Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2023-12-04
Data publikacji: 2023-12-04

Czy od świątecznych upominków nalicza się wpłaty do PPK

Pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać je do instytucji finansowej, od wartości upominków dla uczestników PPK, ale tylko wtedy, gdy są one „wynagrodzeniem” w rozumieniu ustawy o PPK. 

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. „Wynagrodzeniem”, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Podstawa wymiaru składek ZUS 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych, a także

  • przychodów wymienionych w par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączona jest m.in. wartość świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), ale tylko wtedy, gdy przyznano je z zastosowaniem tzw. kryterium socjalnego.

Przykład

Pracodawca przekaże pracownikom paczki świąteczne, sfinansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚŚ. Pracownicy, którzy zadeklarowali niższy przychód na 1 członka rodziny, otrzymają paczki o większej wartości, a pracownicy, którzy zadeklarowali wyższy przychód na 1 członka rodziny - paczki o mniejszej wartości. W takim przypadku wartość paczki będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne, co oznacza, że pracodawca nie naliczy od niej wpłat do PPK.

Tylko świadczenie niepieniężne w danym miesiącu 

Jeżeli uczestnik PPK otrzyma w danym miesiącu tylko świadczenie niepieniężne, którego wartość nie będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pracodawca będzie miał obowiązek naliczenia od wartości tego świadczenia wpłat do PPK, ale tylko tych finansowanych przez siebie. W takim przypadku nie będzie miał bowiem możliwości pobrania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika PPK.

Źródło: www.mojeppk.pl

Czytaj również: Rozliczenia podatkowo-składkowe świadczeń świątecznych przyznawanych przez pracodawcę

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00