Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 02-03-2024
Artykuł aktualny na dzień 02-03-2024
Data publikacji: 2023-05-14

Najważniejsze zmiany w CIT w 2023 roku

W niniejszym artykule zostały zaprezentowane najistotniejsze zmiany przepisów w zakresie CIT wprowadzone ustawą nowelizującą z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

1. Uproszczenie przepisów o uldze na złe długi

Po uchyleniu art. 18f ust. 19 updop podatnicy dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń wynikających z ulgi na złe długi od 1 stycznia 2023 r. nie mają obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.

Podatnik, niezależnie od obowiązków dotyczących zeznania, musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów, które mają wpływ na podstawę opodatkowania. Rezygnacja z odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego, w którym dotychczas wykazywane były takie dane, pozwoli na uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników.

Stosowanie ulgi, gdy dochody są opodatkowane różnymi stawkami

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami, korekt podstawy opodatkowania, w ramach przepisów o złych długach, dokonuje się od każdej podstawy opodatkowania w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają dochody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie dochodów.

Jednocześnie doprecyzowano, że w przypadku wystąpienia straty podatkowej w ramach ulgi na złe długi koryguje się stratę ze źródła, z którym związana jest transakcja handlowa.

Oznacza to eliminowanie pojawiającej się wątpliwości w przypadku, gdy podatnik będący małym podatnikiem opodatkowuje swój dochód z działalności gospodarczej wg stawki 9% – jako mały podatnik, a jednocześnie występuje u niego dochód związany ze źródłem przychodów z zysków kapitałowych objęty 19% stawką podatku. Przesądza się, że jeżeli podatnik uzyskuje dochody opodatkowane różnymi stawkami, to zwiększeń i zmniejszeń podstawy opodatkowania dokonuje się od każdej podstawy opodatkowania w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają dochody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie dochodów. Natomiast w przypadku występowania straty w rozliczeniu podatnika następuje doprecyzowanie, że zwiększeniu bądź zmniejszeniu podlega strata pochodząca ze źródła, z którą związana jest transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.

2. Zagraniczne jednostki kontrolowane

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00