Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 16-04-2024
Artykuł aktualny na dzień 16-04-2024
Data publikacji: 2023-10-16

Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy – wybrane problemy

Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy, podobnie jak jego nawiązanie, wymaga dopełnienia szeregu formalności. W zależności od tego, czy strony stosunku pracy rozstają się za porozumieniem, czy też jedna z nich wypowiada łączącą je umowę, może ono wiązać się z koniecznością zachowania większej lub mniejszej uważności. W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy zgodnie z prawem? Jak zadbać o interesy jednostki, gdy to pracownik chce zakończyć współpracę? Jak sfinalizować stosunek pracy, gdy pracownik porzuci pracę? Na te i inne pytania dotyczące wybranych problemów z zakresu rozwiązania stosunku pracy odpowiadamy w tekście.

Rozwiązanie umowy o pracę

Do rozwiązania umowy o pracę może dojść na kilka sposobów. Choć efektem każdego z nich jest zakończenie stosunku pracy, to prowadzące do tego drogi mogą być usiane różnymi „pułapkami”, na które pracodawca jako podmiot profesjonalny musi zwracać szczególną uwagę. Bo choć wiele zasad, których należy przestrzegać przy rozwiązywaniu umów, dotyczy ich obu stron, to jednak pracodawców obowiązuje w tym zakresie więcej ograniczeń i stawia się przed nimi więcej wymogów formalnych.

 

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta.

Za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest bezkonfliktowym sposobem zakończenia stosunku pracy, który zazwyczaj wiąże się ze zbieżnością interesów stron. W tym trybie można rozwiązać w każdym momencie każdą umowę o pracę. Nie ma przeciwwskazań do tego, by takie porozumienie zostało zawarte np. z osobą objętą szczególną ochroną przed wypowiedzeniem. Co więcej, rozwiązanie umowy w tym trybie nie musi oznaczać natychmiastowego ustania stosunku pracy, z czym często jest on błędnie kojarzony. Strony mogą przewidzieć w porozumieniu termin rozwiązania stosunku pracy, który może być dłuższy niż okres wypowiedzenia, który znalazłby w tym wypadku zastosowanie w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem (patrz: ).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00