Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 14-06-2024
Artykuł aktualny na dzień 14-06-2024
Data publikacji: 2023-04-20

Regulamin wynagradzania – zasady wprowadzania i przykładowe postanowienia

Regulamin wynagradzania tworzą obowiązkowo pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Postanowienia regulaminu wynagradzania nie mogą być mniej korzystne niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania uzależniony jest od liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Powinien on ustalać warunki:

  • wynagradzania za pracę oraz 
  • przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 

w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę.

Obowiązek ustalenia regulaminu wynagradzania 

Regulamin wynagradzania jako źródło zasad wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą musi być ustalony przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, w którym byłyby unormowane reguły dotyczące kwestii wynagrodzeniowych. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może (na zasadzie dobrowolności) ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, ale nie jest to w jego przypadku obowiązkowe. Pracodawca zatrudniający zaś co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników powinien ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00