Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 22-09-2023
Artykuł aktualny
na dzień 22-09-2023
Data publikacji: 2023-05-18

Zmiany w urlopach rodzicielskich od 26 kwietnia 2023 r. –- wymiar, zasady udzielania, ustalanie prawa do zasiłku

Obowiązująca od 26 kwietnia 2023 r. nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła duże zmiany w urlopach rodzicielskich. W ich wyniku zwiększono o 9 tygodni wymiar urlopu rodzicielskiego o nieprzenoszalną na drugiego rodzica część urlopu. Ma to wpłynąć na większe niż dotychczas wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego także przez mężczyzn.

W związku z tym, że nowe przepisy wdrażają dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, zwaną także dyrektywą work-life balance, to wdrażane do Kodeksu pracy przepisy, w tym przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich, mają na celu zapewnienie kobietom i mężczyznom realizacji równych szans na rynku pracy i równego traktowania w pracy oraz pomoc rodzicom i opiekunom w godzeniu pracy z obowiązkami opiekuńczymi.

Wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianach

Łączny wymiar urlopu rodzicielskiego przysługujący pracownikom - rodzicom dziecka od 26 kwietnia 2023 r. w celu opieki nad dzieckiem wynosi:

  • 41 tygodni - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka,
  • 43 tygodnie - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie co najmniej dwójki dzieci.

W przypadku pracowników - rodziców dziecka ciężko chorego posiadającego zaświadczenie programu "Za życiem" wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi odpowiednio:

  • 65 tygodni - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka,
  • 67 tygodni - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie co najmniej dwójki dzieci.

Ważne

Urlop rodzicielski w nowym wymiarze, tak jak dotychczas, przysługuje łącznie obojgu pracownikom - rodzicom dziecka.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Tak jak dotychczas pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Odpowiednio zatem także dłuższy od 26 kwietnia 2023 r. jest wymiar tego urlopu przy łączeniu rodzicielskiego z pracą, ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej niż do:

  • 82 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 86 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00