Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-06-02
Data publikacji: 2023-06-02

Obsługa formalno-techniczna umów zawieranych przez powiat

Powiat, jako jednostka sektora finansów publicznych, podlega szczególnym rygorom zamawiania świadczeń, zawierania umów, zaciągania zobowiązań. Jednak przedmiotem niniejszego opracowania nie są szeroko rozumiane zasady kreowania stosunków cywilnoprawnych z udziałem powiatu i jego jednostek organizacyjnych, a składanie oświadczeń woli w imieniu powiatu, reprezentacja przy zawieraniu umów oraz obsłudze ich wykonania. W praktyce bowiem pojawiają się niekiedy wątpliwości co do tego, jaka jest w takich procesach rola pracowników starostwa czy kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych powiatu uczestniczących w obsłudze formalnej, ale również praktyczna strona takich relacji cywilnoprawnych.

Powiatem jest lokalna wspólnota samorządowa tworzona przez mieszkańców powiatu (art. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; dalej: ustawa o samorządzie powiatowym). Wskazanie na mieszkańców powiatu oznacza osoby zamieszkujące terytorium powiatu, gdyż pojęcie "powiat" oznacza również odpowiednie terytorium. Powiatowi przypisane są określone normatywnie zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Jego organem wykonawczym jest zarząd, w skład którego wchodzą: starosta, będący przewodniczącym zarządu, wicestarosta oraz pozostali członkowie. Co jednak ważne, zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00