Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna
do 2023-06-30
Porada aktualna
do 2023-06-30
Data publikacji: 2023-04-12

Czy po podwyższeniu wynagrodzenia trzeba wyrównać wstecznie wynagrodzenie do wysokości płacy minimalnej

Pracownik w miesiącu otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze plus premię uznaniową w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego. Suma tych składników nie stanowi obowiązującej obecnie płacy minimalnej, tj. 3490,00 zł. Jeden z ww. pracowników otrzymał odpowiednio w trzech kolejnych miesiącach bieżącego roku poniższą płacę miesięczną brutto:  za m-c styczeń - 3432,00 zł; za m-c luty - 3432,00 zł; za m-c marzec - 3432,00 zł. Natomiast drugi (również otrzymuje miesięczną płacę w wysokości 3.432,00 zł) w połowie stycznia przebywał na zasiłku opiekuńczym na dziecko, w związku z czym jego płaca została odpowiednio pomniejszona i rozliczona. W kwietniu przewidziana jest podwyżka wynagrodzeń, która będzie stanowić kwotę wyższą niż obecnie obowiązująca płaca minimalna, a także płaca minimalna od 01.07.2023 r. Czy w związku z tym, że obaj pracownicy za miesiące od stycznia do marca otrzymali wynagrodzenie za pracę mniejsze niż płaca minimalna należy im w kwietniu wypłacić jakieś wyrównanie bądź uzupełnienie płacy za te 3 miesiące do kwoty płacy minimalnej? Jeśli tak, to w jaki sposób należy naliczyć to wyrównanie/uzupełnienie? Czy ewentualnie, gdyby okazało się, że należy zrobić wyrównanie płacy, to należy również ponownie przeliczyć podstawę do zasiłku opiekuńczego (przyjęto podstawę z 12 miesięcy, tj. od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.)? Naliczona podstawa do zasiłku opiekuńczego spełniała wymóg zachowania płacy minimalnej, tj. kwoty po potrąceniu składek społecznych pracownika (13,71%), czyli 3011,53 zł. 

Bezwzględnie należało pracownikom zapewniać od 1 stycznia 2023 r. płacę miesięczną w wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, tj. 3490 zł. Jeżeli pracodawca tego nie robił, popadł w zwłokę i naruszył przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Brak gwarancji minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym zagrożone karą grzywny. Należy niezwłocznie wypłacić pracownikom wyrównania ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00