wynagrodzeniowych. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może (na zasadzie dobrowolności) ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, ale nie jest to w jego przypadku obowiązkowe. Pracodawca zatrudniający zaś co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników powinien ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie.

Do liczby pracowników nieobjętych zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, od której zależy ewentualny obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania, włącza się̨ wszystkich pracowników, bez względu na wymiar ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00